SLUIT MENU

Steunmaatregelen voor de Vlaamse ondernemer: alles op een rij

De overheid heeft een aantal maatregelen gelanceerd om ondernemers te steunen tijdens de Corona-crisis. Het accountants- en advieskantoor SBB geeft een overzicht.

Het coronavirus en de dwingende beslissingen opgelegd door de overheid zorgen voor ongeziene omstandigheden. Wellicht is het voor jou als ondernemer niet evident om je verplichtingen verder na te komen. Om hieraan tegemoet te komen, werden op verschillende niveaus maatregelen uitgevaardigd om de Vlaamse ondernemer te steunen.

Fiscaliteit en btw

Zit jouw onderneming in tijdelijke financiële moeilijkheden ten gevolge van het coronavirus? Dan kan je beroep doen op volgende fiscale maatregelen:

 • Mogelijkheid om een afbetalingsplan op te stellen voor een gespreide betaling van de bedrijfsvoorheffing, de personen-, de rechtspersonen- en de vennootschapsbelasting en de btw met vrijstelling van nalatigheidsintresten en boetes;
 • Uitstel tot eind november voor de betaling van de onroerende voorheffing;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de personen-, vennootschaps-, rechtspersonen- en niet-inwonersbelasting gevestigd in een aanslagbiljet vanaf 12 maart 2020. Uitstel van betaling op aanvraag indien gevestigd vóór 12 maart 2020;
 • Verhoging van de belastingvoordelen voor de derde en vierde voorafbetaling. Opgelet, voor vennootschappen geldt die verhoging enkel indien er geen dividend wordt uitgekeerd of een kapitaalvermindering wordt gedaan;
 • Uitstel voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en vennootschappen niet-inwoners tot donderdag 30 april middernacht voor de aangiften die tussen 16 maart en 30 april ingediend moeten worden;
 • Uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven:
  • aangifte over februari 2020: termijn werd verlengd tot 6 april 2020
  • aangifte over maart 2020: termijn werd verlengd tot 7 mei 2020
  • aangifte over 1ste kwartaal 2020: termijn werd verlengd tot 7 mei 2020
  • de termijn voor indiening van de jaarlijkse klantenlisting is eveneens verlengd tot 30 april 2020;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor betaling van btw:
  • Betaling over maandaangifte – februari 2020: termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte – maart 2020: termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte- eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020.
 • Uitstel van twee maanden voor betaling bedrijfsvoorheffing:
  • Betaling over maandaangifte – februari 2020: termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte – maart 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte – eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020.

Als maandaangever heb je de mogelijkheid je btw terug te vragen die op 31 maart 2020 op de rekening-courant van de fiscus staat. Normaal gezien kan je dit in principe enkel per kwartaal, tenzij onder bijzondere voorwaarden. De teruggave gebeurt ook sneller dan normaal gezien.

Je sociale zekerheid als zelfstandige en je bijdrageplicht als werkgever

Als zelfstandige kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of – in geval van ernstige financiële moeilijkheden – vrijstelling van bijdragen aanvragen via een vereenvoudigde procedure.

Bovendien voorziet de overheid in bijkomende ondersteuning door jou een crisis-overbruggingsrecht toe te kennen ten belope van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wanneer je door hen verplicht werd (geheel of gedeeltelijk) te sluiten of wanneer je door de omstandigheden genoodzaakt bent gedurende zeven opeenvolgende kalenderdagen jouw zaak te sluiten. Ben je zelf ziek? Dan maak je aanspraak op een ziekte-uitkering. De gebruikelijke voorwaarden zijn hier van toepassing.

Voor jouw werkgeversbijdragen kan je uitstel van betaling bekomen of een afbetalingsplan aanvragen. Wanneer je onmogelijk al jouw werknemers aan de slag kan houden, kan je beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je mag jouw werknemers ook een aanvullende vergoeding geven naast de werkloosheidsuitkering zonder dat hierop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Zolang de aanvulling maar niet tot gevolg heeft dat jouw werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij gewoon zou werken. Aan al jouw werknemers die van thuis uit werken (ook aan diegenen die vóór de COVID-19 maatregelen niet van thuis uit werkten) kan je de bureauvergoeding tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap van 126,94 euro per maand toekennen en dit vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Bovendien dient hiervoor geen formele telewerkovereenkomst afgesloten te zijn tussen jou en jouw werknemer. Meer informatie hierover bij jouw sociaal secretariaat, de site van de RSZ en de site van de RVA.

Hinderpremie of compensatiepremie

Wanneer je verplicht (deels of geheel) moest sluiten van de overheid, kan je rekenen op een hinderpremie ter waarde van 4.000 euro. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in een compensatiepremie van 3.000 of 1.500 euro wanneer je niet verplicht moest sluiten, maar jouw onderneming een omzetdaling kent van meer dan 60% in de periode van 14 maart tot 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Meer gedetailleerde info over deze maatregelen vind je op de site van VLAIO.

Financiële steunmaatregelen

Ook op financieel vlak word je extra ondersteund:

 • Je mag rekenen op een betalingsuitstel op jouw ondernemingskrediet waardoor je gedurende zes maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Maak je gebruik van de Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z, dan moet je die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De opschorting van terugbetaling van kapitaal en/of interesten geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden.
 • Bovendien wordt tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uitgebreid voor de financiering van schulden tot twaalf maanden. Dit zorgt ervoor dat je ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot twaalf maanden een overbruggingskrediet kunt laten waarborgen.
 • Het garantiefonds Gigarant biedt nu een speciale corona-waarborg met meer flexibiliteit dan de gewone waarborgen. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van 1,5 naar 3 miljard euro. De termijn bedraagt maximaal zes jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen.
 • Als KMO kan je gebruikmaken van achtergestelde leningen die op drie jaar en tegen een lage rentevoet moeten worden afgelost.
SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB