"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Attest voor niet-telewerkers ook voor freelancers

Freelancers die tijdens de lockdown van 2 november 2020 tot 14 december 2020 aanwezig moeten zijn op de werkvloer, moeten een attest van de onderneming bij zich hebben.

Telewerken is momenteel verplicht, ‘tenzij die verplichting onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening’. Moet je toch aanwezig zijn op kantoor? Dan moet je dat bewijzen met een attest van de onderneming. En dat geldt zowel voor vaste medewerkers als freelancers.

Ministerieel besluit 1/11/2020

In het meest recente ministerieel besluit van 1 november 2020, werd bepaald dat ondernemingen, verenigingen en diensten een attest moeten bezorgen aan personeelsleden die niet kunnen telewerken. Het gaat om een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Deze verplichting geldt dus ook voor zelfstandigen op de werkvloer. De term personeelslid wordt gedefinieerd als ‘elke persoon die werkt in of voor een onderneming, vereniging of dienst’. Er wordt niet gesproken van een noodzakelijke gezagsrelatie.

Dit werd ook bevestigd via de hulplijn van het crisiscentrum. Alle werknemers én zelfstandigen die op de werkvloer aanwezig moeten zijn, dienen dus over een attest van de onderneming te beschikken.

Download model attest

Download hier het model van attest van het advocatenkantoor Monard Law.

Aanwezigheid verantwoorden

De onderneming moet de attestering bij een eventuele controle bijkomend kunnen verantwoorden. Als men argumenteert dat de aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is (omwille van de functie of continuïteitsredenen), moet dit in principe ook kunnen worden gestaafd. Dit om misbruik van het attest te vermijden.

Bron: Lotte Leekens, advocaat bij het advocatenbureau Monard Law

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law

Eén reactie op dit bericht

  1. Dien je als ondernemer zelf ook een attest te hebben, als je op je eigen (gehuurde) werkvloer aanwezig bent?