"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opnieuw optimisme op de arbeidsmarkt: één op twee is van plan zijn personeelsbestand uit te breiden

De Nettotewerkstellingsprognose bereikt haar hoogste peil (+30%) sinds de lancering in België van de ManpowerGroup Barometer in 2003, een stijging voor het vijfde opeenvolgende kwartaal

  • Werkgevers kunnen hun vacatures niet snel genoeg invullen als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten dat voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes bereikt die we in 15 jaar nooit hebben gezien, zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land: 83% van de werkgevers in Brussel en 75% van de werkgevers in Vlaanderen en Wallonië ondervinden wervingsmoeilijkheden.
  • Na ‘jobs, jobs, jobs’ zou de slogan op de arbeidsmarkt ‘opleidingen, opleidingen, opleidingen’ moeten worden.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de arbeidsmarkt zich in de loop van de komende drie maanden sneller moeten gaan herstellen. Van de 520 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup (1) werden bevraagd, plant één op twee (50%) zijn personeelsbestand tegen eind december 2021 uit te breiden, terwijl één op vijf (20%) een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 28% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer optimistische waarde van +30%, een stijging voor het vijfde kwartaal op rij. Dat is een spectaculaire stijging van 16 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 29 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020. Het gaat om de hoogste Nettotewerkstellingsprognose die ooit werd geregistreerd sinds de lancering in België van de ManpowerGroup Barometer in 2003.

“Het succes van de vaccinatiecampagne en de versoepelingen van de gezondheidsmaatregelen hebben het vertrouwen van de werkgevers in België en de rest van de wereld een boost gegeven verklaart Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De Nettotewerkstellingsprognose is in België – net als in elf andere bevraagde landen – nog nooit zo hoog geweest. Tegelijkertijd slagen de werkgevers er niet in om hun vacatures snel genoeg in te vullen. Dit is het gevolg van het tekort aan talenten dat voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes bereikt die we in 15 jaar nooit hebben gezien, zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land: 83% van de werkgevers in Brussel en 75% van de werkgevers in Vlaanderen en Wallonië krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. De resultaten van onze enquête geven duidelijk aan dat we ons in een ‘kandidatenmarkt’ bevinden, wat betekent dat bedrijven met elkaar wedijveren om de beste talenten door concrete strategieën te implementeren voor het aantrekken en behouden van talent. Er ontstaat een nieuwe ‘arbeidsorde’ waarbij de individuele keuzes van de werknemers centraal staan. Zij hebben de markt herwonnen en verwachten dat men zich aanpast aan hun verwachtingen. Het gaat dan vooral om hoger geschoolde werknemers.” 

Optimisme in de drie gewesten

Volgens de resultaten van de enquête verwachten de werkgevers voor het komende kwartaal een dynamische arbeidsmarkt en een sterke jobcreatie in de drie gewesten: +33% in Wallonië, +32% in Vlaanderen en +27% in Brussel. De wervingsintenties nemen overal fors toe, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Jobcreatie in alle bevraagde sectoren

De werkgevers in de zeven bedrijfssectoren waarvoor gegevens beschikbaar zijn, (2) verwachten dat de jobcreatie in het vierde kwartaal van 2021 zal toenemen. De werkgevers in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten aan bedrijven(+38%) tonen zich het meest optimistisch, gevolgd door de werkgevers van de Groot- en detailhandel (+36%) en de Maakindustrie (+35%). Ook de wervingsintenties zijn zeer bemoedigend in de sector Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+31%) evenals in de Bouwsector (+28%) en in de sector Transport en logistiek (+23%). Tot slot zijn het de werkgevers uit de sector ‘Overige productie’ (+12%) – Landbouw & visserij, Elektriciteit, gas & water, Extractieve industrieën – die de meest voorzichtige prognoses verwachten.

De werkgevers hebben meer vertrouwen naarmate de omvang van de bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose hoger naarmate het bedrijf groter is: +8% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +22% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +28% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +39% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

‘Opleidingen, opleidingen, opleidingen’ om tekort aan talent op te vangen

Het permanente tekort aan arbeidskrachten treft nog steeds 77% van de door ManpowerGroup bevraagde Belgische werkgevers – een cijfer dat 6 punten lager ligt dan in het vorige kwartaal maar dat in 15 jaar nooit hoger is geweest. Om dit tekort het hoofd te bieden moeten bedrijven op een creatieve manier wedijveren om hun vacatures in te vullen. 37% van de organisaties investeert in opleiding, ontwikkeling van vaardigheden en coaching, terwijl 72% zegt meer flexibiliteit te willen bieden, zowel qua werktijden (41%) als qua werklocatie (31%) – telewerken of werken op satellietlocaties. 30% van de werkgevers is bereid de salarisvoorwaarden te verbeteren om kandidaten aan te trekken en 23% biedt niet-financiële voordelen zoals verlofdagen.

Tot slot zegt 19% bereid te zijn bij het aanwerven minder hoge eisen te stellen op het gebied van vaardigheden of ervaring, terwijl 10% van hen zou kunnen beslissen om de vaardigheden van de kandidaten niet meer te evalueren.

Voor HR-afdelingen en voor veel bedrijven dringt opleiding zich op als de prioriteit op korte termijn en heel wat ondernemingen bereiden zich voor om de komende zes maanden hieromtrent nieuwe initiatieven te lanceren. 30% van de bevraagde werkgevers is namelijk van plan om binnen de zes maanden nieuwe technische opleidingsprogramma’s te lanceren, 26% gaat de vaardigheden van de managers versterken, 25% is van plan nieuwe opleidingen aan te bieden om de soft skills (communicatie, time management, enz.) te verbeteren, terwijl 22% van hen gepersonaliseerde loopbaancoachingprogramma’s zal opzetten om het gebrek aan beschikbaar talent te compenseren.

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt dat er voor alle bedrijfspersoneel aandacht moet besteed worden aan bijscholing en verbetering van de competenties (reskilling/upskilling), of het nu gaat om jonge afgestudeerden (38%), minder geschoold personeel (38%), hooggeschoold personeel (37%) of werknemers ouder dan 50 (22%).

De financiële kost (22%), de tijd (22%) en het gebrek aan kennis of strategieën betreffende de te initiëren opleiding (13%) worden als voornaamste obstakels van permanente opleiding genoemd. “In een wereld die steeds sneller verandert en geautomatiseerd, digitaal en virtueel wordt, staan de vaardigheden meer dan ooit onder druk en dreigen ze verouderd te geraken. Na ‘Jobs, jobs, jobs’ zou de slogan op de arbeidsmarkt ‘Opleidingen, opleidingen, opleidingen’ moeten worden” voegt Philippe Lacroix eraan toe.

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin