"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuwe Nederlandse regering maakt stappen hervorming arbeidsmarkt

Nederland heeft bijna een nieuw kabinet. Gisteren werd het regeerakkoord bekend. Wat betekenen de plannen van de politieke partijen voor de arbeidsmarkt en de positie van de zelfstandigen en freelancers in Nederland?

Na 9 maanden onderhandelen, een record, heeft Nederland een regeerakkoord. Gisteren maakten de vier partijen hun plannen bekend. De zittende minister-president Mark Rutte gaat nu zijn kabinetsploeg samenstellen. Het vierde kabinet Rutte is qua samenstelling een voorzetting van Rutte III: twee liberale en twee christen-democratische partijen

Nadat een regeringscommissie onder leiding van Hans Borstlap begin 2020 met een dringende oproep kwam om de arbeidsmarkt grondig te hervormen, stond dat onderwerp even vol in de aandacht in Nederland. Nu – bijna twee jaar later – krijgen het klimaat, het tekort aan betaalbare woningen en de gezondheidszorg een veel hogere prioriteit.

Toch kondigen de partijen de nodige veranderingen aan met betrekking tot de arbeidsmarkt en de positie van de zelfstandigen en freelancers.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zo komt er een verplichte, collectieve, verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen. Nu zijn freelancers in Nederland nog aangewezen op private verzekeringsproducten, die vaak erg duur zijn. Nog geen 30% van de Nederlandse zelfstandigen heeft zo’n verzekering.

Controle op schijnzelfstandigheid

De controle op schijnzelfstandigheid wordt opgevoerd. Daarnaast wil het nieuwe kabinet in totaal €500 miljoen per jaar investeren in het hervormen van de arbeidsmarkt, reïntegratie en het aanpakken van armoede en schulden.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek, een extra fiscaal voordeel voor zelfstandigen, wordt flink verlaagd. Het minimumloon gaat in stappen met 7,5 procent om hoog.

Minder externen en tijdelijke contracten

Werkgevers gaan de mogelijkheid krijgen om werknemers tijdelijk minder te laten werken. Dit moet, zo staat in het akkoord de ‘interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven vergroten. Deze mogelijkheid voor meer ‘interne flexibiliteit’ is ook bedoeld om de prikkel voor het inhuren van extern personeel terug te dringen. Ook zullen verdere stappen worden gezet voor het inperken van tijdelijke arbeidscontracten.

Zie voor een uitgebreider overzicht van de arbeidsmarktplannen dit artikel van onze collega’s van ZiPconomy.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy