Wat met welzijn op de werkvloer voor freelancers?

Arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, maatregelen rond leefmilieu … Er zijn tal van verplichtingen voor werkgevers om het welzijn van hun medewerkers te garanderen. Maar wat met freelancers?

In principe is de Welzijnswet enkel van toepassing op werkgevers en werknemers. Maar de wetgever verzekert de bescherming van alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, ongeacht hun statuut. Dus ook freelancers die aan de slag zijn bij een opdrachtgever.

Extern talent en de welzijnswetgeving 

Advocaat Julie Van Kerckhoven somt in het document ‘Extern talent en de welzijnswetgeving’ de richtlijnen op. In het document vind je alle info over:

  • Verplichtingen van de opdrachtgever zoals informatieplicht, opleidingen, veiligheid, onthaal …
  • Verplichtingen van de externe
  • Overeenkomst en de verplichte clausules
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid waaronder de risico’s bij overtreding

Meer lezen