"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

In de kijker: Andreas Valkiers, juridisch directeur Federgon

Eind oktober 2022 startte Andreas Valkiers als juridisch directeur bij Federgon. Dankzij zijn ruime ervaring in de advocatuur en op diverse kabinetten brengt hij sociaalrechtelijke expertise en kennis mee naar de organisatie. Wat zijn volgens hem vandaag belangrijke uitdagingen op de arbeidsmarkt? En hoe wil hij hiervoor, samen met zijn juridisch team, oplossingen aanreiken? Een portret.

Andreas Valkiers volgt Andreas Verougstraete op, die in september een nieuwe professionele uitdaging aanging. “Ik wil de gerealiseerde projecten van mijn voorganger uiteraard verder uitbouwen en aanvullen met mijn expertise”, geeft Andreas aan. “Die expertise verwierf ik als advocaat-stagiair, met een specialisatie in arbeidsrecht, bij het advocatenkantoor Stibbe. Na vier jaar aan boord van dit kantoor maakte ik de overstap naar de politiek. Ik startte op de studiedienst van Open Vld, waarbij ik me verdiepte in de beleidsdomeinen Werk en Sociale Zaken. Daarna ging ik aan de slag op de kabinetten van Maggie De Block en Vincent Van Quickenborne. Ik kreeg er de kans om mijn kennis over de arbeidsmarkt en bijhorende beleidsuitdagingen verder uit te diepen.”

Ann Cattelain, CEO van Federgon, vult aan: “Omdat Federgon – in het belang van onze leden – steeds de vinger aan de pols houdt van nieuwe concepten om werknemers aan de slag te krijgen en te houden, zijn we voortdurend in contact met diverse kabinetten om voeling te houden met het werkveld. Vanuit die open communicatie kruisten de wegen van Federgon en Andreas elkaar al. We werkten dus soms op dezelfde dossiers, maar vanuit een andere invalshoek, en merkten dat we vaak dezelfde visie deelden.”

Boeiende nieuwe werkgever

Hoe kijkt Andreas naar de missie en opdrachten van zijn nieuwe werkgever? “Federgon is letterlijk van vele markten thuis”, zegt Andreas. “We vertegenwoordigen een ruime sector van uiteenlopende hr-dienstverleners, van projectsourcing tot loopbaanbegeleiding en van welzijn op het werk tot outplacement. Met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt en een dreigende golf van faillissementen en ontslagen is het voor onze leden alle hens aan dek om zoveel mogelijk talent  aan de slag te doen gaan én te houden. Het omscholen van werknemers naar toekomstbestendige jobs is hierbij een van de belangrijke aandachtspunten. Ook de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling, mede door nieuwe federale regelgeving en de creatie van een nieuw ‘terug naar werk’-fonds door federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Langdurig zieken kunnen hierop beroep doen om opnieuw aan het werk te gaan. Vanuit Federgon willen we onze leden hierbij volop ondersteunen.”

Gevarieerd takenpakket als legal director

En hoe schat Andreas als kersvers legal director zijn takenpakket in? “De job van juridisch directeur bij Federgon is een bijzonder mooie en boeiende uitdaging die ik met veel zin en ambitie aanga. Als coach van een vijfkoppig legal team moet ik er niet alleen voor zorgen dat we alle ledenvragen snel en vakkundig beantwoorden, maar fungeer ik ook als sparring partner voor Ann. Ons team volgt de activiteiten van de verschillende commissies– uitzendarbeid, outplacement, dienstencheques,… – nauwgezet op. En omwille van onze dossiergebonden aanpak is snel schakelen de boodschap. Het continu aftoetsen van ideeën met andere stakeholders moet ervoor zorgen dat onze oplossingen werkbaar en praktisch uitvoerbaar zijn voor onze leden.”

“Naast het begeleiden van leden en het uitwerken van arbeidsbevorderende projecten staan we uiteraard ook in voor het vertegenwoordigen van de federale en regionale belangen van onze leden. Voeg hierbij nog het organiseren van een breed aanbod van seminaries, en je begrijpt dat de werkagenda van het legal team meer dan goed gevuld is.”

Pragmatische oplossingen voor maatschappelijke problemen

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad in ons land (naar minimaal 80 procent) is en blijft een essentieel aandachtspunt waaraan Federgon actief wil bijdragen. “We willen hiervoor een partner zijn van de regering en dit kernthema op een positieve en pragmatische manier benaderen”, zegt Andreas. “Dus weg van het conflictmodel zoals dit voor het sociaal overleg jammer genoeg al vele jaren in België bestaat en gaan voor pragmatische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Een voorbeeld van zo’n positieve aanpak is hoe uitzendbedrijven Fedasil personeel aanreiken voor het bemannen van opvangcentra voor asielzoekers. Voor de activering van mensen van vreemde origine moeten we trouwens dringend een tandje bijsteken, via onder meer het sneller beoordelen van vaardigheden, het verwerven van talenkennis op de werkvloer en het gericht begeleiden naar jobs. Zo zouden we graag een samenwerking opzetten met Fedasil om asielzoekers toe te leiden naar de sector van de dienstencheques.”

Co-creatie met stakeholders

“Het meedenken met bedrijven en beleidsmakers past perfect in de meer transversale werkwijze die Federgon vandaag toepast”, besluit Ann. “Terwijl we vroeger via onze leden vooral producten aanboden, focussen we nu op het oplossen van maatschappelijke problemen. Met andere woorden: op basis van onze kernwaarden ‘unite’, ‘advise’, ‘inspire’ en ‘create’ willen we een co-creërende partner zijn voor onze stakeholders die op zoek zijn naar arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. Met Andreas en zijn team zullen we deze afspraken meer dan nakomen.”

Lees hier het persbericht.

Geert Van Cauwenberge
Na een loopbaan van 25 jaar bij een toonaangevende vakinformatieleverancier startte Geert in 2019 als freelance copywriter-eindredacteur-vertaler, met een specialisatie in B2B-content en promotionele communicatie in onder meer hr, finance, tax, accounting, legal en HSE. Onder het motto ‘Easy reading is hard writing’ tovert hij brondocumenten en onderzoeksrapporten om tot vlot geschreven nieuws- en contentartikels. Après une carrière de 25 ans chez un éditeur d'informations professionnelles bien connu, Geert se lance en 2019 comme rédacteur-traducteur freelance, spécialisé dans le contenu B2B et les communications promotionnelles pour les rh, la finance, la fiscalité, la comptabilité, le droit et HSE. Sous le motto ‘Easy reading is hard writing', il vulgarise des documents sources et rapports d'études en articles d'actualité et de contenu. Bekijk alle berichten van #Geert Van Cauwenberge

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *