"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hinderpremie voor freelancers: ja of nee?

Er heerst heel wat onduidelijkheid of freelancers al dan niet in aanmerking komen voor de hinderpremie. NextConomy vroeg Unizo om tekst en uitleg. En helaas het antwoord is niet eenduidig ja of neen.

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie zijn twee voorwaarden belangrijk:

  1. Ben je door de federale overheid verplicht om te sluiten?
  2. Beschikt je onderneming over een fysieke locatie (winkel, kantoor) in het Vlaams Gewest?

Fysieke locatie

Volgens Unizo zit heel wat verwarring onder de noemer ‘fysieke locatie’. Nils Meyntjens, doelgroepverantwoordelijke voor freelancers bij Unizo: “De overheid hanteert ‘fysieke locatie’ in de strikte zin van het woord: winkel, carwash, showroom, restaurant, … . Freelancers die dus over een thuiskantoor beschikken waar ze geen klanten ontvangen, komen niet in aanmerking voor de hinderpremie. Heb je als freelancer wél een kantoor op een aparte fysieke locatie waar je klanten ontvangt, dan heb je recht op de hinderpremie áls je door de federale overheid verplicht werd om te sluiten.”

Freelancers die dus over een thuiskantoor beschikken waar ze geen klanten ontvangen, komen niet in aanmerking voor de hinderpremie.

Ondernemers in bijberoep

Nils Meyntjens, verduidelijkt dat de premie ook geldig is voor ondernemers in bijberoep als zij minimaal dezelfde sociale bijdragen betalen als hun collega’s in hoofdberoep.

Verplicht om te sluiten?

Maar hoe zit het met het eerste criterium? Ben je als freelancer door de federale overheid verplicht om te sluiten? Het antwoord is voor de meeste freelancers ‘neen’. De realiteit voor een deel van de freelancers is dat zij niet verplicht zijn om hun diensten te sluiten en dus überhaupt geen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie. Ondanks dat vaak heel wat opdrachten on hold worden gezet, uitgesteld of geannuleerd.

Andere maatregelen wel van toepassing:

“Hoewel freelancers op dit moment in veel gevallen niet in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie, maken freelancers als zelfstandige in hoofdberoep wél aanspraak op alle steunmaatregelen in het sociaal statuut die er voor zelfstandigen bestaan. Van uitstel tot betaling sociale bijdragen tot het overbruggingsrecht. Voor dat laatste moet de freelancer minstens 7 opeenvolgende dagen geen enkele activiteit hebben uitgevoerd. Is er sprake van een verplichte sluiting, dan vervalt deze voorwaarde”, verduidelijkt Nils Meyntjens.

De realiteit voor een deel van de freelancers is dat zij niet verplicht zijn om hun diensten te sluiten en dus überhaupt geen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie. Hoewel daarentegen vaak heel wat opdrachten on hold worden gezet, uitgesteld of geannuleerd.

Wachten op uitbreiding van de criteria

“Voorlopig speelt de hinderpremie dus maar beperkt in op de specifieke situatie van freelancers”, beaamt Unizo. “Maar de vraag tot een uitbreiding van de corona-hinderpremie ligt op tafel van de Vlaamse regering.”

 

Meer info over de maatregelen voor zelfstandigen: