"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

In 5 jaar tijd 35% meer freelancers in Amerika

Recent publiceerde Upwork de resultaten van het grootschalige onderzoek dat ze samen met de Freelancers Union lanceerden. Hoe evolueert de freelance-economie? Wat beweegt freelancers en waar lopen ze op vast?

Amerika telt 57 miljoen freelancers, 4 miljoen meer dan 5 jaar geleden of een stijging van 35%, dat is de opvallende conclusie van het rapport. Daarmee vertegenwoordigen de freelancers 4,7% van het BBP (nvdr: in de US), dat is meer dan pakweg de transport- of bouwsector.

7 opmerkelijke bevindingen

  1. De grootste groei zit bij fulltime freelancers (11%), terwijl het aandeel occasionele freelancers daalde.
  1. Hoe jonger, hoe gemakkelijker de stap naar freelance-werk. Meer dan de helft (53%) van generation Z (18-22j) werkt als freelancer tegenover 29% bij de babyboomers (55+).
  1. 46% vindt dat freelancewerk hen meer kansen biedt dan een job op de reguliere arbeidsmarkt. Zeker als een klassieke job moeilijk haalbaar is door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of voor wie zorgtaken voor familie op zich neemt zou het freelancestatuut een betere uitkomst bieden.
  1. 70% geeft aan dat ‘flexibiliteit’ het grootste voordeel van freelance werken is.
  1. 77% vindt dat technologie freelancen gemakkelijker maakt dan 3 jaar geleden.
  1. 89% van de freelancers wou dat ze een betere voorbereiding op het ondernemerschap hadden gekregen tijdens hun opleiding.
  1. Slechts 7% van de freelancers noemt zichzelf gig worker. 75% noemt zich eerder zelfstandige, freelancer, aannemer of zaakvoerder.

 

De uitgebreide resultaten en conclusie van het onderzoek lees je in Full-time Freelancing Lures More Americans.