"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

AI als superkracht voor jouw bedrijf

Al sinds de jaren ’60 onderzoeken universiteiten hoe we voorspellingen kunnen doen over de toekomst op basis van verzamelde gegevens. Het is de kiem van artificiële intelligentie, want dat is waar het over gaat: een systeem programmeren dat voorspellingen doet, patronen herkent én bijleert op basis van data-analyse. Vandaag komt AI in een exponentiële versnelling, met generative AI en deep learning. Maarten Verschuere, oprichter van Cleverland.io, vertelt ons hoe AI ons in de toekomst superkrachten geeft.

Hoe heeft AI ons professionele leven de voorbije jaren vormgegeven?

Vooreerst door data-analyse en het maken van prognoses ter ondersteuning van beslissingen. Bedrijven baseren steeds meer strategische planning op data-analyse: over productie, verkoop, klanten en producten. Daarbij houden ze rekening met variabelen zoals tijdstip, weersomstandigheden, productopstelling, feestdagen enzovoort. Te veel data voor een mens, maar AI heeft zo goed als geen limiet op het datavolume dat het kan verwerken en brengt de gewenste inzichten en forecasts razendsnel. Bedrijven die nog geen data hebben, plukken de vruchten van AI-modellen zoals een slim boekhoudpakket dat dankzij AI-gestuurde computervisie documenten kan lezen en klasseren

Daarnaast heeft het ons enorm ontzorgd door routinetaken te automatiseren waarin je een patroon kan herkennen. Boekhouding is een voorbeeld, maar ook robotica zoals bij productie in een fabriek. Vroeger was dat vooral sorteren, maar vandaag kan je een AI-gestuurde machine al perfect trainen om pakweg aan hoge snelheid foutloos plantjes te planten. Ook customer service is een mooi voorbeeld. Chatbots beantwoorden dan de FAQ’s bij de klantendienst, zoals Kate van KBC. Die vragen beslaan vaak 80% van de binnenkomende vragen. Zo kunnen de medewerkers zich focussen op werk waarbij inzicht, creativiteit en oordeelkunde nodig is.

Wat is deep learning en wat is daarvan de bekendste toepassing?

Deep learning is een technologie binnen AI waarbij je computers en systemen traint om te leren op basis van voorbeelden. Die voorbeelden worden gevoed aan een artificieel neuraal netwerk met meerdere lagen, dat de werking van het menselijk brein imiteert. Zo kunnen ze steeds beter beelden en informatie analyseren en herkennen. De meest bekende toepassing is de techniek van computer vision. Daarbij leren computers en systemen om voorbeelden op te slaan uit talloze beelden en video’s en op basis daarvan handelingen uit te voeren of aanbevelingen te doen – zoals bijvoorbeeld herkennen hoe je een plantje in een correcte positie houdt, waar je het mag vastnemen en waar niet, en hoe je het kan planten. Zelfsturende auto’s spreken ook tot de verbeelding.

Aan welke AI-toepassingen werkt men anno 2023? Waarin wordt het meest geïnvesteerd?

Er gaat veel aandacht naar Natural Language Processing (NLP). Dankzij NLP kan een computerprogramma tekst- of spraakgegevens begrijpen en er met tekst of spraak op reageren – bijvoorbeeld voor het opstellen van teksten en documenten.

ChatGPT is heel bekend. Dat is enerzijds taalverwerking – patroonherkenning in teksten – en anderzijds taalgeneratie – patroongeneratie. Zo kan het programma op basis van een goed gedefinieerde vraag (een zogenaamde ‘prompt’), een volledig uitgeschreven stuk tekst produceren. Het brein van ChatGPT werd getraind door duizenden teksten te lezen die beschikbaar zijn op het web. Zo leerde het systeem hoe teksten zijn opgebouwd en kan het zelf ook teksten schrijven.

Dit kan AI in een stroomversnelling brengen, want als iedereen sneller content creëert, dan groeit de hoeveelheid informatie die verspreid en opgepikt wordt exponentieel. Sociale media bracht een explosie van beelden; nu zullen we een explosie van geschreven content krijgen. Maar dat zal weinig origineel werk zijn, het zal vooral infosharing versnellen. Papers, businessteksten, puur informatieve teksten, dat kan allemaal geautomatiseerd worden.

Krijgen we dan geen explosie van fake news? Dan wordt kwaliteits- en bronnencontrole toch extra belangrijk?

Absoluut. Je kan compleet foute stellingen aan ChatGPT voeren – de aarde is plat, er bestaat geen zwaartekracht en de mensen zijn ongelijk – en daarover heel geloofwaardige teksten uit ChatGPT krijgen. Gelukkig is AI ook in staat om te controleren wanneer er AI gebruikt is, onder meer door te cross-checken met andere teksten. Als het verhaal niet wordt ondersteund door een voldoende grote diversiteit aan bronnen, wordt het als fictie geïdentificeerd. Maar we moeten natuurlijk kritisch blijven nadenken. Veel mensen zijn makkelijk misleid.

In de schoolomgeving kan je nu al opstellen schrijven via AI, dat valt niet tegen te houden. Belangrijker is om de kinderen betere skills aan te leren rond kritisch nadenken, factchecking en bronnenonderzoek. Hen beter trainen om met info om te gaan. Dat zal wel lukken, want zij zitten volop in leermodus. De huidige generatie is vatbaarder voor misleiding. Als je ziet hoe Cambridge Analytica in staat was om groepen te identificeren die vatbaar zijn voor fake news, om ze dan met info op maat van hun persoonlijkheid te beïnvloeden om Donald Trump aan de macht te helpen … Dat is data-ondersteunde manipulatie. Daar moeten we bedacht op zijn.

Wat komt er op ons af de komende 10 jaar? Wat is de volgende verschuiving in het professionele landschap?

We staan aan de vooravond van een heel grote sprong, zoals bij de industriële revolutie. Eerst moest al het harde werk manueel gebeuren, daarna namen machines in fabrieken een deel van het werk over maar stonden er nog honderden mensen op de werkvloer. Vandaag zie je in die fabrieken nog maar een handvol mensen, die de machines bedienen.

Hetzelfde gebeurt nu met de jobs van bureauwerkers: AI-tools nemen de repetitieve taken over en de bureaumedewerkers krijgen een meer verantwoordelijke, creatieve job. Vroeger raakte de blue collar zijn job kwijt door automatisatie; nu zijn de white collars aan de beurt: administratiemedewerkers, helpdeskmedewerkers, maar ook programmeurs en grafici. Hun job zal transformeren naar meer creativiteit en verantwoordelijkheid. Zo moesten programmeurs vroeger alles zelf programmeren. Met AI kunnen ze beschrijven wat ze willen coderen en gebeurt het coderen voor hen. Ook schrijvers van pure informatieteksten, zien binnenkort die taken geautomatiseerd. Tekstschrijver worden mensen die unieke teksten produceren, op basis van originele gesprekken en met insteek van menselijke creativiteit.

Deze vooruitgang geeft ons dus ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe skills, en maakt ons werk veel efficiënter. Zo geeft AI ons superkrachten en gaan we veel verder in ons vakgebied.

Benieuwd wat AI in de toekomst brengt voor bedrijven? Beluister vanaf 9 mei onze podcast ‘The Future of Work’, met Maarten Verschuere, Pieter Van Leugenhagen en Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Lees ook :

USG Professionals is een professioneel staffingbedrijf en een van de grootste hr-dienstverleners in België. Met meer dan 30 jaar ervaring zijn we specialist in de werving, selectie en outsourcing van consultants, freelancers en experten in Talent, Change, Crisis, Legal, Finance, Research & Production, Business Transformation, Digitalisation en ICT. Bekijk alle berichten van USG Professionals