"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat maakt proUnity tot het snelst groeiend ICT-bedrijf van België? Het combineert digitalisering met een grotere talent pool én de human touch.

NextConomy VMS-expert Dennis Van de Vijver sprak met David Muyldermans, CEO van ProUnity. Over de evolutie van het VMS-landschap, mergers & acquisitions, Covid-19, de impact van hun ‘Deloitte 2020 Fastest Growth Award’, en de plannen van proUnity. Een interview over talentschaarste, kostenefficiëntie en het belang van de human touch.

ProUnity won vorig jaar de Deloitte Technology Fast 50 Award. Dit heeft jullie heel wat zichtbaarheid gebracht. Wat is de impact daarvan geweest voor jullie?

David Muyldermans: Er zijn verschillende facetten aan deze overwinning. In normale omstandigheden zou iedereen op één plaats zijn samengekomen, met een podium en het klassiek netwerken. De impact daarvan zou commercieel veel hoger zijn geweest. Covid heeft dat toch een beetje verstoord. Maar laten we dit jaar opnieuw zien hoe het loopt, want we doen weer mee, en ik verwacht weer hoge scores.

Het heeft anderzijds zeker wel gezorgd voor heel wat extra geloofwaardigheid in de markt, bij alle partijen en ook bij onze klanten, die samen met ons fier zijn op dit resultaat.

Deze prijs leverde voor proUnity een brede waaier aan extra interesse op. Naast een nieuwe toevloed van freelancers en servicebedrijven op het platform groeide het aantal aanvragen van bedrijven om met ons in zee te gaan. Bij onze offertes is het een pluspunt dat je de snelst groeiende organisatie bent in België. Maar je moet nog altijd een heel sterk voorstel indienen met gepaste antwoorden én met een concurrentiële prijs. Je moet er nog altijd voor vechten. Absoluut.

Ook opvallend: een aantal mogelijke investeerders kwamen aankloppen, naast investeringsfondsen en industriële partijen die mergers & acquisitions onderzoeken.

Alles tezamen is de dynamiek van de snelste groeier te zijn dus positief, maar je het ook echt waarmaken en die eerste interesse omzetten in een duurzame samenwerking.

Bij onze offertes is het een pluspunt dat je de snelst groeiende organisatie bent in België.
Maar je moet nog altijd een heel sterk voorstel indienen met gepaste antwoorden én met een concurrentiële prijs. Je moet er nog altijd voor vechten. Absoluut.

Het zet de VMS-industrie ook weer iets breder in de spotlights. Want jullie zijn natuurlijk de competitie aangegaan tegenover heel wat andere technologische partijen. Zie je nu ook een verhoogde bewustwording en zichtbaarheid van het VMS-aanbod?

David Muyldermans: Absoluut. Het heeft voor meer geloofwaardigheid en bevestiging gezorgd. Heeft het ons nu veel meer leads gegeven? Het antwoord is genuanceerd, door de impact van Covid. Vorig jaar hebben meer bedrijven hun weg gevonden naar proUnity. Maar of dat dan komt door Deloitte of door Covid is moeilijk te zeggen.

De VMS-industrie bestaat al twintig jaar met heel wat internationaal gekende spelers maar ook steeds meer lokale spelers, waaronder proUnity. Jullie zijn ook internationaal aan het groeien. Jullie bestaan nu zo’n vijf à zes jaar. Het feit dat je de Technology Fast 50 wint met een recordgroei van 82.677,34% wil zeggen dat jullie het toch echt anders aanpakken dan andere VMS-spelers. Waarin onderscheiden jullie zich en waar innoveren jullie het meest?

David Muyldermans: De juridische entiteit is opgericht in 2015 en we hebben onze eerste grote service opgestart in 2017.

We differentiëren ons op drie manieren. Vooreerst: ons product beantwoordt zeer sterk aan de behoeften in de markt. We zijn gestart met een eerste versie, een Master Vendor Program (MVP), op basis van de marktnoden. Uit de feedback van tientallen gesprekken met grotere organisaties kwamen we tot de vaststelling dat er nood was aan een nieuwe MVP. In alle bescheidenheid, we hebben een ongelooflijk team, en we zijn erin geslaagd om in heel korte tijd die behoeften te vertalen naar een concrete en stevige technische oplossing. Ik denk dat dit vrij uniek is.

