"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Blauwdruk belastinghervorming: welke impact heeft dit op jouw vermogen en inkomsten?

De minister van Financiën Van Peteghem heeft een blauwdruk gepubliceerd met voorstellen over een toekomstige hervorming van de federale inkomstenbelastingen.

“Deze hervorming is gericht op een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingsysteem waarin de belastingdruk verschuift van de beroeps- naar de vermogensinkomsten”, aldus de minister. Wat zijn de voorstellen? En welke impact kunnen ze hebben op jouw vermogen? We lichten een aantal voorstellen toe.

Impact op jouw onroerende inkomsten?

De minister stelt voor om alle werkelijke huurinkomsten – inclusief de privéhuurinkomsten – te belasten aan 25%. Vandaag zijn de inkomsten uit een verhuring aan een privépersoon niet belastbaar, maar word je belast op het forfaitair kadastraal inkomen. Dit voorstel zou dus wel eens zwaar kunnen doorwegen bij jouw toekomstige belastingberekening. Om de druk te verzachten wordt er op de brutohuurinkomsten een forfaitaire kostenaftrek van 30% toegepast en is een eerste schijf van 6.000 euro vrijgesteld.

Daarnaast wordt een meerwaarde op een niet-eigen woning (tweede verblijf of investeringspand) belastbaar aan 15%, ook wanneer die na meer dan vijf jaar na aankoop is gerealiseerd. Een meerwaarde op je eigen woning blijft echter vrijgesteld.

Vervolgens zullen de fiscale voordelen voor een nieuwe hypothecaire lening op een niet-eigen woning uitdoven.

Impact op jouw roerende inkomsten?

De roerende voorheffing op jouw spaar- en beleggingsinkomsten zou verlagen van 30% naar 25%. Ook hier stelt de minister voor om een eerste schijf van 6.000 euro vrij te stellen om de kleine spaarder niet te raken. Let op, deze vrijstellingsschijf geldt voor de voormelde werkelijke huurinkomsten en de roerende inkomsten samen.

Ook worden meerwaarden op aandelen en andere financiële beleggingen belastbaar aan 15% en minderwaarden aftrekbaar. In ruil zouden de bestaande taks op effectenrekening en de beurstaks uitdoven.

Impact op jouw (toekomstige) vennootschap?

Om ondernemerschap te stimuleren is er een voorstel om het verlaagd belastingtarief voor kmo-vennootschappen te verlagen van 20% naar 15%. Een kleine vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden genieten van dit verlaagd tarief op haar eerste winstschijf van 100.000 euro. Het basistarief blijft echter 25%.

Dan maar overstappen naar een laag belaste beleggings- of patrimoniumvennootschap? Zo eenvoudig zal het niet zijn, want de minister wilt ook het oneigenlijk gebruik van een vennootschap tegengaan. Om een zgn. vervennootschappelijking te vermijden, zouden de bestaande misbruikbepalingen worden aangescherpt of aangevuld. Zo wordt bijvoorbeeld het minimum uit te keren bedrijfsleidersloon jaarlijks geïndexeerd om de vennootschapswinst te kunnen belasten aan het verlaagd tarief.

Impact op jouw verloning als bedrijfsleider?

Om de belastingdruk op arbeid te laten afnemen, wilt de minister de belastingvrije som van 9.270 euro naar 13.390 euro verhogen en de progressieve belastingschijven en -tarieven verlagen (zie onderstaande tabel).

    Vandaag
AJ 2023
Nieuw
  Belastingvrije som 9.270 euro 13.390 euro
Schijf 1 Van 0,01 euro tot 13.870 euro 25% 25%
Schijf 2 Van 13.870 euro tot 24.480 euro 40% 35%
Schijf 3 Van 24.480 euro tot 42.370 euro 45% 40%
Schijf 4 Meer dan 42.370 euro 50% 45%
Schijf 5 (nieuw) Meer dan 84.740 euro 50%

De minister zegt het niet met zoveel woorden, maar ook jouw alternatieve verloning uit de vennootschap komt in het vizier van de belastinghervorming. Denk hierbij aan de fiscaalvoordelige auteursrechten en aandelenopties.

De volledige blauwdruk kan je nalezen op de website van de minister van Financiën.

Dit zijn voorstellen van de minister van Financiën. Het zijn geen beslissingen van de huidige federale regering. De minister wilt hiermee een richting aangeven voor een toekomstige belastinghervorming.

Bron: Blauwdruk belastinghervorming: welke impact heeft dit op jouw vermogen en inkomsten?

Lees ook :

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB