"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
stijgende trend zelfstandigen van bijberoep naar hoofdberoep

Flexibility is the new normal. Zo is het tot nu toe altijd geweest…

Twee bedrijven, beide actief in eenzelfde vergelijkbare markt en sector. Desondanks hebben ze ieder een andere personeelsstrategie over het wendbaar maken van de organisatie en het inzetten van flexibel personeel.

Het eerste bedrijf organiseert zich rond een relatief kleine kern met vaste medewerkers en daaromheen externe flexkrachten ingehuurd in allerlei contractvormen.
Het tweede bedrijf streeft er naar te voorzien in de flexibiliteitsbehoefte met de eigen medewerkers, die op meerdere functies inzetbaar én op uiteenlopende momenten beschikbaar zijn. Zij kiezen dus voor een maximale interne flexibiliteit.

Beide situaties heb ik in de loop van mijn carrière in zeer diverse sectoren en bij erg uiteenlopende grootte van bedrijven gezien. Bedrijven maken blijkbaar een afweging tussen interne of externe flexibiliteit en organiseren zich vervolgens om het gekozen flexibiliteitsmodel optimaal te laten functioneren.

Maar deze oude oplossingen werken niet meer in de nieuwe wereld anno 2017

Onze economie is immers steeds meer volatiel, waardoor bedrijven telkens sneller moeten inspelen op veranderende omstandigheden. Dit vereist in toenemende mate een organisatie die projectmatig werken mogelijk maakt. Hierdoor ontstaat een grondige verschuiving van de nood aan flexibiliteit, weg van de traditionele uitvoerende functies uit het verleden. In de oude economie lag de interne én externe flexibiliteit voornamelijk op het operationele niveau. Vandaag zoeken bedrijven naar hoog opgeleide specialisten die ze op een flexibele basis willen inzetten op kritische functies binnen het project of in het bedrijf. Waarschijnlijk heb je deze stille revolutie ook opgemerkt, de trend die nog steeds uitdijt: bedrijven zijn steeds meer opgebouwd als los-vaste gehelen. Moderne bedrijven kan je nog het best vergelijken met een voetbalploeg, of met een orkest: de kernspelers zijn soms ingehuurd op tijdelijke basis maar scoren wel de winnende goals of spelen de hoofdviool.

Waar vraag is, is ook aanbod: ‘experten’ zijn niet langer op zoek naar een vaste baan. Zij willen zich ontwikkelen en bijleren door hun kennis en kunde in te zetten op projecten. Ook jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen, zijn opgegroeid met nieuwe technologieën om ‘any place, any time, any how’ te werken. Zij functioneren minder goed in de klassieke patronen en doorbreken langzaam maar zeker het oude silo-denken in bedrijven.

Wat is dan wijsheid? Hoe spelen bedrijven het best in op al deze veranderingen?

Uit ons recente onderzoek naar gangbare VMS systemen (dit zijn it-systemen die het inhuurproces van extern talent ondersteunen) in Nederland en België blijkt dat ook in onze contreien steeds meer bedrijven beide visies uit het verleden over flexibele arbeid met elkaar combineren. Niet langer interne of externe flexibele arbeid, maar interne én externe flexibele arbeid. Ze kiezen als het ware voor ‘the best of both worlds’ en gaan voor ‘Total Talent Management’. HR-technieken worden dan toegepast voor de hele populatie: vast én flex, intern én extern.

Er is geen standaard vuistregel over hoe groot de ideale flexibele schil in uw bedrijf moet zijn.

De ideale verhouding tussen interne en externe flexibiliteit is echt maatwerk. Op maat analyses van een hele reeks parameters (denk aan werkaanbod, e.d.) en, waarom niet, gesprekken met je klant(en).

Een van de volgende stappen die een bedrijf dan kan zetten, is een vernieuwd, inclusief HR beleid implementeren waarin duidelijke afspraken en regels zijn over welke contractvormen voor welke profielen of situaties worden ingezet, welke investeringen in bijvoorbeeld opleiding of tooling nodig, c.q. verantwoord zijn, etc. …  Goed werkgeverschap, maar dus ook toegepast op de extern ingehuurde talenten!

Deze aanpak maakt het ook mogelijk om met jouw beste leveranciers van HR-diensten en flexibele arbeid te groeien naar strategische partnerships. Meer externe flexibiliteit op voor jouw  bedrijf kritische functies in een arbeidsmarkt waar talent schaars wordt, daar wil je immers geen risico’s lopen! HR beheert de eigen, interne talenten, de externe partners beheren de ‘pools’ met externe talenten. Door een nauwe en wederzijds transparante samenwerking op te bouwen, slagen bedrijven en hun leveranciers er in steeds het juiste aantal gekwalificeerde talenten beschikbaar te hebben, intern én extern. Hier ligt voor HR wel een uitdaging: in de meeste bedrijven (althans dat is mijn ervaring) heeft HR zelden of nooit bemoeienis met ingehuurde experten. Traditioneel houdt HR zich uitsluitend bezig met de vaste medewerkers en met uitzendarbeid.

Strategische partner-leveranciers denken proactief mee met je organisatie en je langetermijnstrategie. Ze zijn bereid zelf ‘out of the box’ te denken en zelf te innoveren om je situatie te verbeteren. Dit is meteen een oproep aan leveranciers om de uitdaging aan te gaan: organiseer je als leverancier met als doel door te groeien naar de status van klantenpartner. Dit vereist een andere visie, een andere aanpak, een ander team. Anders, maar zo veel leuker om te doen: groeien van leverancier naar klantenpartner gebeurt immers op basis van vertrouwen. En vertrouwen moet je verdienen, door de verwachtingen te overtreffen, telkens opnieuw, en door je zo blijvend te onderscheiden van alle andere leveranciers. De status van klantenpartner is een beloning voor je inspanningen. Wat je ervoor terugkrijgt, is erkenning, referentie, innovatie, optimalisatie, schaalgrootte, motivatie, … Heel veel dus!

Leveranciers beheren en groeien naar partnerships: hier is een belangrijke rol voor de Inkoopafdeling in bedrijven weggelegd. Dit niveau van samenwerking vereist immers een visie die het niveau van het pure prijskopen overstijgt! Helaas blijft in veel bedrijven het inkopen van externe, flexibele arbeid nog steeds hangen in het pure drukken van de prijs, en kijkt Inkoop zelden naar het hele plaatje: procesoptimalisatie, zichtbaarheid, risicobeheer, langetermijnvisie, schaarste op de arbeidsmarkt, win-win, … Allemaal items die te maken hebben met goed opdrachtgeverschap. Er is in veel bedrijven nog veel te winnen voor Inkoop op dit punt!  Vandaar mijn advies: ga het gesprek aan met leveranciers en deel je langetermijnvisie en plannen. Meer productieve en gemotiveerde externe talenten en leveranciers helpen je immers veel geld te verdienen!

Met het simpel invullen van vacatures heeft deze manier van inzetten van tijdelijke krachten steeds minder te maken, zoveel mag duidelijk zijn. Pools met talenten zijn dé ideale basis om toekomstgericht te ondernemen!

Een bedrijf dat er in slaagt de pools aan flexibele krachten, intern én extern, op elkaar af te stemmen, krijgt hiervoor garanties over continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid terug.

Mijn advies aan bedrijven: stem nu je interne én externe flexibele arbeid op elkaar af!  De toekomst is een boeiend avontuur, maar houdt ook veel risico’s in. Daarom zullen bedrijven steeds meer beroep moeten doen op externe kennis en kunde, en gedwongen zijn om vast en flexibel personeel op een holistische wijze te benaderen. Jouw bedrijf wil met zekerheid de best gekwalificeerde en meest gemotiveerde medewerkers ter beschikking hebben. Het is daarom tijd om anders te gaan denken over organisatie van arbeid: integraal en zonder beperkingen. Als eerste de nieuwe strategie van ‘Total Talent Management’ inzetten en zo klaar te zijn voor je concurrent het is, dat wordt jouw succesfactor!

Samengevat:

  • Denk als bedrijf strategisch na over welke talenten in de komende 3 tot 7 jaren nodig zijn.
  • Benader je interne én externe flexibiliteit holistisch, als één geheel. Maak een meerjarenplan: bepaal helder welk talent je wilt op vaste en/of op flexibel basis.
  • De rol van HR én van Inkoop verandert; beide spelen apart en in hun samenwerking een cruciale rol in het slagen van deze nieuwe personeelsstrategie.
  • De betere leveranciers investeren en organiseren zich in om door te groeien tot je betrouwbare klantenpartners: ze voegen waarde toe aan jouw bedrijf
  • Klantenpartners beheren je externe pools met talenten, volledig in lijn met jouw bedrijfsstrategie
  • Dit is een ‘reis’: de veranderingen in hoe we werken, stoppen nooit meer! Schep een cultuur in uw bedrijf waarin verandering niet langer een bedreiging is maar een uitgangspunt
Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu