"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Arbeidsmarkt post-corona

We evolueren stilaan naar een nieuw normaal. Welke topics houden de arbeidsmarkt post-corona bezig? Lees hier met welke uitdagingen Human Resources, en per uitbreiding onze bedrijven in het algemeen, dit najaar te maken krijgen.

De Grote Werkplezierstudie van Accent Jobs toont aan dat 4 op 10 medewerkers van job verandert dit jaar. Zelfde resultaten worden bevestigd in wereldwijd onderzoek door Microsoft. Bedrijven moeten meer dan ooit vechten om medewerkers aan te trekken en aan boord te houden.

Maar wat is nu de oorzaak van dit grote verloop in bedrijven? Een grote reden is de toegenomen werkonzekerheid door de coronacrisis. Ook het verplichte thuiswerk speelt een belangrijke rol. Daarnaast is het verloop grotendeels te wijten aan uitgeputte werknemers. Het toegenomen thuiswerken zorgt voor meer stress dan aanvankelijk werd gedacht.

Onderzoek van Microsoft toonde bijvoorbeeld aan dat de tijd die we spenderen op digitale tools zoals Microsoft Teams meer dan verdubbeld is en nog steeds blijft stijgen. Ook het aantal mails dat we versturen en ontvangen stijgt exponentieel. Hoewel er voor België nog geen cijfers beschikbaar zijn, wees een onderzoek in Nederland uit dat 56 procent van de werkende bevolking in de komende zes maanden door burn-out zal uitvallen als ze geen ondersteuning krijgen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het percentage van 2019.

Iedereen freelancer in 2021

De arbeidsmarkt staat onder druk. Dat is zeker. De war for talent is nog nooit zo groot geweest. En toch blijven we allemaal in diezelfde vijver vissen. Moeten we niet dringend in een grotere (andere) vijver gaan vissen? Talent zit namelijk niet alleen meer in vaste contracten, maar ook in zelfstandig statuut. Steeds meer mensen kiezen om te starten met freelancen omwille van de flexibiliteit, variatie, eigen keuze van projecten en work-life balance. Ondanks het kwalitatieve aanbod aan freelancer-experts kiezen veel bedrijven er nog niet voor om deze freelancers te omarmen. Gaat het hier om “onbekend is onbemind”?

Hybride werken: here to stay?

Een derde topic dat post corona zeer interessant blijft is het debat over het thuiswerken. Thuiswerken brengt heel wat voordelen met zich mee zoals het verminderen van de files of een betere work-life-balance. Maar thuiswerk is niet alleen rozengeur en maneschijn. Het zorgt ook voor heel wat nieuwe uitdagingen. Communicatie tussen verschillende teams en departementen loopt moeizaam en teams blijven vastzitten in silo’s. Gebrek aan verbinding tussen verschillende teams en collega’s zorgt dan weer voor een negatieve invloed op de innovatie binnen bedrijven. Het uitzetten van een goede strategie voor hybride werken is dus noodzakelijk voor de optimalisatie van de werking en het behoud van het DNA van jouw bedrijf.

Open hire

Elke HR-manager is er van op de hoogte dat de war for talent door de arbeidsmarkt raast. Daarbij vergt er enige creativiteit voor het aanwenden van nieuwe rekruteringsprocessen. Maak kennis met: Open-hire! Open hiring is een innovatieve rekruteringstechniek waarbij werknemers worden aangenomen zonder sollicitatiegesprek, CV of screening. Iedereen is welkom, ongeacht de opleiding of werkervaring. Werknemers plaatsen zich simpelweg op een wachtlijst. Wanneer er ruimte voor een extra job vrijkomt mag de eerste persoon op de lijst zich meteen bewijzen op de werkvloer. Het fenomeen ontstond in 1982 bij Greyston Bakery in New York. Universiteit Gent voert momenteel onderzoek om na te gaan of deze nieuwe techniek ook in de Vlaamse arbeidsmarkt kan toegepast worden.

Meer weten?

Om antwoorden te bieden op deze vraagstukken brengt GIGHOUSE vier experts samen op 24 augustus 2021. Tijdens een boeiende webinar gaan Rika Coppens (CEO House of HR),  Jos Vermeiren (Algemeen directeur/ gedelegeerd bestuurder Unizo Oost-Vlaanderen), Tom De Wachter (Managing Partner Insilencio) & Maarten Vansteenkiste (Hoogleraar Motivatiepsychologie aan Ugent en Kritisch Klankbord bij Impetus) in debat om de toekomst van hr meer vorm te geven.

Interesse om mee te volgen? Dat kan! Klik snel door naar de pagina voor meer informatie en schrijf je in voor het gratis webinar.

GIGHOUSE is een digitaal matchingplatform dat op een snelle en efficiënte manier streeft naar de perfecte match tussen freelancers en opdrachtgevers. Een diepgaande screening en een kwalitatief matchingproces dat rekening houdt met zowel hard skills als cultural fit, zorgt voor duurzame samenwerkingen tussen freelancer en opdrachtgever. Bekijk alle berichten van GIGHOUSE