"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

2019, het jaar van de creatieve oplossingen voor de schaarste?

Welke oplossingen bedenken organisaties in 2019 voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt? Voor het eerst laten enkele partners van NextConomy en andere experts hun licht schijnen over het nieuwe jaar.

Krapte op de arbeidsmarkt dwingt bedrijven tot creatieve oplossingen  – Fons Leroy

De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op in 2019. Bedrijven zullen meer en meer afstappen van hun  taakgebonden functieprofielen en  inzetten op nieuwe, outreachende wervingsstrategieën. Via werkplekleren zullen ze hun eigen witte raven vormen. Grote bedrijven zullen hun intern loopbaan- en opleidingsbeleid versterken via eigen talentenacademies. De diversiteit op de werkvloer zal toenemen. Economische migratie biedt een perspectief voor bepaalde hooggeschoolde profielen.

Fons Leroy, Gedelegeerd bestuurder VDAB

 

Outsourcing om talenten binnen te halen – Jurgen Jaarsma

In 2019 zal het voor veel organisaties nog moeilijker worden om de juiste mensen binnen te halen. De schaarste op de arbeidsmarkt zorgt voor keiharde concurrentie bij de slag om talent. We zien dat interne recruitment afdelingen er niet in slagen om aan de vraag van hun klanten te voorzien, dit remt direct de groeiambities van organisaties. Hierdoor kiezen steeds meer bedrijven ervoor om recruitment te beleggen bij externe experts middels een MSP en/of RPO oplossing.

Jurgen Jaarsma, Directeur Hays Talent Solutions

 

 Steeds meer bedrijven staan stil bij het concept van Total Workforce – Patrick Lootens

Beetje bij beetje worden bedrijven wakker. De “schaarste aan talent” én de  “roep om flexibiliteit (bij zowel bedrijven als individuen) “ doet steeds meer ondernemers en HR verantwoordelijken beseffen dat een interim voor een tijdelijk issue, een vast contract als standaard aanwerving, barema’s,…niet langer vanzelfsprekendheden en beste oplossingen meer zijn.

Een nieuw tijdperk breekt aan. Individualisering en diversificatie van de workforce, evoluerende en verouderde  wetgeving.

De wereld van werk en ondernemen staat aan het begin van grote transformaties!

Patrick Lootens, Director Innovation Securex Group

 

Schaarste motiveert grotere KMO ’s hun inhuur te professionaliseren- Chris Neddermeijer

De toenemende schaarste van (flexibele) medewerkers dwingt grotere KMO ’s in ons land de instroom van nieuw talent anders te organiseren. Onvoldoende toegang tot nieuwe, vaste én flexibele, medewerkers staat de verdere groei van deze organisaties in de weg. De best presterende toeleveranciers en interne inhuurprogramma’s zullen meer dan ooit relevant worden en de verdere professionalisering van de instroom aanwakkeren. De verwachting is dat er meer master vendor programma’s zullen worden geïmplementeerd en dit ook voor kleinere inhuurvolumes. Nieuwe, kleine spelers zullen deze markt betreden en de KMO-bedrijven helpen hun interne inhuurprogramma’s verder te professionaliseren of te bedienen met een centrale – niet onsite – MSP-dienstverlening.

Chris Neddermeijer, Product Architect Nétive VMS

 

 KMO ’s omarmen Interim Management – Boudewijn Dupont

Interim Management is nog relatief onbekend bij een groot deel van de KMO-bedrijfsleiders. Ze denken dat interim managers enkel worden ingezet in tijden van crisis of dat ze onbetaalbaar zijn voor het budget van een KMO.

3W ziet in 2019 een kantelmoment voor deze misperceptie. KMO ’s hebben nood aan een flexibele invulling van expertise met een snelle return-on-invest. Interim Managers kunnen voor allerhande functies en sectoren worden ingezet zonder dat ze op de payroll komen. High level expertise die een KMO vanaf 1 à 2 dagen in de week kan inzetten zolang dit nodig is, no strings attached. Externe knowhow die de onderneming op een hoger niveau tilt. Broodnodig voor onze Belgische bedrijven en een tendens die 3W enkel maar kan toejuichen en mee helpen ondersteunen.

Boudewijn Dupont, Directeur 3W

 

Inhuren van freelancers kan een oplossing bieden voor de schaarste – Nils Meyntjens

De Unizo studiedienst stelt twee belangrijke trends vast voor het nieuwe jaar. Enerzijds worden flexwerken en coworking worden steeds populairder. Dit wordt recent nog bevestigd in enkele persberichten. https://www.tijd.be/nieuws/archief/Gigant-in-flexwerk-WeWork-komt-naar-Belgie/10063282 en https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/Befimmo-stapt-in-Belgisch-coworkingbedrijf/10076588

Anderzijds blijft de krapte op de arbeidsmarkt. De spanningsratio – het aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature – staat volgens VDAB op een historische laagtepunt. Werkgevers moeten daarom creatief zijn om het juiste personeel te vinden. Inhuren freelancers kan hiervoor een oplossing bieden.

Nils Meyntjens, doelgroepverantwoordelijke Freelancers bij Unizo

 

Personeelstekorten en zoektocht naar disruptieve oplossingen – Ron Bosma

Ondanks afnemende economische groei blijven bedrijven ook in 2019 last ondervinden van personeelstekorten. Alle sectoren zullen te maken krijgen met significante procesverstoringen door de schaarste in personeel. Een aantrekkelijke werkgevers imago is dus cruciaal om het juiste personeel ook in 2019 aan boord te krijgen maar ook te behouden.

De recruitment industrie zal ook komend jaar naarstig op zoek blijven naar het “ei van Columbus” door inzet van AI, Chatbots of mogelijk zelfs Cobots (fysieke robots). Veel nieuwe op AI gebaseerde oplossingen zullen ook volgend jaar op de markt komen. Echter nog altijd als ‘point solution”. Het zal zeker nog niet leiden tot een disruptieve doorbraak. Traditionele flexmarkten zullen last krijgen van stagnatie en de Gig-markt zal verder groeien.

Ron Bosma, managing partner Talentin

 

Niet tegen te houden – Rick Schevers

 Zoals in het afgelopen jaar zien wij het flexibiliseren van arbeid en het uit het buitenland halen van specifiek talent met tijdelijke contracten alleen maar toenemen. Hoofdzakelijk door de krapte op de lokale arbeidsmarkt en de vraag naar unieke vaardigheden en specialismen. Bedrijven worden steeds creatiever om de juiste mensen aan te trekken en staan er ook steeds meer voor open om alternatieve middelen toe te passen om hun doel ten aanzien van het aantrekken en behouden van personeel te bereiken. De politiek en vakbonden kunnen deze marktontwikkelingen tegenwerken en/of vertragen, maar het is een beweging die wij niet meer zien stoppen en die alleen maar groter wordt in 2019.

Rick Schevers, Managing Director TCP Solutions

 

HR en Inkoop werken steeds meer samen – Marleen Deleu

Door de schaarste aan talent maken organisaties steeds meer gebruik van extern ingehuurde (top)talenten in allerlei contractvormen. Na de eerste pilots in ons land neemt in 2019 in nog meer organisaties HR de verantwoordelijkheid voor alle aanwezige talenten en niet langer alleen de medewerkers op de eigen loonlijst. De muren tussen HR en Inkoop worden daartoe gesloopt en beide afdelingen gaan steeds meer nauw samenwerken. HR en de Business bepalen wie ze wanneer nodig hebben, Inkoop ondersteunt door te beslissen met wie aan welke voorwaarden worden ingehuurd. Dit levert de organisaties niet alleen een totaal zicht op alle aanwezige talenten op, maar verbetert ook de efficiëntie, vermindert mogelijke risico’s en werkt kostenverlagend. Organisaties die deze stap zetten naar een integraal personeelsbeleid zijn meer slagvaardig en klaar voor de toekomst.

Marleen Deleu, Eigenaar The Flex Academy en eindredacteur NextConomy

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu