"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor de grootste kopzorg van freelancers

Geen nieuwe opdrachten vinden, is de grootste kopzorg van freelancers. En dat uit zich soms in een contract met onevenwichtige contractclausules en te lange betalingstermijnen.

Het ondernemersnetwerk Unizo publiceert over een paar weken de nieuwe editie van het Freelancer Focus rapport. NextConomy greep deze kans om nog even in de vorige editie van 2019 te snuisteren. Niet om te kijken hoe goed de freelancer het doet, maar wel de opdrachtgever. En wat blijkt? Met een score van 3,7 op 5  zijn freelancers zijn over het algemeen zeer tevreden over hun opdrachtgevers. Maar toch is het net die opdrachtgever die bijdraagt tot hun grootste kopzorg.

Onevenwichtige contractclausules

Freelancers zijn het minst tevreden over de afwezigheid van onevenwichtige contractclausules zoals een niet-concurrentiebeding (46% geeft score 4 of 5 en 16% score 1 of 2). Samen met correcte betaling worden transparante, eerlijke contracten en voorwaarden als het meest relevant beschouwd voor een goede samenwerking. Voor deze twee aspecten is het verschil tussen relevantie en tevredenheid echter het grootst.

Op de vraag Waarover maakt u zich het meest zorgen als freelancer haalt wanbetaling door opdrachtgevers niet de top 5. Toch geeft 18% van de ondervraagde freelancers aan dat ze zich hierover zorgen maken. Contractvoorwaarden van opdrachtgevers haalt 5%.

De belangrijkste kopzorg bij freelancers is het vinden van nieuwe opdrachten (43%). Ook opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Hierdoor is er soms sprake van een aanzienlijk onevenwicht in onderhandelingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in de contractuele voorwaarden.

Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwichtige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verregaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzetting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen vermoeden (bijvoorbeeld vakantiedagen).

Verstrenging wetgeving rond betaaltermijnen en aanscherpen betalingsbevel

Om de freelancers beter te beschermen tegen wanbetalers, pleit Unizo in het Freelancer Focus-rapport voor volgende zaken:

  1. De bestaande Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand in Handelstransacties moet aangescherpt worden. Het volstaat niet om een betaling binnen 30 dagen als principe naar voren te schuiven, zoals dat momenteel het geval is: het moet een wettelijk verankerde norm worden.
  2. De mogelijkheid om contractueel langere betaaltermijnen dan 30 dagen af te spreken, moet beperkt worden. Nu laat de wet toe dat partijen een langere betaaltermijn dan 30 dagen afspreken voor zover dergelijke andersluidende afspraken niet ‘kennelijk onbillijk’ zijn. Maar dit is een vaag begrip dat te pas en te onpas kan worden aangewend wanneer de machtsverhoudingen tussen de betrokken partijen ongelijk zijn.
  3. De verificatietermijn moet inbegrepen worden in de totale betaaltermijn. Er kunnen gegronde redenen zijn voor de klant om een factuur eerst te controleren en na te gaan of wat op de factuur vermeld staat wel in overeenstemming is met wat geleverd werd. De wet laat daarom toe dat partijen een termijn afspreken om de factuur te verifiëren. Een dergelijke verificatietermijn mag in principe maximaal 30 dagen bedragen, maar ook op dit vlak laat de wet contractueel andersluidende afspraken toe. In bepaalde gevallen moet een dergelijke verificatietermijn inderdaad kunnen worden afgesproken tussen partijen, maar het mag geen middel zijn om de betaling van de factuur kunstmatig te rekken.
  4. Een eventueel PO-nummer moet tijdig aangeleverd worden. De 30-dagentermijn die momenteel in de wet staat ingeschreven, heeft als startpunt de datum van de factuur. Maar in de praktijk moeten ondernemers vaak lang wachten tot ze een inkoopordernummer aangeleverd krijgen. En dat nummer is nodig om de factuur te kunnen opmaken.
  5. De verhoging van het openstaande bedrag met de voorziene intrest, moet een verplichting worden voor de schuldenaar. Vragen van nalatigheidsintresten zijn het middel bij uitstek voor kmo’s om proactief hun schuldenaar aan te zetten om stipt te betalen. Veel freelancers eisen hun rechten echter niet op wanneer ze vrezen daarmee de commerciële relatie met hun (grote) klant te schaden.

Lees het volledige rapport: Freelancer Focus 2019 – Unizo (bron)

 


Neem deel aan het onderzoek van 2020!

Naar aanleiding van de Dag van de Freelancer (17 september 2020) lanceert UNIZO voor het zevende jaar op rij een bevraging om freelance ondernemen in kaart te brengen.

Bent u een freelancer of heeft u al beroep gedaan op een freelancer, dan stellen wij uw deelname aan de studie erg op prijs. Het invullen van de bevraging vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De gegevens die u invult worden door UNIZO enkel gebruikt om de enquête op algemene manier te kunnen verwerken, en worden op geen enkele andere manier gebruikt of doorgegeven aan derden. Klik hier  om onze algemene privacyverklaring te raadplegen voor bijkomende informatie. Onderaan dit scherm vindt u een uitschrijfmogelijkheid voor enquêtes terug.


 

UNIZO verenigt +- 110.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen & Brussel. Bekijk alle berichten van Unizo