SLUIT MENU

De economische crisis: weg vast, welkom flex

“De economische crisis heeft grote gevolgen gehad voor werknemers én voor freelancers”, zegt Kurt Schreurs, managing director van het adviesbureau SThree. “En dat in het voordeel van die laatste groep. “

Kurt Schreurs

Talentschaarste, IT-diamants, talent exporteren, Artificial Intelligence, Tinder voor recruitment, … Hoe ziet Kurt Schreurs de arbeidsmarkt evolueren en welke rol spelen consultants en freelancers hierin? Vandaag deel 1: De economische crisis: weg vast, welkom flex.

Gevolgen economische crisis

“Multinationals zagen zich door de economische crisis in 2007 genoodzaakt om hun personeel te ontslaan, waardoor duizenden mensen hun job verloren. Maar het werk moest toch nog gedaan worden. Veel bedrijven hebben toen beslist om wel nog talent in te huren, maar nu op flexibele basis. ”

Inhuur freelancers is logische keuze

“Het is  logischer om iemand tijdelijk in te huren, zeker voor specifieke technologische skills. Freelance werk biedt voordelen voor beide partijen: de freelancer en de opdrachtgever.”

“Een freelancer inhuren is voor een bedrijf goedkoper dan iemand vast in dienst te nemen, minder risicovol, je hebt gemakkelijker toegang tot talent en je werkt per opdracht. Freelancers betalen op hun beurt minder belastingen, ze kunnen kosten inbrengen en vaak zelf hun planning regelen.”

Freelancers hanteren hoge prijs

“Er is een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel en er zijn meer mensen die de stap wagen als zelfstandige. Dat heeft tot gevolg dat freelancers hun prijs hoog kunnen houden en dat ze zeker zijn van langlopende opdrachten van 1 à 1,5 jaar. Waardoor hun expertise weer toeneemt. Waardoor ze hun prijs nog kunnen verhogen.”

“Jammer genoeg beseffen veel grote bedrijven dat niet en willen die net de prijzen drukken. Maar voor talent betaal je.”

Transparante prijs

Onze marge schommelt rond de 20 percent wat markt gemiddelde is. Wij garanderen betaling van de freelancer onafhankelijk van onze betalingstermijnen met onze klanten.  Wij vinden het belangrijk en fair dat freelancers correct en op tijd betaald worden.

In de volgende twee delen vertelt Kurt Schreurs over hoe zijn organisatie de juiste mensen aan boord houdt en hoe ze een Tinder voor recruitment ontwikkelen.

SThree logo
SThree is a global staffing organisation providing specialist services in the STEM industries (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Our five specialist brands operating in Belgium, Computer Futures, Progressive, Huxley, Real Staffing and JP Gray, place professionals across IT, Engineering, Oil & Gas, Banking, Pharma and Supply Chain. Bekijk alle berichten van SThree