Het tweede element dat ons onderscheidt is onze rijke marktplaats. Die hebben we zeer snel en met succes uitgebouwd. We nemen de term ‘war for talent’ niet graag in de mond want we voeren geen oorlog. Maar er is echt wel een ernstige talentschaarste. Iedereen spreekt vandaag over freelancers. Ik ben het ermee eens dat de freelancers een ongelooflijk snelgroeiende markt vormen. Maar tegenover de pakweg 250.000 freelancers zijn er 4 of 5 keer zoveel experten in loondienst van dienstverleners. Dat potentieel is van goudwaarde.

Ik ben het ermee eens dat de freelancers een ongelooflijk snelgroeiende markt vormen. Maar tegenover de pakweg 250.000 freelancers zijn er 4 of 5 keer zoveel experten in loondienst van dienstverleners. Dat potentieel is van goudwaarde.

Om de talentschaarste aan te pakken, kan je een oprit maken naar een snelweg richting de freelance community. Niet slecht, maar zo krijg je maar toegang tot één stukje van het landschap. Het is veel krachtiger als ik je een variatie van wegen en middelen aanbiedt, waarbij je razendsnel reist doorheen het hele landschap, met directe toegang tot zowel dienstverleners als freelancers. Dan krijg je een directe lijn naar elk beschikbaar talent. Dat hebben we vrij goed weten in te vullen en te combineren.

En onze derde troef is onze klantgerichtheid, onze ‘human touch’. We luisteren naar klanten, we ondersteunen en helpen hen om hen in de juiste richting te oriënteren. De juiste adviezen verstrekken… dat is iets wat ons team bijzonder goed doet, het zit in ons DNA.

Het digitale is mooi, maar het vlot toegang geven tot talent is nog mooier.
En met de ondersteuning waarbij je op maat oplossingen biedt, maak je pas echt het verschil. De combinatie van deze drie troeven is onze sterkte. En dat heeft ons gebracht waar we vandaag staan.

Betekent dit dat jullie klanten ook actief input geven op jullie product roadmap?

David Muyldermans: Eigenlijk is het een permanente gemeenschappelijke oefening. We bevragen voortdurend onze klanten. Hoe zien zij de toekomst? Hoe ga zij bepaalde problemen aanpakken? Daarbij proberen we elke klant ook uit te dagen. Dan toetsen we hun inbreng af bij andere klanten en prospecten. Is een aangegeven probleem uniek of doet het zich ook bij anderen voor? Deze informatie nemen we ter harte, bespreken ze intern met onze specialisten en matchen ze met de visie van de directie. Daaruit halen we dan de beste gemene deler om onze product roadmap te bepalen. En dat vertalen we dan naar een reeks kleine projecten die we opnieuw naar de markt terugkoppelen. Zo sturen we onze dienstverlening voortdurend bij.

We bouwen een verstandige talentoplossing, samen met de markt. Gecombineerd met onze eigen visie over hoe we het moet evolueren. Zo deden we het al vijf jaar geleden en zo doen we het nu nog altijd. In die aanpak schuilt onze kracht.

Ondertussen zijn jullie buiten België ook actief. Hoe is die aanpak?

David Muyldermans: We zijn in een aantal landen actief, waaronder Frankrijk, Polen, Tsjechië en binnenkort waarschijnlijk ook meer in Luxemburg. Maar het uitgangspunt is een centrale aankoopdienst in België. Stel dat we morgen in het buitenland zouden uitrollen, dan denk ik dat we dezelfde visie behouden. Die lean startup-aanpak is volgens mij de enige juiste weg. Je bouwt kleine pakketten en kijkt hoe de markt daarop reageert. Ons commercieel team, ons marketingteam, alles draait rond dat lean startup-principe. Het houdt ons scherp en relevant.

Stel dat we morgen in het buitenland zouden uitrollen, dan denk ik dat we dezelfde visie behouden. Die lean startup-aanpak is volgens mij de enige juiste weg. Je bouwt kleine pakketten en kijkt hoe de markt daarop reageert.

Je hebt net genuanceerd dat je altijd vanuit België vertrekt vanuit een centraal startpunt. Zijn er andere markten waar je denkt om ook zo’n centraal startpunt te nemen? Ik kan mij voorstellen dat je een stukje je klanten volgt. Is daarin een bepaalde trend?

David Muyldermans: ProUnity is sterk in de publieke sector. Daarnaast hebben we ook een goede oplossing voor lokale grotere bedrijven met 200, 300 externen die soms ook een buitenlands filiaal hebben. Ons derde segment zijn middelgrote bedrijven, met zo’n 35 tot 100 externen, die een oplossing zoeken voor talentschaarste en digitalisering. Daarin zijn we heel performant. Dat horen we ook vanuit de markt.

Verder consolideert alles en dat gebeurt opvallend snel. Een aantal buitenlandse voorbeelden tonen hoe collega’s na een kapitaalsverhoging internationaal doorbreken. Dat zet ons natuurlijk aan het denken. Hoe kunnen we proUnity verder laten groeien, laten schalen op internationaal niveau? Door ons te versterken met een andere industriële partij? Als proUnity verder wilt groeien in de snel globaliserende wereld is dat de beste weg vooruit.

Ons model met de combinatie van een VMS en MSP-Marktplaats is vrij uniek. Als je wil uitrollen in andere landen, dan heb je echt veel geld nodig. In plaats van 30, 40, 50 miljoen te zoeken, denken wij er eerder aan om een industriële partij te vinden met Europees bereik. De redenering waarbij 1+1 dan 3 wordt, is volgens ons de beste optie voor proUnity en onze klanten. We worden steeds vaker gecontacteerd door partijen buiten België. Ze kijken naar proUnity en zijn onder de indruk van ons product. Maar ons verhaal stopt als ze ons hun complexe behoeften voorleggen voor bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Daarop kunnen we wel een gepast antwoord bieden door samen te gaan met een Europese speler.

Ons model met de combinatie van een VMS en MSP-Marktplaats is vrij uniek.
Als je dat wilt uitrollen in andere landen, dan heb je echt veel geld nodig.

Ik kan me voorstellen dat door de pandemie de klantenbehoeften ook veranderd zijn. Organisaties hebben veel externen moeten afschalen om daarna ook weer op te schalen. Zijn er opvallende trends?

David Muyldermans: Voor de pandemie stond talentschaarste centraal. Door Covid draaide alles ineens rond kostenefficiëntie en digitalisering. Contracten werden daardoor vooral stopgezet in ondersteunende diensten zoals HR en marketing. Gelukkig zitten wij vooral in ICT, waardoor wij geen terugval hebben gekend maar zelfs groei.

Nu zien we opnieuw een sterke dynamiek en ligt de focus opnieuw bij talentschaarste. Die omkeer ging opvallend snel; op korte tijd gingen we naar vijfmaal meer aanvragen per week. Die evolutie was echt spectaculair om te volgen!

Ik hoor regelmatig verhalen van bedrijven die onvoldoende voorbereid waren op Covid. Op het moment dat de pandemie toesloeg en HR-verantwoordelijken mailings moesten sturen, hadden ze wel hun vaste medewerkers onder controle maar moesten ze dagen, soms zelfs weken op zoek gaan naar lijsten van externen. Komt dat bekend voor?

David Muyldermans: Dat soort verhalen hebben we zelf niet meegemaakt, maar we hebben wel heel wat klanten moeten faciliteren bij hun communicatieproces. Gelukkig was dat voor ons eenvoudig. Wij hadden alle gegevens beschikbaar om dergelijke mailings uit te sturen. Ik kan mij wel iets inbeelden bij organisaties die hiervoor niet goed georganiseerd zijn. Je wilt natuurlijk een uniforme formele communicatie in lijn met je interne compliance en met de richtlijnen van de regering, die vaak veranderden. Dat hebben we voor heel wat klanten georchestreerd, wat niet altijd even eenvoudig was.

In welke zin?

David Muyldermans: Je moet alle mensen ook echt bereiken: de communicatie moet bevestigd worden. We hebben daarom behoorlijk wat moeten opbellen om na te gaan of ze alles begrepen.

Technologie doet veel, maar je hebt ook mensen nodig die faciliteren.

David Muyldermans: Absoluut, niet iedereen begrijpt alles. Het was een behoorlijk grote uitdaging en we hebben veel in maturiteit gewonnen. Wij deelden onmiddellijk proactief de beste aanpak met onze klanten en vroegen hoe we hen konden helpen. Net zoals we samen het product bouwen: het draait allemaal om hechte klantenrelaties. Het is een partnership.

Zo hebben we niet alleen veel bijgeleerd, maar ook bij de klanten aan geloofwaardigheid gewonnen én hen het leven gemakkelijker gemaakt.

Er verandert heel veel in de industrie en ook de functionaliteiten wijzigen heel snel. Wat zijn volgens jullie de grote marktinnovaties? Waarmee moet de klant bij de selectie van een VMS rekening houden op het vlak van innovatie?

David Muyldermans: Dat is moeilijk in het algemeen te beantwoorden. Ik hoor zeggen dat het allemaal Total Talent Management (TTM) wordt, maar ik heb daar mijn twijfels over. In theorie is dat allemaal mooi. En voor een bepaald segment kan TTM mogelijk antwoorden bieden.

Wat wij met proUnity willen is meer en beter doen wat we nu doen. Nog slimmer. Nog performanter. En nog gebruiksvriendelijker. Zoeken naar het juiste talent met een focus op de kenniswerker. Wij willen de marktplaats nog beter leren kennen. De juiste kandidaten aanbrengen is gemakkelijker als je de leveranciers en de freelancers door en door kent. Om het dan ook beter te commercialiseren. We willen bijvoorbeeld zowel klanten als leveranciers nog rijkere data bezorgen. Ik denk dat veel partijen daarop gaan inzetten.

Wij geloven erin dat we meer naar een API -wereld gaan waar we de beste antwoorden met elkaar zullen combineren tot de juiste gepaste oplossing. We moeten de marktplaats slimmer laten werken en ook schaalbaar maken zoals ze dat bij grote internationale platformen doen.

SOW of Statement of Work  hebben jullie nu ook in de product-portfolio van proUnity?

David Muyldermans: Weldra gaan we met onze volledige SOW-suite live, omdat we dit past bij een grote deal hebben gewonnen. Het is dus nu alle hens aan dek. We werken er intensief aan, zodat multidisciplinaire teams binnen projecten kunnen samenwerken, opschalen of downsizen.

Er is ook een stijgende behoefte naar light industrials en blue-collars. Zien jullie ook een behoefte om dit op te nemen in je VMS?

David Muyldermans: Wij blijven daar zelf van weg. Zoals men zegt: “Schoenmaker blijf bij je leest”. Wij willen meer en beter doen wat we goed beheersen. Wij zijn experts in kenniswerkers. We verwerken vandaag al aanvragen voor inkopers, finance, legal, engineering, marketing, communicatie, en ICT en dat domein is natuurlijk heel breed.  Ik denk dat we in die markt al veel meerwaarde bieden en voldoende werk hebben om het nog beter te doen.

Ook de discussie rond talent pool en community building is nu ook hot. Hoe staan jullie daar tegenover?

David Muyldermans: Wij willen daarrond binnen de marktplaats een nieuw concept uitbouwen. Het is niet de bedoeling om breder te gaan of een meer divers publiek aan te spreken, maar wél onze service verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld denken we eraan om intermediaire partijen de kans te geven om via een push-model vrijgekomen kandidaten aan te bieden bij klanten die voor opdrachten aangeven zulke profielen te zoeken. Ook willen we een portfolio voor kandidaten toevoegen, naast de cv of tevredenheidsscores. Dat is kwaliteit. Voor iedereen is dit zeer waardevol, dus ook voor ons.

Dat brengt me bij de laatste vraag, wat is jouw visie op Total Talent Management?

David Muyldermans: Het is al een enorme uitdaging om in de razendsnel veranderende wereld van globalisering een VMS-platform te ontwikkelen dat alles kan opvolgen. We willen onze omgeving meer API-vriendelijk maken. En misschien zullen we op termijn de mogelijkheid bieden aan uitzendkantoren om zich te registreren. Wie weet kan in de toekomst ook een vaste medewerker op de marktplaats zelf een andere interne job vinden. Maar een ATS of een Total Talent Management-programma… dat is nog een heel ander verhaal. We willen vooral de processen faciliteren, concreet een grote meerwaarde bieden én kostenbesparingen realiseren.

Total Talent… het klinkt mooi en krachtig. Maar het is zeker niet evident en het past ook niet altijd bij de behoeften van een organisatie. Niet iedereen wil alles op één platform samenbrengen. Soms beheren verschillende teams in een organisatie andere inhuur- en aanwervingstrajecten en zijn ze daar zeer tevreden over. Al je eieren in één mand leggen kan slim lijken, maar naast de theorie is er de werkelijkheid en die is toch wel heel wat complexer. Dat is mijn ongezouten mening!

Dennis Van de Vijver
Dennis is an independent business consultant who helps companies in search of the right strategy, partners and technology solutions to manage their contingent workforce. His previous background as a corporate purchaser of IT & Contingent Workforce, brought him to the industry of Vendor Management Systems (VMS) & Managed Services Providers (MSP) more than 10 years ago. He held several successful European roles in Product Management, Solution Design, Account Management & Partner Management at one the leading international VMS providers. Bekijk alle berichten van #Dennis Van de Vijver