SLUIT MENU

Cin Walgraeve – “Dat de rekrutering van freelancers meestal via Inkoop verloopt en niet HR is een gemiste kans.”

Hoe zet je als organisatie in op goed opdrachtgeverschap, hoe kun je freelancers meer aan je binden en bijgevolg meer uit die samenwerking halen? Cin Walgraeve maakte er tijdens haar postgraduaat Human Resources Management een boeiende thesis over.

De rekrutering van freelance talent verloopt bijna uitsluitend via aankoop en niet via HR. “Een gemiste kans”, aldus Cin Walgraeve.

Onbevangen en onbevooroordeeld kwam Cin Walgraeve na haar onderwijsloopbaan in de HR-wereld terecht. Een passie waarvan de kiem al werd gelegd toen ze nog als leerkracht werkte, en die ze verder ontwikkelde tijdens haar postgraduaat Human Resources Management aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daar beet ze zich onder meer vast in een thesisonderzoek naar hoe opdrachtgevers de betrokkenheid met hun freelancers kunnen verhogen. Een boeiende reis voor Cin, maar niet zonder obstakels.

Strategisch denken

Een HR-opleiding volgen als ex-leerkracht lijkt een ietwat vreemde stap, maar is het helemaal niet voor Cin. Ze bruist van enthousiasme als ze vertelt hoe haar ‘nieuwe’ passie tot stand kwam: “Ook al was leerkracht worden een kinderdroom, de laatste twee jaar voelde ik dat ik nood had aan een nieuwe uitdaging. Tijdens vergaderingen op school dacht ik steeds vaker strategisch mee, en keek ik verder dan wat er vandaag of morgen speelde, maar eerder wat de doelstellingen op lange termijn waren. Bovendien bleek van een HR-beleid geen sprake binnen de schoolmuren. Heel frappant vond ik dat. Dat alles, samen met het feit dat ik heel graag waarde- en mensgericht werk, leidde me bijna als vanzelf naar het postgraduaat Human Resources Management.”


Cin Walgraeve deelt op 7 oktober e.k. de inzichten en conclusies van haar thesis onderzoek tijdens de Dag van de Freelancer 2021. Het centrale thema van deze dag is ‘Fatsoenlijk samenwerken – zo doe je dat’. Het volledige programma, alle praktische informatie en de link om je aan te melden vind je hier.

Het aantal plaatsen is beperkt! Deze namiddag wil je niet missen, zorg dus  dat je er bij bent door je tijdig aan te melden . De Dag van de Freelancer is een uniek seminar vol met inspiratie en kennisdelen voor en door opdrachtgevers én freelancers.


Onbekende wereld

Haar postgraduaat rondde Cin af met een thesisonderzoek. Een boeiend, maar ook pittig avontuur voor de ex-leerkracht. “Human resources is natuurlijk een zeer uitgebreid domein. In de opleiding krijg je dan ook een brede basis mee, maar voor mijn thesis was het belangrijk om zo concreet mogelijk te gaan. Ik ging aan de slag met een vraag van een intermediair in de IT-wereld: ze wilden onderzoeken hoe ze de betrokkenheid met hun medewerkers in deze coronatijden konden verbeteren. Maar dan bleek dat 80% van hun talent pool uit freelancers bestond. Daar heb ik me wel even het hoofd over gebroken, want in de opleiding werd aan dat aspect – vreemd genoeg – geen aandacht besteed.”

Ik moest vaststellen dat werken met freelancers toch wel een onbekende wereld is, bijna een grijze zone waar niemand echt van op de hoogte is.

“In eerste instantie kwam ik zeer weinig te weten over het thema toen ik mijn licht opstak bij docenten. En moest ik vaststellen dat het toch wel een onbekende wereld is, bijna een grijze zone waar niemand echt van op de hoogte is. Vervolgens ben ik zelf op zoek gegaan naar literatuur. Al snel kwam ik op de website van NextConomy terecht, en bij het boek ‘Mis geen talent’ van Mark van Assema en Marleen Deleu. Eindelijk nuttige informatie waar ik wat mee kon.”

Betrokkenheid en freelancers?

Op basis van die literatuurstudie ontwikkelde ik een vragenlijst voor de freelancers én vaste medewerkers van de IT-intermediair. Ik polste naar wat hun eigen behoeften waren, wat ze verwachtten, en of de intermediair daaraan voldeed. Daarnaast heb ik ook bij andere bedrijven geïnformeerd naar hoe ze de samenwerking met hun freelancers aanpakken, maar al snel kreeg ik de reactie dat betrokkenheid en freelancers niet samengaan.”

Ook aan de freelancerszijde kreeg Cin diezelfde reactie van een aantal respondenten. “Een freelancer antwoordde effectief dat mijn vragen irrelevant waren. Dat vond ik heel verrassend. Toen ik met die persoon er dieper op ben ingegaan, bleek dat hij die betrokkenheid gewoon niet verwachtte. Maar het werd ook duidelijk dat meer interactie met de opdrachtgever toch wel aangenaam zou zijn. Op vlak van ontwikkeling, welzijn, werksfeer …”

Sterk innerlijk kompas

Cin stelde ook vast dat de rekrutering van freelance talent bijna uitsluitend via aankoop verloopt, en niet via HR. “Een gemiste kans”, aldus Cin. “Uit mijn onderzoek blijkt dat de autonome motivatie van freelancers zo ontzettend hoog is. Ze doen hun job ontzettend graag en zijn enorm wendbaar en flexibel. Op die criteria scoorden ze hoger dan de vaste werknemers. We mogen dus besluiten dat freelancers een heel sterk innerlijk kompas hebben: ze weten waar ze naartoe willen en maken heel bewuste professionele keuzes. Dat je als bedrijf dan die talenten aan boord haalt via aankoop – een afdeling die ook gaat over schrijfmateriaal bijvoorbeeld  – op basis van harde criteria, dat is eigenlijk pure ontmenselijking. En zo mis je als organisatie toch wel heel wat talent, én de boot richting de toekomst.

Want net nu – midden in de war for talent – is er een grote nood aan wendbare mensen, die naast hun kennis, ook een schat aan andere vaardigheden in huis hebben.

Jammer. Want net nu – midden in de war for talent – is er een grote nood aan wendbare mensen, die naast hun kennis, ook een schat aan andere vaardigheden in huis hebben. Freelancers hebben een uitgebreid netwerk, komen in veel andere organisaties, zien heel wat trial & error, maar ook veel best practices. Daardoor hebben ze een uitstekende helikopterview.

En daar kan je als bedrijf enorm veel van leren. Meer nog: op die manier kun je er zelfs ambassadeurs van maken die ongetwijfeld elders deuren voor jou als organisatie kunnen openen. Maar dan moet je ze wel op een juiste manier aan boord halen en inzetten. In het rekruteringsproces zouden bedrijven daarom ook eerder moeten focussen op mentaliteit dan op kennis.”

Freelancer journey

Cin schreef in het kader van haar thesisopdracht ook een freelancer journey uit. “Als je als organisatie zowel met vast als freelance talent werkt, is het belangrijk om voor elk van die groepen een aparte journey uit te werken, waarin je van rekrutering en onboarding tot opvolging alles op punt zet. Een employee journey voor de vaste medewerkers, een freelancer journey voor de flexibele krachten. Dat zou naar mijn mening een gedeelde verantwoordelijkheid van HR, inkoop en de juridische dienst moeten zijn. Want ook naar wetgeving toe is het natuurlijk belangrijk de puntjes op de i te zetten.”

Wat brengt de toekomst voor Cin? “Ik ben net gestart bij Attentia als Reward Consultant. Daarin begeleid ik bedrijven in hun pre-payrollconcept. Een uitdaging waar ik heel erg blij mee ben. Verder hoop ik ook nog meer te doen met de bevindingen uit mijn onderzoek. Het is een thema dat me niet meer loslaat en ik ben ervan overtuigd dat het in de toekomst nog meer zal spelen op de arbeidsmarkt. Binnen Attentia mag ik binnenkort mijn onderzoek alvast voorstellen aan mijn teamleaders en de HR-verantwoordelijke.

Bio

Cin behaalde in 2006 haar bachelordiploma secundair onderwijs – Nederlands, Latijn en geschiedenis. Voor ze in het onderwijs stapte, nam ze even een zijspoor en startte ze als commercieel adviseur in een Fortis-agentschap (nu BNP Paribas Fortis). Maar ze bleef de schoolbel in de verte horen en na een jaar stond ze dan toch voor de klas. Met veel enthousiasme bouwde ze 15 jaar lang mee aan de toekomst van onze jongeren. De laatste twee jaar merkte Cin echter dat ze onvoldoende werd uitgedaagd. Daarom startte ze in oktober 2020 het postgraduaat Human Resources Management aan de Arteveldehogeschool. Momenteel volgt Cin het traineeship van Attentia, een doorgedreven opleiding inzake arbeidsrecht, HR-topics, soft en hard skills en de Attentia software. Het kriebelt om binnenkort die kennis in de praktijk om te zetten als Reward Consultant binnen Attentia.