SLUIT MENU

Belgische werkgevers bereiden zich voor op een geleidelijke herneming van de aanwervingen in het 1e kwartaal van 2021

Slechts 27% van de door ManpowerGroup bevraagde werkgevers verwacht dat de arbeidsmarkt binnen de 12 maanden volledig zal herstellen, terwijl dat percentage in het vorige kwartaal nog 58% en in het begin van de crisis in het 2e kwartaal van 2020 nog 72% bedroeg.

  • De Nettotewerkstellingsprognose heeft een positieve waarde van +6%, wat duidt op een groei van het personeelsbestand in het komende kwartaal.
  • De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in de 3 gewesten: bemoedigend in Wallonië (+8%), positief in Brussel (+5%) en voorzichtig positief in Vlaanderen (+2%).
  • In 7 van de 8 bevraagde sectoren zijn de wervingsintenties positief en in alle sectoren is er sprake van een verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal.
  • De werkgevers van de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) hebben het meeste vertrouwen in het herstel van hun wervingsactiviteit.
  • De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 19 van de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) maar hinken in 24 landen achterop in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag is gepubliceerd, zou de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van het 1e kwartaal van 2021 moeten verbeteren, ook al blijft de Covid-19-pandemie wegen op de beslissingen van de werkgevers. Van de 406 Belgische werkgevers die eind oktober werden bevraagd, overweegt 13% hun personeelsbestand tegen eind maart 2021 uit te breiden, terwijl 7% het aantal werknemers plant te verminderen. 73% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose  – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de positieve waarde van +6%. Dat is een stijging van 5 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar dat is nog steeds 6 procentpunten lager dan de waarde van het 4e kwartaal van 2019.

“Een meerderheid van de bevraagde werkgevers in België en Europa meldt positieve wervingsintenties voor het volgende kwartaal en een positief saldo inzake jobcreatie ten opzichte van het vorige kwartaal. Als deze vooruitzichten worden bevestigd, zien we tastbare tekenen van herstel”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De resultaten van de enquête wijzen op een contrasterende situatie, afhankelijk van de sector, met enerzijds een sterke vraag naar arbeidskrachten in de logistiek of bij technologische bedrijven en anderzijds een nog steeds zeer zorgwekkende situatie in de horeca of de reissector. Het beheer van de competenties moet in 2021 de hoogste prioriteit op de arbeidsmarkt zijn om de overgang van de ene naar de andere sector te bevorderen en de inzetbaarheid van de individuele werknemers te verhogen in een context die onzeker zal blijven. Uit onze enquête blijkt ook dat de werkgevers ervan overtuigd zijn dat de crisis langer zal duren: slechts 27% van de bevraagde werkgevers verwacht een normaal herstel binnen de 12 maanden, terwijl dat percentage in het vorige kwartaal nog 58% en in het begin van de crisis 72% bedroeg.”

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de 3 gewesten

Deze opleving wordt ook waargenomen op gewestelijk niveau met opnieuw positieve wervingsintenties in de drie gewesten van het land: de Nettotewerkstellingsprognose bereikt een bemoedigende +8% in Wallonië, een gematigde +5% in Vlaanderen en een voorzichtige +2% in Brussel. Ten opzichte van het 4e kwartaal van 2020 is dat een stijging van respectievelijk 6 en 5 procentpunten in Vlaanderen en Wallonië, maar een daling van 5 procentpunten in Brussel.

Prognoses verschillen fors van sector tot sector

In zeven van de acht bevraagde sectoren zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief en in alle sectoren hebben werkgevers meer vertrouwen ten opzichte van het vorige kwartaal. De werkgevers in de sectoren Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+13%) en Transport en logistiek (+12%) bereiden zich voor op de sterkste wervingsactiviteit. 28% van de bevraagde werkgevers in de sector Transport en logistiek is van plan hun loonmassa tegen eind maart 2021 te verhogen. De wervingsintenties zijn ook bemoedigend in de Bouwsector (+9%), die nog steeds te kampen heeft met een wederkerend tekort aan arbeidskrachten. Elders zijn de werkgevers voorzichtig optimistisch met positieve vooruitzichten in de sector ‘Overige productie’ – Landbouw & visserij, Elektriciteit, gas & water, Extractieve industrieën – (+6%), en de sectoren Groot- en detailhandel (+5%), Maakindustrie (+4%), en Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+3%). In de horecasector blijft de Nettotewerkstellingsprognose voor het derde achtereenvolgende kwartaal fors negatief (-17%). In deze sector is één op vier werkgevers van plan zijn personeelsbestand in de loop van het eerste kwartaal van 2021 te verkleinen.

Hervatting van de wervingsactiviteit in de grote en middelgrote bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup tonen de werkgevers in de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) het meeste vertrouwen in het herstel van hun wervingsactiviteit. Zij melden een Nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk +12% en +9%. De kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en de micro-ondernemingen (< 10 werknemers) zijn een pak voorzichtiger wat de tewerkstellingsvooruitzichten betreft. In beide segmenten bedraagt de Nettotewerkstellingsprognose +3%.

Pessimisme over het einde van de crisis

De bevraagde werkgevers gaan ervan uit dat de crisis langer zal duren: slechts 27% van de bevraagde werkgevers in België (tegenover 34% op Europees niveau) verwacht dat ze binnen de 12 komende maanden aan hetzelfde tempo zullen aanwerven dan vóór de coronacrisis, terwijl dat percentage in het vorige kwartaal 58% en in het begin van de crisis – in het 2e kwartaal van 2020 – 72% bedroeg. In concreto verwacht 12% van de bevraagde werkgevers een terugkeer naar een normale situatie binnen de 3 maanden, denkt 15% dat het tussen de 3 en de 12 maanden zal duren, denkt 15% dat het langer dan een jaar zal duren, denkt 48% dat het nooit zal gebeuren en heeft 10% zich niet uitgesproken.

Dit groeiende besef van een langer durende crisis wordt waargenomen in de drie gewesten: 4 op 10 werkgevers verwachten de terugkeer naar een normale situatie in Vlaanderen binnen het jaar (38%, een daling van 14%), 1 op 5 in Brussel (20%, een spectaculaire daling van 40 procentpunten) en iets meer dan 1 op 10 in Wallonië (13%, een daling van 56 procentpunten).

“De aankondiging dat er een vaccin tegen COVID-19 op komst is, kwam er nadat onze enquête was afgerond. We zouden kunnen verwachten dat de werkgevers iets minder pessimistisch zijn over de duur van deze crisis, ook al zullen de gevolgen ervan nog lang voelbaar zijn, zowel op economisch als op sociaal vlak”, legt Philippe Lacroix uit.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 19 van de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio

Voor het 1e kwartaal van 2021 zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in 19 van de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) positief, terwijl ze in vijf landen negatief en in twee andere landen onveranderd blijven. In 18 van de 26 landen is het vertrouwen van de 13.500 bevraagde werkgevers in de regio gegroeid in vergelijking met het vorige kwartaal, maar ligt dat vertrouwen in 24 landen nog steeds veel lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De werkgevers bereiden zich voor op een hervatting van de wervingsactiviteit in Duitsland (+8%, een stijging van 5 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal), terwijl de wervingsintenties gematigder blijven in Nederland (+4%, stijging van 6 procentpunten) en in Italië (+3%, stijging van 3 procentpunten). In Frankrijk voorspellen de werkgevers dat er niet aangeworven zal worden (0%, daling van 4 procentpunten), terwijl de tewerkstellingsvooruitzichten negatief blijven in Spanje (-1%, stijging van 3 procentpunten), Zwitserland (-4%, daling van 5 procentpunten) en het Verenigd Koninkrijk (-6%, stijging van 2 procentpunten maar voor het derde opeenvolgende kwartaal een negatieve prognose).

Wereldwijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in 34 van de 43 bevraagde landen en gebieden positief, met name in de Verenigde Staten (Nettotewerkstellingsprognose van +17%, een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal), Brazilië (+10%, een spectaculaire stijging van 13 procentpunten), Japan (+6%, een daling van 3 procentpunten), China (+5%, status quo), India (+5%, een stijging van 2 procentpunten), terwijl ze negatief blijven in Hongkong (-2%, een status quo) en Panama (-7%, de laagste Nettotewerkstellingsprognose van alle 43 bevraagde landen en gebieden).

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin