"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ACV United Freelancers pleit voor meer steun voor freelancers

Welke bekommernissen uiten freelancers vooral? Wat zijn de meest gestelde vragen? Welk advies hebben jullie voor de overheid om freelancers beter te beschermen? Nationaal verantwoordelijke van het ACV United Freelancers, Martin Willems bundelt de belangrijkste info.

Hoe kan ik mijn inkomensverlies beperken? Moet ik alle vaste kosten nog betalen? Is er een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep? Ook ACV United Freelancers ontvangt van freelancers talloze vragen over de impact van de Corona-maatregelen. Martin Willems getuigt.

“Iedereen stelt zich de vraag hoe lang de huidige toestand zal duren, en hoe het zal verlopen. De gevolgen zijn natuurlijk helemaal anders als de maatregelen twee weken of acht weken worden opgelegd.”

“De autoriteiten hebben maatregelen genomen, maar er is nog onduidelijkheid over hoe die toegepast zullen worden. Het is ook geen evidente zaak en de besprekingen zijn aan de gang. Ook wij van ACV zijn hierbij betrokken waar we naast de belangen van de werknemers ook die van onze freelance-leden behartigen.”

Tot nu toe zien we onder meer de volgende vragen:

 • Verlies van opdracht/klant en dus van inkomen, zowel direct (bijvoorbeeld horeca, eventorganisatoren …) als indirect.
 • Betalingen vaste kosten. Het gaat niet zoveel over belastingen en sociale bijdragen want daarvoor zijn er uitstel- en vrijstellingsmaatregelen, maar over bijvoorbeeld de vaste terugbetaling van een lening, vaste commerciële afspraken …
 • In de zorgsector, die natuurlijk veel belast zal worden met de ziekte zelf, heersen andere zorgen :
  • Gebrek aan materiaal en precieze informatie om besmetting te vermijden en niet te verspreiden.
  • Risico voor overlast. Overuren zijn al een realiteit in de zorgsector, denk maar aan thuisverplegers of kandidaten gespecialiseerde arts. Werkweken van 72 uur zijn hier geen uitzondering.

Wat is jullie advies voor deze thema’s?

We willen het volgende pleiten en verdedigen bij de verschillende ministeries, de Nationale Arbeidsraad, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid …

1. Als compensatie voor het inkomensverlies:

 • Versoepeling van overbruggingsrecht. Nu is de aanvraag moeilijk omdat je eerst een werkloosheidsuitkering moet aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), wachten totdat die geweigerd wordt (dat wordt altijd geweigerd als je je zelfstandige activiteit maar tijdelijk wil schorsen en niet definitief), en dan pas kom je in aanmerking voor het overbruggingsrecht. Dat kan vlotter.
 • Overbruggingsrecht ook voor de zelfstandigen in bijberoep. Nu is dat niet het geval. Toch zijn er veel zelfstandigen in bijberoep waar het bijberoep een flink deel van hun inkomen uitmaakt en daarvoor wel de overbruggingsrecht (prorata) zouden kunnen genieten.
 • En zijn maatregelen, zoals de Hinderpremie van het Vlaams gewest, die niet zeer duidelijk zijn. Het is duidelijk dat de eigenaar van een restaurant die gesloten moet worden wel een hinderpremie krijgt. Maar wat voor de kok, de kelners, die in het restaurant als zelfstandig werken, en dus hun inkomen ook verliezen met de sluiting?

2. Om de lopende kosten van zelfstandigen te remmen:

De Corona-crisis moet wel beschouwd kunnen worden als een overmacht, zodat :

 • Zelfstandigen de mogelijkheden krijgen voor uitstel van terugbetaling van bankleningen voor bijvoorbeeld professionele gereedschap en ook voor de huur van onder meer hun commerciële ruimte.
 • Zelfstandigen de mogelijkheid geven om hun betalingen in B2B-overeenkomsten te schorsen.

Meer info?

United Freelancers is een dienst voor freelancers in België aangeboden door het ACV (Algemeen Christelijke Vakbond van België) // United Freelancers est un service qui s’adresse aux travailleurs autonomes exerçant en Belgique, proposé par la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique). Bekijk alle berichten van United Freelancers