SLUIT MENU

Reken zelf je auteursrechten aan

Werk je als freelancer in een creatief beroep, dan is de kans groot dat je recht hebt op auteursrechten. En dat is fiscaal interessant. Maar hoe reken je auteursrechten aan? Een stappenplan.

Hoe factureer je nu auteursrechten aan? De materie lijkt complex, maar uiteindelijk valt het best wel mee. Joyce Smet, project manager advice bij Flanders DC legt kort uit hoe je dat doet.

“Auteursrechten genieten een gunstige fiscale regeling en worden binnen bepaalde grenzen beschouwd als een roerend inkomen. Tot 62.090 euro betaal je op dit inkomen slechts 15% belastingen (jaar 2020)”, steekt Joyce van wal.

Percentages creatief beroep

Joyce: Als je een opdracht krijgt, kan je dus een deel factureren als dienstverlening en een deel als auteursrechten. De percentages auteursrechten verschillen en omdat iedere situatie uniek is, raden we toch aan om hiervoor raad te vragen aan een boekhouder of een fiscaal specialist.

Voor journalisten die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, maar een opdracht uitvoeren, wordt meestal 50% aanvaard. Op de website van Flanders DC vind je de percentages voor alle creatieve beroepen.

Deze regeling geldt tot een bedrag van 62.090 euro (jaar 2020). Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Voor de berekening van het bedrag van de roerende voorheffing mag je een forfaitaire kost aftrekken. Die wordt als volgt bepaald:

  • voor de eerste schijf van 0 tot 16.560 euro : 50%
  • voor de tweede schijf van 16.561 tot 33.110 euro : 25%
  • boven de 33.110 kan je geen forfaitaire beroepskosten meer aftrekken

Je kan er ook voor kiezen om je reële kosten in plaats van je forfaitaire kosten af te trekken.

Factuurberekening

Een voorbeeld: je bent freelance journalist en voor je opdracht factureer je aan de klant 1.000 euro exclusief btw.

50% of in dit geval 500 euro is dienstverlening. Op dat bedrag reken je nog 6 of 21% btw aan.

50% of in dit geval 500 euro zijn auteursrechten. Op dat bedrag reken je nog 6% btw aan.

Van die auteursrechten mag je nog de forfaitaire kost aftrekken. In dit geval is dat 50% (eerste schijf).

Voor de berekening van de roerende voorheffing krijg je dan 500 euro – 50% forfaitaire kosten = 250 euro x 15% roerende voorheffing = 37,50 euro.

Op de factuur

Op je factuur komt dan:

50% dienstverlening: 500 euro

50% overdracht auteursrechten: 500 euro

6% btw (stel je bent journalist en er is 6% van toepassing en geen 21%): 60 euro

Totaal bedrag: 1060 euro (incl. btw)

Hieronder vermeld je : Op de verschuldigde auteursrechten dien je x euro (in het voorbeeld 37,5 euro) als roerende voorheffing in te houden en door te storten aan de Belgische Schatkist. 

Opdrachtgever 

De opdrachtgever zal in dit voorbeeld 1.022,5 euro (1.060 – 37,5 euro) aan jou betalen en 37,5 doorstorten. Je kan best een bijlage bij je factuur stoppen zoals je op onze website terugvindt.

Je opdrachtgever bezorgt je ook op het einde van het jaar de fiche 281.45.

Hou een overzicht bij

Hou zelf een overzicht bij van de auteursrechten die je aanrekent. Zo kan je makkelijk zien of je het totaalbedrag van 62.090 euro niet overschrijdt en dat je het juiste percentage forfaitaire kosten in aftrek brengt.

Lees ook: Betalen sommige freelancers teveel belastingen? Baten zij hun auteursrecht correct uit?

Meer info

Auteursrechten en belastingen, Flanders DC

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten, Vlaio

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert