"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

2 op de 3 zelfstandigen is een man

13% van de werkende bevolking tussen de 20 en de 64 jaar in de EU doet dat onder het zelfstandige statuut. 86% werkt als werknemer en een kleine minderheid werkt als meewerkende echtgenoot. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat van het tweede kwartaal in 2021.

67% van de zelfstandigen is een man, 33% een vrouw. Bij de werknemers is de verdeling bijna gelijk: 52% versus 48%.

Medioren

Als we de gegevens per leeftijdsgroep bekijken, blijkt dat een groter deel van de 55 tot 64-jarigen als zelfstandige werkt (17%). Van de 15- tot 24-jarigen is 4% zelfstandige en van de 25-54-jarigen 13%.

Opleidingsniveau

Daarnaast lijkt het werken als zelfstandige iets vaker voor te komen onder werkenden met een laag opleidingsniveau: 16% versus 12% met een gemiddeld opleidingsniveau en 13% met een hoog opleidingsniveau.

Tweede job

Iets minder dan 4% van de werkenden tussen de 20 en 64 jaar heeft een tweede baan. 57% van hen heeft een tweede job als werknemer, terwijl 39% bijverdient als zelfstandige.

In de EU-lidstaten zijn de landen met het hoogste percentage werkenden met twee jobs: Nederland (10%), Finland en Denemarken (beide 7%), Estland en Litouwen (beide 6%). Daarentegen had 0,5% of minder van de werkenden een tweede functie in Bulgarije, Roemenië en Zweden.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy