"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wereldwijd 19 miljoen freelancers op online-arbeidsplatforms (volgens the iLabour Project)

Dit is deel 3 van onze reeks met bijdragen over recente onderzoeken naar de omvang en de trends in de wereld van de freelance kenniseconomie

Hoe groot is de online beroepsbevolking? Hoeveel mensen verdienen wereldwijd een inkomen via globale online arbeidsplatformen zoals pakweg het Amerikaanse Upwork, het Israëlische (!) Fiverr , het Britse Peopleperhour of het Australische Freelancer ? Ziehier een ambitieuze onderzoeksvraag. Want je je kan je evengoed afvragen hoe je het onmeetbare moet meten… Toch is dit precies wat Otto Kässi, Vili Lehdonvirta en Fabian Stephany van The iLabour Project van de universiteit van Oxford wilden doen.

Index

Als economische indicator wil hun Online Labour Index (OLI) voor de zogenaamde ‘online (of remote) freelance market’ een gelijkwaardig onderzoekequivalent bieden als die van de conventionele arbeidsmarktstatistieken. Hun index meet vraag en aanbod van de online freelance arbeid in verschillende landen door het aantal projecten en taken op de verschillende platforms in real time op te volgen.  Hun motto luidt dan ook niet voor niets. “Investigating the Construction of Labour Markets, Institutions and Movements on the Internet”.

Methode

Natuurlijk is het optellen van ‘freelance workers’ een lastig ding. Terwijl het kwantificeren van het aantal online freelance vacatures al moeilijk is, wordt het meten van het aantal effectieve online freelancers nog complexer. De courante economische statistiekonderzoeken zijn niet ontworpen om de volledige online freelance populatie te meten of om de impact ervan te onderscheiden van andere activiteiten.

Maar hun onderzoek is wel het eerste dat een volledig kwantitatieve en transparante benadering gebruikt om wereldwijd het totaal aantal online werkers te schatten. Ze extrapoleerden de gegevens van 162 van de 351 wereldwijd relevante online freelance platformen. Ook gebruikten ze openbare gegevensbronnen, te weten een combinatie van vermeldingen in de media, literatuuronderzoek en de zoekfuncties van de platforms. Zo konden ze per platform drie specifieke cijfers verkrijgen:  het aantal geregistreerde freelanceprofielen; het aantal actieve werkenden (d.w.z. mensen die ooit op een platform hebben gewerkt); en het aantal full-time werkers (d.w.z. mensen die minstens 10 projecten voltooiden of er ten minste $1000 hebben verdiend.)

Voorzichtigheid geboden

Zoals het goede onderzoekers betaamt geven ze eerst een overvloedige uitleg over hun al te ruime foutenmarges maar voor het gemak van de lectuur laten we die hier achterwege.  We zien nog andere redenen die tot een voorzichtige interpretatie oproepen: 1) Aangezien onlinewerk vaak een bron van aanvullend inkomen is, wordt het niet vanzelf in arbeidskrachtenenquêtes opgenomen. 2) Veel online werkers doen geen fiscale aangifte van dergelijke kleine verdiensten. 3) De platformbedrijven zelf worden niet als werkgevers beschouwd en hebben dus geen meldingsplicht ten overstaan van de door freelancers verdiende inkomsten.

Resultaat

Volgens hun  wereldwijde schatting zijn er 163 miljoen profielen van freelancers op online-arbeidsplatforms geregistreerd. Ongeveer 19 miljoen daarvan hebben ten minste eenmaal werk verkregen via een platform, en 5 miljoen hebben ten minste 10 projecten uitgevoerd of ten minste $1000 verdiend. Deze cijfers wijzen op een aanzienlijke groei van het aantal geregistreerde freelance-accounts ten opzichte van 2015, maar het gaat tegelijk om een veel kleinere groei van de voltooide werkhoeveelheid zelf.

Conclusies

De onderzoekers besluiten  dat online freelancen vandaag  geen triviaal segment van de arbeidsmarkt meer vertegenwoordigt. Anderzijds is freelancing erg dun over verschillende landen en sectoren verspreid en valt het zo minder op .

Dankzij digitale communicatietechnologieën is het eenvoudiger en goedkoper geworden om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Thuiswerkers kunnen vanop grote afstand meerdere klanten op verschillende tijdstippen bedienen in plaats van fulltime te werken voor één werkgever.

Deze nieuwe werkvorm wordt steeds populairder: de wereldwijde vraag naar online freelancen is de afgelopen vijf jaar jaarlijks met 11% gestegen. De online-arbeidsplatformen, voor de outsourcing van ‘crowd-work’ en andere opdrachten lopen voorop in deze omschakeling.

Online freelancen speelt intussen ook een belangrijke rol voor de economische ontwikkeling in plattelandsgebieden. In deze tijden van een wereldwijde Covid-19 pandemie heeft deze werkvorm natuurlijk aan belang gewonnen.

Heet van de naald!

The iLabour Project lanceerde zo pas in samenwerking met de IAO  een nieuwe open website met statistische informatie over freelancen, niet alleen in de wereld maar ook in België: www.onlinelabourobservatory.org

Deze Online Labour Index 2020 (OLI 2020) is een open database die specifiek voor de online freelance economy  het equivalent biedt van de conventionele arbeidsmarktstatistieken. Deze index houdt in realtime de markt van vraag en aanbod van online freelance werk in verschillende landen en beroepen bij.

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe