"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verkiezingsgids 2024: wat met de Toekomst van Werk in Vlaanderen?

Welke politieke partij zegt wat over de toekomst van (freelance) werk? In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni 2024 legde NextConomy iedere partij 5 vragen voor en neemt hun standpunten onder de loep. En dat valt behoorlijk tegen. Lees mee in onze Verkiezingsgids.

5 vragen

Freelancen is voor steeds meer mensen een bewuste loopbaankeuze, en organisaties maken hiervan op grote schaal gebruik. In lijn met onze missie wil NextConomy met deze Verkiezingsgids een groter maatschappelijk bewustzijn creëren rond het economisch en maatschappelijk belang van freelancen. Tegelijk benadrukken we de dringende noodzaak van meer structurele beleidsaandacht voor deze groeisector.

Door de politieke partijen rechtstreeks te bevragen en hun antwoorden te bundelen in een verkiezingsgids biedt NextConomy inzicht in de visie van de diverse partijen en dus de mogelijk toekomstige koers van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. De gids bevat ook een samenvatting van de verzuchtingen en voorstellen van werkgevers en vakbonden.


Deze vijf vragen beantwoordden de politieke partijen

  1. Wat beschouwt jouw partij als de drie belangrijkste prioriteiten voor de arbeidsmarkt die moeten worden aangepakt?
  2. Welke maatregelen stelt jouw partij voor in relatie tot deze top 3 prioriteiten op de arbeidsmarkt?
  3. Het aantal freelancers in ons land neemt jaarlijks toe. Welke maatregelen wil je partij nemen om het wisselen van statuut, werknemer/zelfstandige en omgekeerd, verder te vergemakkelijken, rond sociale zekerheid, administratie…?
  4. De arbeidsdeal van de vorige verkiezingen legde veel nadruk op levenslang leren. Vindt jouw partij dat de genomen maatregelen voldoende zijn of wat is er nog meer nodig?
  5. Is volgens jouw partij immigratie van (hoog)opgeleide profielen wel of niet een noodzaak voor onze economie en zorgsector? Indien wel, wat is dan nodig om dit in een stroomversnelling te krijgen?

De gids bevat de voornaamste standpunten van zeven politieke partijen over arbeidsmarktgerelateerde kwesties. Hierdoor kunnen freelancende zelfstandigen nu zelf met kennis van zaken oordelen welke partijen zich het meest willen inzetten voor de bescherming van hun rechten en belangen.

Eén zaak is alvast overduidelijk: al onze politieke partijen zijn het unaniem en roerend eens over deze twee uitdagingen: ‘Werk moet meer lonen’ en ‘We moeten de schaarste op de arbeidsmarkt dringend aanpakken”.  In de gids leest u vervolgens dat ze uiteraard fundamenteel van mening verschillen in de weg daar naar toe.

Eigen aanbevelingen

Nextconomy streeft naar het aanwakkeren van het (politieke) debat over de toekomst van (flexibel) werk voor individuen en werk organiseren voor organisaties. Daarom eindigt de gids met een lijst met  prioriteiten die NextConomy zelf naar voor schuift.

Denk daarbij onder meer aan de realisatie van volledige arbeidsmarktstatistieken over alle werkenden, inclusief de niet-traditionele contractvormen, de verduidelijking van het sociaaljuridisch kader voor zelfstandigen en werknemers, en een grotere aandacht in het onderwijs voor de strategische mogelijkheden om de niet-traditionele contractvormen in het bedrijfsleven te gebruiken. Ook pleiten we voor dynamische en vooruitziende simulaties van de ‘toekomst van werk’ over sectoren en bevoegdheden heen in dit tijdperk van snelle technologische veranderingen en grote AI-integraties.

NextConomy roept daarmee op tot een beleid dat de toekomst van werk in al zijn vormen serieus neemt en de dynamiek van de arbeidsmarkt in Vlaanderen waarborgt!

Je kan de NextConomy Verkiezingsgids gratis downloaden.

Lees ook:

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy