"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Moonlighters in België

3,8% van de werkende bevolking in België heeft een tweede job

Het percentage werkenden met een tweede job in 2018 verschilt amper van dat van 2017. Zo blijkt uit de statistieken. Al is er een minimale verschuiving tussen het aantal mannen en aantal vrouwen dat jobs combineert, wat de percentages voor beiden op 3,8 brengt. Het percentage werkenden met een tweede job ligt het hoogst in de leeftijdscategorie 25 tot 49 jaar (4,3%), het laagst bij jongeren tot 25 jaar (2,5%), bij 50-plussers is dat 3,1%.

Recent verschenen de cijfers van wie in België een tweede job uitvoert. De cijfers baseren zich op de Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) die uitgevoerd wordt in opdracht van de FOD Economie. In deze cijfers wordt er geen verder onderscheid gemaakt tussen mensen met twee of meer jobs.

bron: Statbel

Tweede job is vaker zelfstandige job

Het grootste deel van de tweede jobs wordt als zelfstandige uitgevoerd. Het percentage werkenden met een tweede job ligt hoger naar gelang het onderwijsniveau stijgt. 2,1% laaggeschoolden, 3,4% middengeschoolden en 4,6% hooggeschoolden. De top 3 van sectoren waarin het meest tweede jobs voorkomen zijn menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk dienstverlening, onderwijs en de vrije beroepen en wetenschappelijke-  en technische activiteiten.

bron: Statbel