"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rekruteringsbureau start opleiding om jong talent klaar te stomen voor arbeidsmarkt aankoopfuncties

Een opvallend initiatief waarmee Pro-Cured reageert op de nood aan kandidaten.

De schaarste aan het juiste talent is merkbaar in verschillende segmenten van de economie. Vaak ontbreekt het jonge starters aan de juiste kennis en vaardigheden die nu nodig is bij bedrijven. Lastig voor opdrachtgevers maar ook lastig voor bureaus die hen bemiddelen. Pro-Cured is een matchmaker in procurement, supply chain en facility management. Het bureau lanceert een Junior Class Procurement.

We spraken met de Business Director van Pro-Cured over dit opvallende initiatief.

Wat is voor jullie aanleiding om dit programma te lanceren?

“De aanleiding van onze Junior Class Procurement is ontstaan door de toenemende vraag van bedrijven naar het realiseren van duurzame kostenreducties, het stijgend aantal vacatures én de schaarste van échte professionals.  Bedrijven hebben nood aan kandidaten voor hun aankoopvacatures. Kandidaten met een basiskennis aankoop en logistiek en die in staat zijn om duurzame kostenbesparingen te realiseren.

Die skill-gap tussen aanbod aan talent en de vraag van bedrijven is onder andere te wijten aan  het gebrek van gedegen aankoop- en logistieke opleidingen in het (Belgisch) dagonderwijs. Daarnaast zijn de meeste selectie- en rekruteringskantoren vooral gespecialiseerd in het evalueren van de ‘soft skills’ van supply chain-kandidaten en veel minder in de ‘hard skills’.

Daarbij komt nog dat de meeste bedrijven – zeker nu, omwille van de economische crisis – af willen van de graaicultuur van grote consultinghuizen en op zoek zijn naar transparante samenwerking en naar eerlijke prijzen.”

Hoe groot is het dat gat tussen vraag en aanbod van talent eigenlijk?

“De feiten spreken voor zich. Het aantal  vacatures binnen het vakgebied Supply Chain Management neemt nog steeds toe. Het aantal aankoop, logistieke en supply chain vacatures is de afgelopen 3 jaar gemiddeld 50% per jaar gegroeid. Die vraag naar échte professionals is steeds moeilijker in te vullen.

Voor alle organisaties, groot, klein of publiek is het een van de grootste uitdagingen om de juiste aankoop- en logistieke mensen te vinden. Dat terwijl het belang van Supply Chain Management binnen organisaties steeds groter wordt. In 47% van deze ondernemingen wordt SCM en Procurement gezien als een belangrijke afdeling met toenemend belang (24% sterk toenemend).”

Met de Junior Class Procurement willen we bedrijven ondersteunen op het terrein van Aankoop door middel van pas afgestudeerden en starters.

Pro-Cured gaat  verder dan louter het ter beschikking stellen van mensen. Een initiatief als de Junior Class Procurement is dan ook  geen onlogische stap.

Wat willen jullie met de Junior Class Procurement bereiken?

“Met de Junior Class Procurement willen we bedrijven ondersteunen op het terrein van Aankoop door middel van pas afgestudeerden en starters. Daarnaast zoeken we ook aansluiting bij hogescholen en universiteiten om aankoop meer onder de aandacht te brengen.

We willen een bijdrage leveren aan de professionalisering van de Aankoopfunctie.

Zo willen we een bijdrage leveren aan de professionalisering van de Aankoopfunctie. Door vanaf het prille begin een solide basis neer te leggen voor de startende aankopers.

Door de samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en onze topcoaches gekoppeld aan specifieke opleidingen en coaching is dit het uitgangspunt om te beantwoorden aan de marktnoden.”

Wat biedt Pro-Cured aan haar pas afgestudeerden en starters

“Dat is een mix van punten. Snelle kennisverwerking op niveau door intensieve en uitgebreide training en administratieve- en vakinhoudelijke ondersteuning. On-the-job coaching door een topcoach. Snelle en gecontroleerde carrière-uitbouw. En een korte leercurve. We zoeken mensen die echt willen investeren in hun carrière. Maar bedenk ook: professionele procurement of SCM-mensen verdienen tot 70% meer dan de traditionele aankopers!”

Meer informatie over het op deze website te vinden. Er zijn nog enkele dagen om je aan te melden!

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy