"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Farah Laporte van Refu Interim: “Als alle partijen evenveel flexibiliteit op tafel leggen, is er veel mogelijk.”

Steeds meer bedrijven zetten vandaag de dag in op diversiteit. De bewustwording wordt groter, en dat is een goede zaak. Want nog steeds blijven er in ons land te veel vacatures wachten op het juiste talent. Talent dat vaak in een klein en onverwacht hoekje schuilt, maar niet aan de oppervlakte geraakt. Daar wil Refu Interim, als bruggenbouwer – geen interimkantoor in de klassieke zin van het woord dus – tussen nieuwkomers (asielzoekers en vluchtelingen) en organisaties en bedrijven, verandering in brengen.

Coördinator Farah Laporte: “Tussen 2015 en 2018 kwamen zo’n 100.000 vluchtelingen en asielzoekers aan in ons land, waarvan ongeveer de helft destijds aanvaard werd. Dat betekent een enorm grote bron aan externe talenten die een absolute meerwaarde kunnen zijn. Want vergis je niet: deze mensen hebben alles achtergelaten in hun vertrouwde land. Dat getuigt van erg veel lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Vaardigheden waar alle bedrijven en organisaties vandaag op zitten te wachten. Maar we beseffen dat er nog een grote gap is om te dichten.”

Deze mensen hebben alles achtergelaten in hun vertrouwde land. Dat getuigt van erg veel lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Vaardigheden waar alle bedrijven en organisaties vandaag op zitten te wachten.


Over Farah Laporte

Farah Laporte, coördinator van Refu Interim, woont met haar gezin in Gent. Tijdens een uitwisselingsjaar in Bolivië groeide een stevige kiem voor engagement en het nastreven van een positieve impact op mens en maatschappij. Dat vertaalde zich in haar studiekeuze Geschiedenis en Conflict & Development aan de UGent, maar ook in een actief vrijwilligersengagement bij vzw CATAPA én in haar latere jobs in de kinderrechtensector. Eerst bij SOS Kinderdorpen op het departement Internationale Projecten, later bij de Kinderrechtencoalitie. Daar geraakte ze geboeid door het migratiethema, en werd ze geconfronteerd met de grote uitdagingen om hier als gastmaatschappij op een humane manier mee om te gaan. Nu staat ze aan het roer van Refu Interim, een organisatie die de sociale en professionele integratie van nieuwkomers een duw in de rug wil geven door voor hen een vrijwilligersjob te zoeken binnen de brede sociale en culturele sector.


Humor als hefboom voor integratie

En dat is de grote missie van Refu Interim: nieuwkomers en organisaties dichter bij elkaar brengen door vrijwilligerswerk, en laten beseffen dat er een grote opportuniteit schuilt in die synergie. “We willen professionele en sociale zelfredzaamheid van asielzoekers, vluchtelingen en andere groepen met een migratie-ervaring bevorderen. We steunen hen in hun traject naar werk en geven hen een duw in de rug te geven om een sociaal netwerk uit te bouwen. Elke nieuwkomer motiveren we om zijn of haar talenten actief in te zetten en te ontwikkelen”, aldus Farah Laporte.

Het idee voor dit mooie initiatief ontstond in 2016, midden in de vluchtelingencrisis, tijdens de Gentse Feesten. Het artistieke collectief vzw CirQ, dat verantwoordelijk is voor heel wat producties tijdens het tiendaagse evenement en bekendstaat om haar scherpe humor waarmee ze de vinger leggen op maatschappelijke thema’s, besloot om 70 nieuwkomers in te schakelen voor hun theatervoorstelling ‘BataHlan’. “Eigenlijk was het een beetje vanuit zottigheid, en met veel humor, dat dit op poten werd gezet. BataHLan is een productie waarbij de rollen worden omgekeerd: BataHLan wordt het beloofde land, het publiek de vluchtelingen”, vertelt Farah. “En dat sloeg zo goed aan, niet alleen bij het publiek, maar ook bij de nieuwkomers die hierin betrokken werden. Het werd zelfs een magisch moment, want we zagen die mensen openbloeien, hun eigen talenten ontdekken, nieuwe contacten leggen en zelfs vriendschappen smeden. Kortom: het gaf hen zelfvertrouwen.”

De vraag is groot. Helaas kunnen we niet iedereen die zich aanmeldt verder helpen. Vraag en aanbod zijn nog niet in evenwicht.

 Project met veel potentieel

Het succes van BataHLan smaakte naar meer, maar maakte ook tegelijk duidelijk dat dit te groot werd en er dus nood was aan een apart initiatief. Want dat er veel potentieel zat in het idee, was duidelijk. “Dat is het moment dat Refu Interim opgericht werd, met steun van de overheid en de Stad Gent”, gaat Farah verder. “We zijn geen interimkantoor in de klassieke zin van het woord, maar we werken wel op die manier. Aan de ene kant gaan we op zoek naar nieuwkomers, o.a. tijdens onze startdagen, maar we hebben ook nauwe contacten met asielcentra en OCMW’s. Aan de andere kant zoeken we naar organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Tot nog toe situeert zich dat vooral in culturele en sociale sector. Maar stilaan volgen ook andere sectoren.”

Na de start in Gent breidde Refu Interim uit naar Oostende. Later volgden Kortrijk, Sint-Niklaas en Lokeren. In Leuven werd ondertussen ook een reguliere stadswerking uitgebouwd die zich focust op alle nieuwkomers.

“In 2019 kregen we subsidies van Fedasil om ook daar onze werking verder te zetten. Momenteel zijn we actief in de asielcentra van Menen, Sint-Niklaas, Brugge en Gent”, zegt Farah. “We hebben nu ook binnen onze kantoren acht mensen in dienst, waarvan een aantal nieuwkomers. In ons eerste jaar hebben we 150 vluchtelingen aan vrijwilligerswerk geholpen, in 2018 waren dat er 250, in 2019 al 567. De vraag is groot. Helaas kunnen we niet iedereen die zich aanmeldt verder helpen. Het aanbod volgt nog niet evenredig.”

Op zoek naar de perfecte match

“We matchen beide partijen vervolgens met elkaar voor vrijwilligersjobs. Dat doen we door eerst bij de nieuwkomers goed na te gaan wat hun talenten, vaardigheden en interesses zijn. En anderzijds in kaart te brengen wat de verwachtingen van de bedrijven zijn. Vervolgens stomen we de nieuwkomers ook klaar om aan de slag te gaan, o.a. door workshops. Uiteindelijk, als alles goed loopt, starten ze onder een wettelijk vrijwilligersstatuut.

Ze krijgen daarbij meestal een onkostenvergoeding, dat schommelt rond de 35 euro per dag. Maar de grootste rijkdom die ze vergaren is dat ze zoveel waardevolle vaardigheden ontwikkelen die hen verder kunnen helpen op deze arbeidsmarkt en in het leven: Nederlands leren, een netwerk uitbouwen, zelfvertrouwen kweken, eigen talenten ontwikkelen … Kortom: alles om hier een nieuw leven te kunnen uitbouwen. We zien dan ook regelmatig dat nieuwkomers effectief, na hun vrijwilligerswerk, een ‘echte’  job vinden. Dat is de ultieme voldoening.”

Tegen alle culturele organisaties waarmee we samenwerken en die iets voor vluchtelingen willen doen, zeg ik: ‘Doe niet iets rond hen of voor hen, maar doe iets mét hen’.

Diversiteit is een meerwaarde

“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat nieuwkomers die vrijwilligerswerk op hun cv kunnen vermelden, minder last hebben van discriminatie op de arbeidsmarkt. En de angst bij werkgevers wordt er al deels mee weggenomen. Ook al is het geen écht werk voor vluchtelingen, het kan wel een goede eerste stap zijn”, gaat Farah verder. “We merken bij bedrijven ook steeds meer dat de wil er wel is.

“Maar er zijn nog heel wat obstakels op de weg. Het onbekende schrikt nog vaak af. Daarom organiseren we regelmatig teambuildings voor bedrijven, onder vorm van workshops mét nieuwkomers. Dan zien ze vaak snel in dat die schroom niet altijd terecht is.

Diversiteit is een echte meerwaarde. Niet alleen intern, maar ook naar klanten en stakeholders is een meer solidaire bedrijfsmissie een groot pluspunt.

Tijd en middelen gooien ook vaak roet in het eten. En het verwachtingspakket van bedrijven is toch ook nog zeer lijvig. Er wordt bijvoorbeeld heel veel flexibiliteit gevraagd van de nieuwkomers: het Nederlands moet perfect zijn, ze moeten eigen vervoer hebben … zaken die niet evident zijn voor vluchtelingen natuurlijk. Maar die flexibiliteit is niet altijd wederzijds. Als dat zou veranderen, dat beide partijen op dat vlak stappen naar elkaar zouden zetten, dan kunnen mooie dingen gerealiseerd worden.

Want diversiteit is steeds meer een echte meerwaarde. Niet alleen intern – want heel wat knelpuntberoepen zouden ingevuld kunnen worden, aangezien er ook (hoog)opgeleide tussen de nieuwkomers zitten – , maar ook naar klanten en stakeholders is een meer solidaire bedrijfsmissie een groot pluspunt. Want je organisatie wordt zo een betere afspiegeling van de maatschappij. “Tegen alle culturele organisaties waarmee we samenwerken en die iets voor vluchtelingen willen doen, zeg ik: ‘Doe niet iets rond hen of voor hen, maar doe iets mét hen’.”

Meer weten? Kijk hier


Women in Contingent Workforce Management

Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema ‘Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties.