"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Belgische werkgevers zijn van plan om in het vierde kwartaal personeel aan te werven… maar zullen ze kandidaten vinden?

De ManpowerGroup Barometer geeft de meest optimistische verwachtingen sinds bijna twee jaar aan

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou het klimaat op de arbeidsmarkt in de loop van het 4e kwartaal van 2018 gunstig moeten blijven. Van de 750 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, plant 8% hun personeel tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl slechts 2% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 87% van hen voorzien geen wijzigingen. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose  – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de bemoedigende waarde van +6, de hoogste waarde sinds het 1e kwartaal van 2017. Dit is een stijging van 2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3 punten in vergelijking met het 4e kwartaal 2017.

“De Belgische werkgevers behouden de intentie om het personeelsbestand in het vierde kwartaal uit te breiden”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Deze positieve trend is aanwezig in de drie gewesten van het land en in zo goed als alle bedrijfssectoren. 

De uitdaging zal echter zijn de gezochte kandidaten te vinden terwijl meer dan één Belgische werkgever op drie geconfronteerd blijft met het tekort aan talent. De vraag zal zijn of de 28 maatregelen van de ‘jobs deals’ die door de federale regering werden geïmplementeerd, en de maatregelen die getroffen werden in elk van de gewesten, de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zullen kunnen verkleinen. Toch kunnen we, als we realistisch zijn, een nog fellere talentenoorlog verwachten in tal van sectoren. We stellen op het terrein overigens vast dat de kandidaten meer aanbiedingen krijgen dan vroeger, waardoor de werkgevers niet alleen moeten werken aan hun aantrekkingskracht maar ook sneller beslissingen tijdens hun rekruteringsproces moeten nemen.”

Optimisme in de drie gewesten

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Brussel (+7) zou de wervingsactiviteit het grootst moeten zijn, met een Nettotewerkstellingsprognose die met 2 punten gestegen is ten opzichte van het vorige kwartaal en het 4e kwartaal van vorig jaar. Ook de Waalse werkgevers (+6) tonen zich optimistisch en geven hun hoogste wervingsintenties aan sinds het 2e kwartaal 2016. In Vlaanderen blijft het vertrouwen van de werkgevers vrij stabiel, met een Nettotewerkstellingsprognose (+5) die met één punt gestegen is ten opzichte van het vorige kwartaal.

In negen van de 10 bevraagde sectoren plannen de werkgevers een wervingsactiviteit in de loop van het vierde kwartaal. De werkzoekenden zouden voordeel moeten kunnen halen uit tal van opportuniteiten in de sector Bouw (+9, de meest optimistische Nettotewerkstellingsprognose sinds het 4e kwartaal 2017) en in de sector Financiën, verzekeringen, vastgoed en diensten.

Meer jobs in de grote en middelgrote bedrijven

De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van september tot december 2018. De werkgevers van de grote bedrijven (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) geven de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (respectievelijk +25 en +24) aan. Meer dan één werkgever op vier uit het segment van de grote bedrijven en bijna één werkgever op vier uit het segment van de middelgrote bedrijven plant zijn personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden. Ook in het segment van de kleine bedrijven (10-49 werknemers) zijn de prognoses gunstig met een Nettotewerkstellingsprognose van +13. Ze zijn echter gematigder bij de microbedrijven (< 10 werknemers) met een Nettotewerkstellingsprognose van +4.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy