Had ik dit maar geweten toen ik startte …

Wat heb je onlangs geleerd, dat je graag had geweten toen je startte als freelancer? Die vraag stelde de redactie van NextConomy aan enkele freelancers. Dit zijn hun reacties.

Van omgaan met klanten over de hulp inroepen van een boekhouder tot zichzelf onder de loep nemen: dit zijn de belangrijke lessen die freelancers onlangs geleerd hebben. En die ze beter al geweten hadden toen ze de beslissing namen om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Klanten

Omgaan met klanten, is een heikel punt bij veel freelancers en dat in alle fasen van het klantencontact. “Het is essentieel dat je potentiële opdrachtgevers op de juiste manier benadert: te rustig is onvoldoende en doet ze afhaken, te intens vinden ze eng en ook hierop haken ze af.”

Mag je op gesprek voor een project dan moet je volgende zaken in acht nemen: “Screen klanten bij het kennismakingsgesprek en durf vragen stellen over de opdracht, het tarief, de voorwaarden … Staat een opdracht of een klant je niet aan, durf dan ‘neen’ zeggen. Je zal hiervoor jezelf later dankbaar zijn.”

Staat een opdracht of een klant je niet aan, durf dan ‘neen’ zeggen. Je zal hiervoor jezelf later dankbaar zijn.

“Vraag een voorschot. Zo heb je meer zekerheid dat het project doorgaat. Indien niet, dan heb je toch wat centen.”

Lees meer: “Help, mijn freelanceproject wordt geannuleerd”

“Neem afscheid van slechte klanten.”

“Ga ook je tarief niet verlagen. Klanten kennen altijd wel iemand die het voor een betere prijs kan doen. Maar soms komen die met hangende poten bij jou terug. Goedkoop is duurkoop.”

En last but not least: “Een goed contract maakt goede vrienden. Schakel hiervoor een advocaat in als dat nodig blijkt.”

Lees meer:

De overheid

Dat de overheid nog beter haar werk kan doen, blijkt uit enkele reacties van freelancers. In de eerste plaats wordt de te hoge belastingdruk aangekaart, daarna het gebrek aan visie en beleid voor freelancers en tot slot het vele papierwerk. “Jezelf duidelijk informeren voor je een zaak start en jezelf laten begeleiden door de juiste personen is goud waard”, klinkt het advies.

Jezelf duidelijk informeren voor je een zaak start en jezelf laten begeleiden door de juiste personen is goud waard

Boekhouder

“Een boekhouder zou verplicht moeten zijn voor een starter, reageert één van die freelancers en die reactie kan op bijval rekenen. “Soms komen freelancers pas bij mij terecht omdat hij zwaar in de problemen zit”, getuigt een ander. “Een accountant is je eerstelijnsadviseur en wat vooral belangrijk is: hij werkt onafhankelijk. Dat kan je niet zeggen van banken, verzekeringsmakelaars, sociale secretariaten … Die willen in de eerste plaats hun product of dienst aan jou verkopen.”

Een boekhouder zou verplicht moeten zijn voor een starter.

Jezelf

De freelancers zijn ook niet bang om de hand in eigen boezem te steken. “Uitbesteden is een win, probeer niet alles zelf te doen. Elk heeft zijn expertise.”, luidt het advies.

Maar vooral: “als je hard werkt en je verdient niet je boterham, ben je een slechte baas voor jezelf.”