SLUIT MENU

Bouwen aan relevantie én succes dankzij D,E&I

Een inclusief klimaat binnen organisaties heeft vele voordelen. Michèle Mees werkt al sinds 2008 rond diversiteit en inclusie, en is co-founder van Inclusion Now. Waarom en hoe kan een organisatie stappen zetten om relevant te zijn nu én in de toekomst?  Michèle Mees licht het toe.

“België heeft absoluut een focus op diversiteit en inclusie nodig”, vangt Michèle Mees aan. Waar ze initieel dacht dat Diversity, Equity & Inclusion (D, E&I) een snelle intrede in het bedrijfsleven zou maken, zag ze dat de kar moeilijk in beweging kwam. “In 2008 was het maatschappelijke klimaat er nog niet klaar voor”. Daarom werkte zij in die beginjaren vooral in opdracht van internationale bedrijven. Die moesten alvast niet meer overtuigd worden van het belang van inclusie voor hun bedrijfsresultaten.

Maar het tij keert: sinds twee jaar merkt ze in België een kentering op, iets dat ze absoluut toejuicht.  Bewegingen als MeToo, BlackLivesMatter, en duurzaamheidsinitiatieven die steeds meer terrein winnen, zetten een en ander in beweging.

Diversiteit is mensen tellen, inclusie is mensen laten meetellen. – Michèle Mees

Michèle Mees maakt een kanttekening bij haar enthousiasme: “D,E&I wordt nog te vaak té eng bekeken.  Als een verhaal van quota. Beter is om het accent te verleggen naar inclusie.  Want dan komt er veel los in een organisatie.  Iedereen is betrokken en voelt ‘dit gaat over mij’.”

Ze gaat verder: “Diversiteit is mensen tellen, inclusie is mensen laten meetellen. Een focus op inclusie brengt diversiteit met zich mee.”


Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema “Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.


Het talentenecosysteem

“Wil je als bedrijf een inclusief klimaat creëren,  maak dan geen onderscheid tussen intern en extern talent.  Talent is talent.”, geeft Michèle Mees aan.  Iedereen die iets doet in – en rond jouw organisatie is talent. “Weet hoe jouw ecosysteem van talenten is opgebouwd en sta stil bij het waarom je aan D,E&I wil werken.”, roept ze organisaties op.

Als je een inclusief klimaat wil creëren als bedrijf, dan maak je geen onderscheid tussen intern en extern talent.  Talent is talent. – Michèle Mees

Tijdelijk talent en de ‘sense of belonging’

Tijdelijk talent komt met verschillende habitats in aanraking en kan zo een organisatie inspireren door inzichten en ervaringen te delen.  Wil je dat bereiken, dan moet de organisatie  het tijdelijk talent een ‘sense of belonging’ laten voelen.

Michèle Mees geeft aan dat tijdelijk talent moet weten dat het daar thuishoor, mag zijn wie men is, gerespecteerd wordt én gewaardeerd als eigen uniek individu.

Financial performance als resultaat van een inclusief klimaat.

“De honger naar D,E&I is groot”, geeft ze aan. “Veel bedrijven starten pas en hebben grote verwachtingen.  Bovendien  is  dit nog te vaak een zaak  van HR. Inzetten op een inclusieve cultuur kan leiden tot betere financiële resultaten”, stelt Michèle Mees.  “Het is daarom belangrijk D,E&I in de hele organisatie te laten doordringen om snelheid te kunnen maken richting een diverse en inclusieve cultuur.”

Inclusion Now werkt concreet samen met klanten aan vier assen voor een inclusief klimaat.

  1. Talent
    Het gaat hier over het kunnen aantrekken en behouden van talent. Een recente studie van GoodHabitz in België leert dat 67% van de mensen die op zoek gaan naar een job het belangrijk vinden te werken voor een bedrijf dat waarde hecht aan D, E&I.  Ook blijkt uit deze studie dat heel wat bedrijven nog beter kunnen doen op het gebied van D, E&I.

Al te vaak wordt Michéle Mees ook geconfronteerd met een plug & play-mentaliteit: men zoekt een specifiek profiel, meestal sterk gelijkend op het talent dat men al heeft,  maar voorziet niet in een groeipad.  “Benut het potentieel van alle talenten en investeer meer in de ontwikkeling van alle talent”, raadt ze organisaties aan.

  1. Team performance

Michèle Mees pleit voor een diversiteit van denken bij het laten samenwerken van mensen en het nemen van beslissingen.  Het horen van elke stem bevordert de kwaliteit van beslissingen én vermindert de mogelijke risico’s omdat de beslissingen vanuit verschillende gezichtspunten worden genomen.

Een diversiteit van denken bevordert de kwaliteit van beslissingen. – Michèle Mees

  1. Innovatie

“Een open klimaat waar nieuwe prikkels, verschillende perspectieven en levenservaringen binnenkomen en verschillende stemmen klinken, brengt een botsing van ideeën met zich mee.”, aldus Michèle Mees.  Dit laat toe dat de status quo bevraagd kan worden, hetgeen het creëren van een innovatief klimaat ondersteunt.

  1. Reputatie

Jobzoekers knappen af op D,E&I-statements die puur op economische motieven gebaseerd zijn.  Een organisatie die aan ‘window dressing’ doet, wordt afgestraft vandaag.  “Wees eerlijk en duidelijk over waarom je als bedrijf D, E&I belangrijk vindt, en welke weg je hierin nog af te leggen hebt. “

Drie fasen in de beweging richting een inclusieve bedrijfscultuur

De eerste fase is een fase van compliance.  Hierbij richt het bedrijf zich op het voldoen aan wetgeving of voorschriften vanuit een hoofdkantoor.  In deze fase gaan de zaken niet echt vooruit. “In deze fase gaat het vooral om mensen tellen, en soms ook om schuiven met aantallen in excel tabellen om te voldoen aan de regelgeving. Zo gaat het niet vooruit.”, benadrukt Michèle Mees.

De tweede fase is de reactieve fase waarin een organisatie geconfronteerd wordt met problemen, bijvoorbeeld een tekort aan bepaalde profielen, en deze probeert op te lossen.  Het bewustzijn groeit.

De derde, strategische fase, is de volwassen fase.  De organisatie investeert in groei en leiderschap.  Iedereen binnen het ecosysteem heeft een rol te spelen.  In deze fase komt ook de verankering van D, E&I in het bedrijfs-DNA.

Bouwen aan succes nu én in de toekomst

“Wil je als organisatie relevant zijn in de toekomst dan moet je een representatie zijn van de maatschappij waarbinnen je opereert”, besluit Michèle Mees haar pleidooi voor een divers en inclusief organisatieklimaat.


OVER MICHÈLE MEES

Michèle Mees is co-founder van Inclusion Now. Zij is ook TEDx spreker, internationaal ambassadeur voor inclusie en auteur van “De Gebalanceerde Leider”.

Al meer dan 14 jaar ondersteunt Michèle CEO’s en managers bij het creëren van meer diversiteit en het bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur.

“Mijn passie hiervoor komt voort uit een sterke overtuiging dat een inclusieve bedrijfscultuur resulteert in meer betrokken medewerkers, sterkere klantenrelaties, meer innovatie, betere samenwerking en een meer duurzame economie ten dienste van mensen en onze planeet.”

Inclusion Now is een consultingbedrijf, gespecialiseerd in het bouwen van inclusieve organisaties.

Het bedrijf co-creëert oplossingen samen met klanten, gaande van analyses, over het uitwerken van de D, E&I strategie tot en met het uitrollen van globale opleidingen en train-the-trainer programma’s.

In België werkt Inclusion Now samen met sectororganisaties zoals Agoria en Febelfin, en met bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren.


Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *