"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Coronavirus: uitstel betaling sociale bijdrage

Vraag als freelancer voor 31 maart 2020 uitstel van betaling aan voor je eerste kwartaal sociale bijdragen.

Als freelancer kun je uitstel van de betaling van je sociale bijdragen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Opgelet: het gaat om een uitstel van betaling. Je bent de som nog steeds verschuldigd, maar kunt die tot één jaar nadien betalen, zonder verhogingen en zonder invloed op je uitkeringen.

Voor 31 maart 2020

De aanvraag tot uitstel van betaling van het eerste kwartaal 2020 moet voor 31 maart 2020 naar je socialeverzekeringsfonds worden verstuurd. Dus voor het einde van het lopende kwartaal.

Je kunt de aanvraag per mail naar je fonds versturen. De contactgegevens van de fondsen vind je op: www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen. Vermeld in je aanvraag je naam, voornaam en woonplaats; de naam en zetel van je bedrijf en je ondernemingsnummer. Geef daarnaast aan dat je de betaling van je sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 wenst uit te stellen zonder verhogingen, door de coronacrisis.

Vermindering of vrijstelling betaling bijdragen

Je kunt ook een vermindering of zelfs een vrijstelling van de betaling van je bijdragen aanvragen, als de vermindering van je omzet dit rechtvaardigt. Daarvoor moet je wel je gedaalde omzet bewijzen en dat heeft invloed op de uitkeringen waar je recht op hebt.

Nog vragen?

Bel United Freelancers op het nummer 02 244 31 00, mail naar unitedfreelancers@acv-csc.be of schrijf ons via het contactformulier op onze site www.unitedfreelancers.be.

United Freelancers is een dienst voor freelancers in België aangeboden door het ACV (Algemeen Christelijke Vakbond van België) // United Freelancers est un service qui s’adresse aux travailleurs autonomes exerçant en Belgique, proposé par la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique). Bekijk alle berichten van United Freelancers