"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Actieplan voor sociale fraudebestrijding is een feit

Op 13 januari 2023 werd het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 goedgekeurd door de Ministerraad. Dit plan, dat voor het eerst over een periode van twee jaar loopt, is een concretisering van het Strategisch Plan 2022-2025 en is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale en regionale diensten en instellingen.

Doelstellingen

Het actieplan is opgebouwd rond 7 strategische doelstellingen en omvat een hele reeks acties om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden, en zo de financiering van de sociale zekerheid te waarborgen.

Kernelementen van het plan zijn o.a. de programmawerking om sociale fraude te bestrijden, verscherpte aandacht voor de arbeidsomstandigheden en welzijn op het werk, doorgedreven samenwerking, de interventiemix met aandacht voor alle fasen uit de handhavingsketen en capacity-building.

Het volledige actieplan sociale fraude bestrijding kan je hier downloaden.

168 aanwervingen

De strijd tegen sociale fraude en sociale dumping kan maar gestreden worden indien er voldoende middelen voor worden vrijgemaakt. Daarom worden er 168 inspecteurs aangeworven bij de verschillende sociale inspectiediensten. De grootste versterking ooit van de inspectiediensten moet een adequaat antwoord bieden op de wantoestanden waarmee we in 2022 geconfronteerd werden op vlak van sociale dumping en vermeende mensenhandel, zo staat in het rapport.

Hiermee wordt verwezen naar onder andere de zaak van kinderarbeid bij onderaannemers van pakjesafhandelaar Postnl, en de schokkende mensenhandelzaak, die bij Borealis in de Haven van Antwerpen aan het licht kwam.

Er komt ook een mediacampagne ter preventie van sociale dumping in de fraudegevoelige sectoren: na de groene sectoren (land- en tuinbouw) en de transportsector, wordt in 2023 en 2024 verscherpte aandacht geschonken aan de bouwsector. Meer aandacht dus voor schijnzelfstandige bouwvakkers, chauffeurs maar ook maaltijdkoeriers. Een van de speerpunten is immers ook het opsporen van economische uitbuiting bij platformwerkers. Sinds 1 januari is er in ons land een nieuwe wet van kracht die duidelijke criteria vastlegt om te bepalen of een koerier zelfstandige of werknemer is. Toch blijven grote platformen op het oude eland door te gaan, en komen er nu controles gericht zijn op economische uitbuiting van deze werknemers.

4 ministers

Aan dit plan hebben liefst vier ministers gewerkt: minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR), minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Europa

Sociale dumping en uitbuiting stopt natuurlijk niet aan de grens. In het rapport wordt dan ook naar Europa verwezen: “we zijn trots dat België het Voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2024 waarneemt. Dit is een uitgelezen kans om een aantal supranationale uitdagingen duurzaamheid en ecologie onder de aandacht te brengen. Als overheidsinstellingen dienen we immers onze verantwoordelijkheid te nemen om zo duurzaam als mogelijk te werken, maar dienen we tevens als sociale inspectiediensten te waken over duurzame arbeidscontracten zelfs in een flexibele arbeidsomgeving. Daarnaast zullen de klimaatverandering en de gevolgen daarvan de patronen van arbeidsmigratie zonder twijfel beïnvloeden.”

Lees ook:

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *