"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Niet betalen?!…buiten!”… Dit werkt even niet zo

Freelancers (en andere ondernemers) lopen het risico met (nog) langere betalingstermijnen opgezadeld te worden dan nu het geval is. Veel grote opdrachtgevers pasten helaas door de coronacrisis reeds eenzijdig de betalingstermijn aan. Daar komt nu nog een tijdelijke wetgeving bij die betalingsuitstel biedt aan organisaties met financiële problemen.

Waar over gaat het concreet?

Corona inspireert de wetgever om betalingsuitstel te geven aan ondernemers die door de crisis moeilijk kunnen betalen. Dus wordt er even een halt toegeroepen aan uw mogelijkheid om zelf een contract te ontbinden als de ander niet betaalt.

Zo ook mag u (tijdelijk) contracten niet eenzijdig ontbinden als uw medecontractant de geldschuld niet betaalt. Het gaat om contracten gesloten voor 24 april 2020. Deze regeling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten.

Welke sancties kunnen wel nog?

De wetgever voegt er aan toe dat andere sancties wel kunnen: compensatie of schuldvergelijking, het opschorten van uw eigen prestaties als de medecontractant niet betaalt, of het onder zich houden van de goederen bij niet-betaling. Het retentierecht noemt dit.

Het contract beëindigen omwille van andere fouten dan niet-betaling kan ook.

Meester Nicole Segers van Monard Law legt alles uit hier.

Korte termijn winst of goede opdrachtgever?

Freelancers zijn financieel kwetsbaar. Hun inkomen is rechtstreeks verbonden met wat ze factureren. Betalingstermijnen verlengen raakt ze dan ook direct in hun portemonnee aangezien vaste kosten wel blijven doorlopen en ze natuurlijk ook moeten voorzien in hun levensbehoefte. Als opdrachtgever sta je in een machtspositie ten opzichte van een individu. Je goede naam en reputatie (en dus aantrekkelijkheid voor de beste talenten) opofferen voor korte termijn financiële winst? Denk nog eens na!

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law