"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal zelfstandigen in 2020 toegenomen, aantal werknemers daalde in die periode

Volgens de nationale rekeningen is het aantal personen werkzaam tussen 2019 en 2020 gelijk gebleven, maar is het totaal aantal gewerkte uren gedaald met 8,5%. Er zijn wel grote verschillen tussen groepen werkenden, zegt het Federaal Plan Bureau.

Verschillen tussen statuten

Het aantal gewerkte uren daalden in ons land in 2020 met 8,5 % tegenover 2019.  Dat terwijl het aantal werkzame personen gelijk bleef.  Dankzij de tijdelijke steunmaatregelen voor loontrekkenden (tijdelijke werkloosheid) en zelfstandigen (overbruggingsrecht) behielden werknemers en zelfstandigen hun statuut, ook als ze tijdelijk niet werkten door de lockdown.

Achter de macro-economische nulgroei van het aantal werkzame personen in 2020 gaan verschillen tussen de statuten schuil.

Zelfstandigen versus werknemers

Terwijl het aantal zelfstandigen in 2020 toegenomen is met respectievelijk 1,4 % en 1,9 % bij vrouwen en mannen is het aantal werknemers er met respectievelijk 0,2 % en 0,6 % gedaald. Binnen elk van deze groepen zijn er nog grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus.

De terugval van het aantal gewerkte uren in 2020 was veel groter bij zelfstandigen dan bij werknemers. Gegeven het geslacht en het statuut is de daling van het aantal gewerkte uren het kleinst bij de hoger geschoolden van het lange type en vervolgens bij de hoger geschoolden van het korte type.

De daling van het aantal gewerkte uren was het kleinst bij de hoger geschoolden van het lange type. De felste daling van het arbeidsvolume in 2020 deed zich voor bij zelfstandig werkende vrouwen met een opleiding van hoger secundair of minder.

Zelfstandig werkenden vrouwen

De twee laagste opleidingsniveaus kennen de grootste terugval in hun arbeidsvolume. Dat daalt er met minstens 9 %. Met respectievelijk -26 % en -28 % doet de felste daling van het arbeidsvolume in 2020 zich voor bij zelfstandig werkende vrouwen met een opleiding van hoger secundair of minder.

Tewerkstelling diploma secundair onderwijs

Wij stellen vast dat de inzet van personen met enkel een diploma van het secundair onderwijs sterk gekrompen is in het jaar 2020, qua tewerkstelling maar veel meer nog qua gepresteerde uren. De groeiverschillen met hoger geschoolden zijn er in alle beschouwde groepen, maar ze zijn meer uitgesproken bij vrouwen dan bij mannen en bij zelfstandigen dan bij werknemers. Het arbeidsvolume is in 2020 feller teruggevallen bij zelfstandigen dan bij werknemers.

Bron: Publicaties Federaal Plan Bureau 

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy