"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Alleen vaardigheden zullen het tekort aan arbeidskrachten niet oplossen in Europa

Het oplossen van de arbeidstekorten in Europa – die de productie en dienstverlening in verschillende sectoren beperken en werkgevers steeds meer zorgen baren – zal alleen mogelijk zijn door het verbeteren van factoren van arbeidskwaliteit zoals loon en autonomie, naast het vergroten van vaardigheden en leren, en het aanpakken van andere factoren, zo blijkt uit het laatste rapport van Eurofound ‘Measures to tackle labour shortages: Lessons for future policy’.

Vooral maatregelen in de Zorgsector en ICT nodig

Uit dit nieuwe Eurofound onderzoek blijkt dat de toenemende tekorten aan arbeidskrachten in Europa vooral voorkomen in sectoren met moeilijke arbeidsomstandigheden, zoals de gezondheidszorg en de langdurige zorg. Kwesties als een grotere mate van autonomie voor werknemers, toegang tot opleiding en loopbaanontwikkeling zijn belangrijk om aan te pakken om deze sectoren aantrekkelijker te maken voor werknemers en het behoud van personeel te verbeteren.

Maatregelen om deze problemen aan te pakken moeten prioriteit krijgen, zo vermelden de onderzoekers, niet alleen om bedrijven te helpen productiedoelen te halen en diensten van hoge kwaliteit te leveren, maar ook om de arbeidsintensivering voor de meest betrokken sectoren te verlichten. Dit omvat de ontwikkeling van vaardigheden, maar ook het vergroten van de aantrekkelijkheid van bepaalde sectoren en beroepen, het activeren van onderbenutte arbeid en het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

In het nieuwe verslag van Eurofound wordt ook gekeken naar maatregelen die op nationaal niveau zijn genomen om tekorten aan arbeidskrachten in de sectoren gezondheidszorg, zorg en informatie- en communicatietechnologie aan te pakken. Het rapport haalt twee voorbeelden aan.

  • Specifieke betalingen om gezondheidswerkers naar bepaalde regio’s aan te trekken hebben enig effect gehad. Aandacht voor lonen alleen is echter vaak onvoldoende zonder andere maatregelen om de werk- en leefomstandigheden aantrekkelijker te maken. Andere aan de arbeidsvoorwaarden gerelateerde factoren, zoals meer autonomie over de werktijden, toegang tot opleiding en loopbaanontwikkeling en zinvoller werk, spelen ook een belangrijke rol.
  • Zowel in de gezondheidszorg als in de ICT-sector ligt een ander zwaartepunt van de maatregelen om onderbenutte arbeid aan te pakken bij de integratie van migranten en vluchtelingen.

Een grotere mate van autonomie voor werknemers, toegang tot opleiding en loopbaanontwikkeling zijn belangrijk om aan te pakken om deze sectoren aantrekkelijker te maken.

België in Europese context – slechte score voor ICT-vaardigheden

Eind 2022 bedroeg de totale vacaturegraad (openstaande vacatures t.o.v. het totale werkaanbod) in de EU 2,8%, gaande van 0,8% in Roemenië en Bulgarije tot 4,6% in Oostenrijk. In totaal hadden vijf EU-lidstaten een vacaturepercentage van meer dan 4%.

Vaardigheden waren een belangrijk aspect van de moeilijkheden bij het vervullen van vacatures die specialistische ICT-competenties vereisen: 6% van de Europese bedrijven vond het moeilijk om dergelijke functies in 2022 in te vullen, een stijging van 3,4 procentpunten ten opzichte van 2014. Dit was met name het geval in België (10,5%), Duitsland en Luxemburg (beide 8,4%).

Vaardigheden waren een belangrijk aspect van de moeilijkheden bij het vervullen van vacatures die specialistische ICT-competenties vereisen.

Aanbevelingen

Dit onderzoek toont het belang aan van de kwaliteit van banen en arbeidsomstandigheden bij het aanpakken van het tekort aan arbeidskrachten in Europa. Daarnaast beveelt het rapport aan ons te richten op onderbenutte groepen op de arbeidsmarkt. Ook is holistische ondersteuning nodig die gericht is op factoren die arbeidsparticipatie in de weg staan, zoals gezondheidsproblemen en gebrek aan toegang tot betaalbare zorg, alsmede op de behoeften aan opleiding en werkervaring.

Meer lezen?

The report Measures to tackle labour shortages: Lessons for future policy is available here.

Research manager: Tina Weber – information@eurofound.europa.eu

Bron: Eurofound

Lees ook:

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *