"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Risico’s vermijden bij het inhuren van externen

Veel relevante informatie en vooral handige tips om toe te passen in de praktijk gebracht door 4 experten die ieder 7 minuten spreektijd krijgen. Dat is kort samengevat het concept van de NextConomy Mini-Learnings. In een reeks van 4 webinars laat NextConomy telkens 4 sprekers aan het woord over een actueel thema met het inhuren van externen.

In dit artikel vind je de opname en een samenvatting van de Mini-Learning over ‘Risico’s vermijden bij het inhuren van externen’.

Vermijden van risico’s in verband met de gezondheid van externen

Julie Van Kerckhoven, advocaat sociaal recht bij Monard Law trapt af met in deze corona-tijden een uiterst actueel thema: hoe verzeker je ook de veiligheid en gezondheid van externen in je organisatie? 5 tips:

 1. Ga na of je risicoanalyse nog actueel is in deze coronatijd
 2. Stel 1 of meer personen aan die verantwoordelijk zijn voor het informeren van de externen in je organisatie
 3. Zorg dat je steeds kan bewijzen dat de externen ook effectief geïnformeerd zijn
 4. Regel de controleplicht die je als opdrachtgever hebt zodanig in dat je geen risico op schijnzelfstandigheid loopt. Bijvoorbeeld door de controle te laten uitvoeren door iemand die geen gezag over de externen uitoefent
 5. Werk altijd met een overeenkomst wanneer je externen inzet. Voorzie daarin ook clausules die de kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen regelen en die verduidelijken wat de consequenties voor niet naleven van de veiligheidsbepalingen zijn.

Risico op schijnzelfstandigheid vermijden

Frankrijk is het land waar veel externen worden ingehuurd onder het statuut van ‘portage salarial’. In Nederland spreekt men van ‘Midlancer’ en in de UK van ‘Umbrella Company’. Maxime Giannini van Open Work legt uit wat dit concreet inhoudt: “portage salarial is een techniek die het mogelijk maakt om van twee walletjes te eten”

Enerzijds ben je werknemer – waardoor je kunt genieten van de uitgebreide sociale bescherming die kenmerkend is voor dit statuut; anderzijds werk je alsof je een zelfstandige bent: je bepaalt autonoom voor wie je werkt, welke activiteiten je ontplooit, de plaats en het tijdstip waarop je werkt, en zo meer – zonder dat je hierbij enige administratieve of beheerstaken moet uitvoeren. Het is dus een dienst voor particulieren (de facto gekwalificeerde werknemers), waarbij hen een juridisch kader wordt geboden dat het mogelijk maakt om op een zelfstandige manier te werken, al is het dat men in theorie werknemer is. Kortom: ‘Devenez indépendant avec le statut d’un salarié.’

Wat de voordelen voor het individu en de organisatie zijn, legt Maxime in de video uit (Frans)

Als opdrachtgever de voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig wijzigen, mag dat?

Bij het uitbreken van de coronacrisis hebben veel opdrachtgevers gezocht naar mogelijkheden om kosten te besparen. Daarbij zijn ze ook gaan sleutelen aan de contracten van freelancers, vaak zelfs zonder overleg. Maar mag dat? Ellen Pensaert van Furbo Legal krijgt hier dagelijks mee te maken. Ze schetst 3 veelvoorkomende situaties en alternatieven:

 1. Als opdrachtgever de betalingstermijn eenzijdig aanpassen.

Bekijk zeker eerst welke bepalingen hierover in het contract staan. Ideaal ga je in overleg met de freelancer over de aanleiding van je vraag, en zoek je samen naar een ‘gulden middenweg’, een tussenoplossing waarmee je beiden kan leven. Bevestig vervolgens alles op papier, waarbij je ook vastlegt dat dit een tijdelijke regeling betreft.

 1. Als opdrachtgever of projectbureau de overeenkomst eenzijdig stopzetten

“speciale tijden vereisen speciale oplossingen” stelt Ellen. Moet je toch het contract voortijdig stopzetten, controleer dan zeker de bepalingen in het contract. In principe is de opzegtermijn ook de verbrekingsvergoeding. Dit geldt ook voor de projectbureau ’s waar de freelancer een contract mee heeft. Gouden tip naar de toekomst toe: regel de verbreking in toekomstige contracten zodat dit in evenwicht is voor alle betrokken partijen.

 1. Als opdrachtgever de afspraken over het tarief of het werkvolume eenzijdig wijzigen

Een praktijk die Ellen veel tegenkomt in deze crisistijd en waarbij opdrachtgevers doorgaans eenzijdig communiceren. Vermijd om dit zo te doen, stelt Ellen. Vertrek van het contract en ga vervolgens de dialoog aan. Gaat de freelancer mee in de gevraagde aanpassing leg dit dan vast in een annex, net zoals je daar dan ook bepaalt wanneer het oorspronkelijke tarief of werkvolume weer hersteld zal worden.

Risico’s met afstand werken (remote work)

In elke organisatie vormen mens, proces en technologie een onlosmakelijke driehoek, trapt Mark van Assema van #HR Tech Review af. In die driehoek is gebleken dat technologie niet echt een risico vormt: toen we massaal op afstand zijn gaan werken, is het internet niet plat gegaan.

Mensen zijn veruit het grootste risico wanneer je afstand werken invoert. Dat komt doordat mensen een laag veiligheid bewustzijn hebben. Ook de balans werk-privé komt onder grotere druk te liggen voor sommige werknemers. Tot slot ondervinden leidinggevenden dat ze een andere stijl van aansturen moeten toepassen, meer coachend. Gelukkig zijn dit allemaal zaken die met de nodige training aan te leren zijn en bestaat er een waaier aan technologie oplossingen om een en ander gemakkelijker te maken.

Mark rondt af met het voorbeeld van een organisatie waar remote werken de norm is. Als belangrijkste reden geeft hij aan dat hij op deze manier geen enkel talent mist, naast betere resultaten en hogere productiviteit. Niet-werk gerelateerde sociale interacties worden uitgebreid gestimuleerd om eenzaamheid te voorkomen.

De overige 3 NextConomy Mini-Learnings zijn mogelijk ook interessant voor je:

 1. Kostenbesparing
 2. Goed Opdrachtgeverschap
 3. Talent Acquisitie Strategie
Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu

2 reacties op dit bericht

 1. Ik stel me zeer ernstig vragen bij het concept van “Portage Salarial” / “Umbtrella Company”.

  De juridische situatie rijmt opzettelijk niet met de feitelijke situatie.

  Ik heb ooit zo’n contract voorgeschoteld gekregen. Je wordt officieel werknemer in loondienst. Maar als je ziek wordt, dan wordt je niets betaald, als de eindklant de B2B-factuur niet betaalt, dan wordt jij als werknemer ook niet betaald.

  In welke universum zijn dergelijke arbeidcontracten legaal??

  Dergelijke “solutions” zouden niet mogen bestaan.

  • Dag Wouter, dank voor je reactie en excuses dat ik deze nu pas lees en opvolg. Als je het goed vindt, gaan we dit wat meer uitspitten: we leggen de door jou geschetste situatie voor aan enkele betrokkenen en juristen. Wordt vervolgd! Groeten, Marleen