"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Platformwerk. Hulp gevraagd!

Vzw ACV Informatief en United Freelancers van het ACV onderzoeken op welke manier het beste ondersteuningsaanbod voor platformwerkers kan uitgebouwd worden. Dit doen ze met financiële steun van Vlaanderen en het ESF.

Platformwerk. What ’s in a name?

Steeds meer deelplatformen zijn actief in Vlaanderen. De fietsende bezorgers van maaltijden zijn ondertussen een vertrouwd beeld in onze steden, maar ook heel andere diensten worden aangeboden door platformen. Onderling verschillen deze platformen verrassend veel. Sommige platformen zijn semi-werkgevers, andere fungeren vooral als contact tussen jobzoeker en opdrachtgever. Sommige platformen richten zich vooreerst op intellectuele arbeid; andere platformen op het leveren van fysieke arbeid. Soms is de aangeboden arbeid te omschrijven als microtaken, maar andere platformen bieden omvangrijke lang termijn klussen aan.

Hulp gevraagd

Het ACV wil uitreiken naar platformwerkers en wil een aanbod op maat ontwikkelen. Een moeilijkheid daarbij is de kloof in het denken en handelen van de platformwerkers en het huidige organisatieaanbod. Veel platformwerkers aanzien hun arbeid als een tijdelijke bijverdienste, waarvoor ze geen informatie of ondersteunende kennis nodig hebben.

Het ACV bereikt de platformwerkers niet of onvoldoende. Met een ESF-exploratieproject wil het ACV daarom meer greep krijgen op de situatie en noden van platformwerkers. Centrale vraag is hoe en langs welke kanalen de platformwerkers geholpen kunnen worden.

Meer info?

Heb je vragen over platformwerk, wil je meer weten, een verhaal delen of heb je nood aan of een idee voor ondersteuning? Neem dan contact op via unitedfreelancers@acv-csc.be.

Bron: https://www.unitedfreelancers.be/kenniscentrum/2020/8/26/een-ondersteuningsaanbod-voor-platformwerkers-in-vlaanderen

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu