"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Overzicht: de vennootschapsvormen op een rij

Eén businessidee maakt je onderneming niet. Vervolgens heb je nog enkele cruciale beslissingen voor de boeg. Eén van de eerste is of je een eenmanszaak of een vennootschap opricht. Als blijkt dat een vennootschap het best past bij jouw onderneming, dan rest nog de vraag: in welke vorm? Je hebt de keuze tussen 4 basisvormen

De basisvormen

1.    Maatschap (inclusief Vennootschap Onder Firma en Commanditaire Vennootschap)

De maatschap is een moduleerbare vennootschapsvorm. In tegenstelling tot de andere vennootschapsvormen, heeft de maatschap geen rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan ze enkel optreden in het rechtsverkeer via een volmacht aan de maten. De maatschap is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting: de winst wordt belast in de personenbelasting van de maten, volgens de verdeling die ze onderling hebben afgesproken. Voor de oprichting ervan hoef je niet langs de notaris te passeren.

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een maatschap met rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan dus zelf als aparte persoon optreden in het rechtsverkeer. De vennoten zijn zelf aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een VOF wordt regelmatig gebruikt als rechtsvorm voor holding- of patrimoniumvennootschappen , omdat de risico’s op aansprakelijkheid hier eerder klein zijn.

Een Commanditaire Vennootschap (CommV) is een maatschap met rechtspersoonlijkheid die wordt aangegaan door één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Beherende vennoten engageren zich ertoe, naast eventuele andere inbrengen, arbeid te leveren. Stille vennoten doen enkel een inbreng van geld of goederen en nemen niet deel aan het beheer.

2.    Besloten Vennootschap

De Besloten Vennootschap (BV) is een flexibele vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid. De wet beschrijft voornamelijk aanvullende regels, waar de oprichters vrij van kunnen afwijken. Een BV is de standaardvennootschapsvorm, die zowel geschikt is voor kleine als voor grote ondernemingen. Je kan een BV alleen oprichten. Je hebt hier geen startkapitaal voor nodig, maar wel een toereikend aanvangsvermogen. De aandeelhouders kunnen flexibel in- en uitstappen als je dat wil.

3.    Coöperatieve Vennootschap

De Coöperatieve Vennootschap (CV) is een vennootschapsvorm voor echte coöperaties met gemeenschappelijke economische en sociale doelstellingen en gedeeld eigenaars- en zeggenschap. Hierbij staat niet zozeer winst, maar eerder een collectief doel centraal.

4.    Naamloze Vennootschap

De Naamloze Vennootschap (NV) is een vennootschapsvorm die bedoeld is voor de grotere ondernemingen, gelet op het hoge bedrag van het minimumkapitaal (61.500 euro). Deze vorm is bijvoorbeeld typisch voor beursgenoteerde ondernemingen.

Overzicht van de kenmerken

Hieronder zie je de vennootschapsvormen met de eigenschappen die hen definiëren: hoeveel bescherming bieden ze? Is een onderhandse akte (tussen de vennoten) voldoende, of moet je ook langs de notaris? Hoeveel vennoten of aandeelhouders zijn er minimaal? Moet je een bepaald startbedrag inleggen? Ben je verplicht een jaarrekening op te maken en neer te leggen?

Je vennootschapsvorm staat niet in steen gebeiteld. Naarmate je zaak evolueert, kan je altijd veranderen van de ene vennootschapsvorm naar de andere.

Bron: Overzicht: de vennootschapsvormen op een rij

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB