"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De meest voorkomende klachten van freelancers in corona-tijd

Welke vragen of klachten uiten freelancers tijdens de corona-crisis? Martin Willems, nationaal verantwoordelijke ACV United Freelancers geeft duiding.

Onbetaalde facturen, geannuleerde opdrachten, onduidelijkheid over de steunmaatregelen … Het is erg druk bij het ACV United Freelancers, zegt Martin Willems: “Het aantal nieuwe leden is verdubbeld en het aantal oproepen is zelfs verdrievoudigd.”

Welke vragen stellen freelancers vooral?

Martin Willems: De meeste vragen gaan over de steunmaatregelen zoals het overbruggingsrecht, vrijstelling van betaling sociale bijdragen, uitstel van betalingen en in Vlaanderen ook over de hinderpremie.

Daarnaast krijgt het ACV United Freelancers ook vragen over:

 • Welke steunmaatregelen er zijn voor zelfstandigen in bijberoep.
 • Overwegingen om van statuut te veranderen of om de activiteit als zelfstandige te stoppen.
 • Het statuut zelf: voor sommigen is hun statuut niet helemaal duidelijk en dat is nu met de crisis en de steunmaatregelen van uiterste belang.
 • De combinatie van verschillende statuten.
 • De springplank naar zelfstandige: wordt die verlengd?
 • Onbetaalde facturen door de opdrachtgever. Dat is een traditioneel probleem, maar door de coronacrisis is dat toegenomen.
 • Geannuleerde contracten. Vooral bij freelancers die in de artistieke en evenementensector werken via een intermediair zoals Smart, Tentoo of Amplo.
 • Steunmaatregelen voor grensarbeiders: zij krijgen die niet in het land waar ze werken omdat ze in een ander land wonen.
 • Schorsing commerciële huur.

Bij welke van de bovenstaande problemen zijn de autoriteiten tussengekomen?

 • Steunmaatregelen grensarbeiders: er is een akkoord, maar vraagt nog enige tijd om de verschillende landen op dezelfde lijn te krijgen.
 • Freelancers in de artistieke en evenementensector: tussenkomst om tijdelijk werkloosheid mogelijk te maken.
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep: er is een akkoord, maar vanaf een jaarlijks inkomen van ongeveer 7.000 euro.
 • Steunmaatregelen voor medewerkers in de deeleconomie: nog niets bereikt.

Uiten freelancers in knelpuntberoepen zoals IT’ers ook klachten?

De klachten van knelpuntberoepers verschillen niet van de andere freelancers: onbetaalde facturen, betalingstermijnen die eenzijdig met 30 dagen worden verlengd en opgeschorte projecten.

In sommige sectoren is er veel werk voor IT’ers, vooral bij infrastructuur (om telewerk mogelijk te maken), het ontwikkelen van apps en websites voor e-commerce, veiligheid …

Verschillen de klachten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

Over de drie regio’s hoort het ACV Freelancers United voornamelijk dezelfde klachten. Sommige vragen zijn wel streekgebonden. In Brussel was er een specifieke problematiek bij taxichauffeurs en werknemers in de deeleconomie. Vlaanderen kent de kwestie van grensarbeiders die in Nederland werken, maar in België wonen. En in Vlaanderen zijn er ook vragen over de hinderpremie.

Welk advies geeft het ACV United Freelancers aan freelancers?

We hebben veel gelobbyd om de belangen van onze leden te verdedigen bij de autoriteiten. Vooral omdat verschillende categorieën freelancers werden vergeten door de steunmaatregelen of omdat de maatregelen niet duidelijk waren voor grenssituaties.

Daarnaast hebben we veel info gegeven over de steunmaatregelen en geven we advies over de onderhandeling met leveranciers om terugkerende kosten te schorsen of te verminderen en om facturen te laten betalen.

United Freelancers is een dienst voor freelancers in België aangeboden door het ACV (Algemeen Christelijke Vakbond van België) // United Freelancers est un service qui s’adresse aux travailleurs autonomes exerçant en Belgique, proposé par la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique). Bekijk alle berichten van United Freelancers