"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tewerkstellingskansen positief. Werkgevers blijven aanwerven, maar het tempo vertraagt.

De Nettotewerkstellingsprognose voor het 1ste kwartaal 2018 landt positief op +2. Dat is 1 procentpunt lager dan vorig kwartaal en 4 punten onder het niveau van het 1ste kwartaal 2017, aldus Manpower

Volgens de Manpower Barometer die vandaag verschijnt, blijven de werkgevers aanwerven de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. Van de 754 werkgevers die ManpowerGroup eind oktober in heel het land heeft bevraagd, is 8% van plan om medewerkers aan te werven het 1ste kwartaal 2018. Omgekeerd zou 6% zijn

personeelsbestand inkrimpen, terwijl 83% van de werkgevers zijn loonmassa status quo houdt. Na uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – een positieve score van +2. Dat betekent een daling (min 1 procentpunt) ten opzichte van vorig kwartaal, en 4 punten lager vergeleken met het 1ste kwartaal 2017.

“Ondanks het trager aanwervingstempo bestendigen de resultaten van onze barometer de positieve evolutie op de arbeidsmarkt van het afgelopen jaar en zetten ze 2018 optimistisch in”, aldus Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Verschillende rapporten bevestigen dat de Belgische economie aan concurrentiekracht wint – onder meer onder invloed van de opwaartse conjunctuur en de recente overheidsmaatregelen. Goed voor liefst meer dan nieuwe jobs in 2017, waarvan 7.800 als direct gevolg van de tax shift. De toekomst oogt nog beter, want er wordt verwacht dat het totale aantal voor 2017-2018 nog zal aangroeien tot 104.000. Dat groeiend werkgeversvertrouwen stellen we vast in de hele wereld. Voor het tweede kwartaal op rij sinds het uitbreken van de economische crisis in 2009 zijn de tewerkstellingsprognoses in geen enkel van de 43 bevraagde landen en gebieden. ”   

Uiteenlopende tewerkstellingkansen in de drie regio’s

De tewerkstellingskansen voor de komende maanden lopen sterk uiteen in de drie gewesten. De Vlaamse werkgevers kijken positief naar begin 2018 – een Nettotewerkstellingsprognose van +5. Daarmee scoren ze 3 procentpunten hoger dan  vorig kwartaal en  komen ze  op  gelijke  voet met het 1ste  kwartaal  van 2017.  In Wallonië  (+1) daarentegen  zijn de

werkgevers heel voorzichtig en dalen de prognoses met 3 punten in vergelijking met vorig kwartaal en met 1 punt ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. In tegenstelling tot vorig kwartaal duiken de tewerkstellingskansen in Brussel voor het eerst sinds het 4e  kwartaal 2016 in het rood (-2). Dat is een forse daling met 7 procentpunten en 10 punten lager vergeleken op jaarbasis.

Positieve vooruitzichten in 5 van de 10 bevraagde sectoren

In vijf van de tien bevraagde sectoren zou het personeelsbestand groeien tijdens de eerste drie maanden van 2018. De grootste optimisten zijn de werkgevers uit de sector Elektriciteit, Gas en Water (+10), gevolgd door hun collega’s uit de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening (+5). Ook positieve geluiden uit de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij, de Bouwsector en uit de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (de drie sectoren voorspellen een nettotewerkstelling van +2). De werkgevers uit de vijf andere sectoren zijn behoedzamer en aarzelen om extra mensen aan te werven. Zo landen de sectoren Groot- en Kleinhandel, Horeca en Transport, logistiek  en communicatie op een 0-prognose, terwijl de Maakindustrie en de Winning van Delfstoffen (beide -1) zelfs negatieve tewerkstelling voorspellen.

Vergeleken met vorig kwartaal daalt de Nettotewerkstellingsprognose in vijf sectoren blijft ze status quo in drie en stijgt ze in twee andere. De vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toont een neerwaartse trend: het werkgeversvertrouwen daalt in acht sectoren.

Vooral grote en middelgrote bedrijven willen aanwerven

De werkgevers van drie van de vier bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het volgende kwartaal. Alleen de werkgevers van de microbedrijven (< 10 werknemers) zijn niet van plan om aan te werven. Het werkgeversvertrouwen groeit in lijn met het personeelsvolume van de onderneming. Zo stijgt de Nettotewerkstellingsprognose voor het 1e kwartaal 2018 bij de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) tot +6, bij de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) tot +19 en bij de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) zelfs tot +29.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy