"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer transparantie en zekerheid voor werknemers in de gig economy dankzij nieuwe Europese wet

Een basispakket aan afdwingbare rechten voor elke werknemer ongeacht het type contract of arbeidsvorm. Dat is wat het Europees Parlement beoogt met de nieuwe wet die op 16 april 2019 met grote meerderheid gestemd werd.

De wet legt de minimumrechten vast voor werknemers in tijdelijke-, korte termijn- en ad-hoc- opdrachten. Werknemers die werk uitvoeren voor een bepaalde periode, onder supervisie en in ruil voor een vergoeding.

Een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

Heldere arbeidsvoorwaarden bij opstart

Bij de opstart en ten laatste 7 kalenderdagen na opstart moet de werknemer op de hoogte zijn van de essentiële aspecten in de arbeidsvoorwaarden. Die informatie omvat onder meer een duidelijke taakomschrijving, startdatum, duur van de opdracht, vergoeding, standaard werkuren of referentie-uren voor onvoorspelbare werkroosters.

Meer zekerheid in werktijden

Naast duidelijke geschreven arbeidsvoorwaarden zal er een minimum aan zekerheid over de werktijden moeten zijn, met vooraf vastgelegde uren en dagen. Werknemers zullen het recht hebben om een opdracht te weigeren en zullen recht hebben op een vergoeding als de opdracht niet tijdig werd geannuleerd.

Combinatie verschillende opdrachten mogelijk

Er zullen geen exclusiviteitclausules meer mogelijk zijn. Werknemers zullen dus verschillende opdrachtgevers of jobs in dezelfde branche kunnen combineren als die buiten de vastgelegde en overeengekomen werktijden vallen.

Beperking van proefperiodes

Proefperiodes zullen beperkt worden tot zes maanden en in verhouding verrekend worden in geval van een tijdelijke opdracht. Nieuwe contracten voor dezelfde functie zullen vrij zijn proefperiode.

Opleiding ten laste van werkgever

Als laatste stelt de wet dat wettelijk verplichte opleidingen vergoed dienen te worden door de werkgever en bij voorkeur tijdens de werkuren moeten plaatsvinden.

Gelijke sociale rechten voor alle EU-werknemers

Met deze nieuwe Europese wet worden er belangrijke stappen gezet in het streven naar gelijke sociale rechten voor alle EU-werknemers. Deze algemene Europese wet komt er nadat verschillende EU-lidstaten al eigen wetten op nationaal niveau hanteren om de evolutie in de verschillende werkvormen enigszins te reguleren. Het resultaat is dat er een groot verschil is ontstaan tussen de lidstaten onderling in de rechten voor werknemers die met atypische contracten werken. Met ongelijke competitie tussen de lidstaten als gevolg.

Gevolg van toenemende flexibele werkvormen

Het is een antwoord op de flexibilisering van de arbeidsmarkten waarin de vraag naar tijdelijke en deeltijdse werkvormen en contracten op aanvraag – de zogenoemde gig economy – een grote groei kent. Het doel is om onstabiele en onzekere arbeidsrelaties aan banden te leggen. De Europese lidstaten krijgen drie jaar om de Europese wet in praktijk om te zetten.

Freelancers vallen als zelfstandige ondernemers, die niet onder de hiërarchie van een organisatie werken, (voorlopig?) niet onder deze wetgeving.

De wet in een handig overzicht