SLUIT MENU

Freelancer Focus Rapport peilt naar trends en evoluties

UNIZO maakt op de Dag van de Freelancer (10 oktober) de resultaten bekend van hun Freelancer Focus Rapport. Voor het vijfde jaar op rij peilde UNIZO naar de trends en evoluties in de freelancewereld. “De keuze om freelancer te worden, is heel bewust.”

Het Freelancer Focus rapport biedt een overzicht van de belangrijkste  evoluties, getuigenissen van freelancers en opdrachtgevers en beleidsaanbevelingen. De aanleiding van het rapport is tweeledig, zegt Robin Deman, expert economie en onderzoek van de UNIZO studiedienst. “We willen de belangen van de freelancers behartigen met dienstverlening, persooonlijk advies, juridische bijstand en modelcontracten. Dankzij het rapport peilen we naar hun bekommernissen en kunnen we dit vertalen naar het politieke niveau.” Daarnaast kunnen freelancers zich benchmarken met andere freelancers. UNIZO schept duidelijkheid in het rapport over de uurtarieven, de concurrenten en het type opdrachten.

Bewuste keuze

Sinds 2018 steekt UNIZO ook een tevredenheidsaspect in de enquête. De zelfstandigenorganisatie peilt of de freelancers tevreden zijn over hun statuut, de samenwerkingsaspecten, de betaling, de feedback over de prestaties en de voorwaarden van het contract. “Op die manier volgen we de evolutie van onze beleidsaanbevelingen op, namelijk een verbetering van het sociaal statuut, betere bescherming in de b2b-relatie en een verstrenging van de wetgeving rond betalingstermijnen.”

Voor UNIZO zijn freelancers mensen met een staat van dienst die bewust de keuze maken om als zelfstandige te werken. “Ze starten vanuit opgebouwde expertise en ervaring”, zegt Robin Deman. “De overgrote meerderheid van de freelancers is tussen 35 en 54 jaar oud. Vakbonden benaderen freelancers te vaak als een kwetsbare groep van werknemers, die elders geen werk meer vinden en dan maar voor zichzelf beginnen in een precaire situatie. UNIZO volgt die visie niet.”

Omdat de zelfstandigenorganisatie beide perspectieven in kaart wil brengen, betrekt ze ook opdrachtgevers in de enquête. “De opdrachtgevers geven aan hoe vaak ze freelancers inschakelen, waar ze hen vinden, of ze tevreden zijn en wat hun werkpunten zijn.” Dit jaar onderzoekt UNIZO ook het goed opdrachtgeverschap.

Significante stijging

Vijf jaar enquêtes afnemen, betekent ook dat er bepaalde trends opduiken. Zo ziet UNIZO het aantal freelancers blijven stijgen, zowel in Vlaanderen (+6,6 procent in 2018 in vergelijking met 2017) als in Brussel (+7,3 procent). Binnenkort verschijnen de cijfers voor 2019.

Daarnaast ziet UNIZO tussen de leden minder de hippe, jonge freelancer die aan de slag gaat in een coworkingspace. “Het profiel is dat van de ervaren freelancer die een kantoor bij hem of haar thuis heeft en opdrachten doet die doorgaans te maken hebben met technische of ICT-activiteiten, consultancy en intellectuele opdrachten.”

Een andere trend zijn de kopzorgen van de freelancers. “Die zijn al enkele jaren dezelfde”, legt Robin Deman uit. “Op nummer een staat het zelfstandigenstatuut, gevolgd door het vinden van nieuwe opdrachten en de financiële en administratieve lasten, opgelegd door de overheid.” Ondanks die kopzorgen zijn de freelancers ambitieus. Ongeveer drie op de vier freelancers hoopt actief te blijven als freelancer, terwijl een op de vijf wil groeien naar een onderneming met personeel. “Het overgrote merendeel is met andere woorden tevreden en wil groeien”, besluit Robin Deman.


Wat doet UNIZO voor de freelancers?

UNIZO richt zich naar alle ondernemers in Vlaanderen en Brussel. Zes jaar geleden startte de zelfstandigenorganisatie een doelgroepwerking voor de freelanceondernemers omdat die een sterke groei kende.

“Freelancers zijn een brede groep”, zegt Nils Meyntjens, doelgroepverantwoordelijke Freelancers. “Het is eerder een vorm van ondernemen, die losstaat van een bepaalde sector.” Net zoals voor de andere groepen berusten de activiteiten van UNIZO op vier pijlers.

“Een eerste is belangenbehartiging”, legt Nils Meyntjens uit. “We zijn de vakbond voor de ondernemers.” Daarnaast heeft UNIZO een adviserende rol voor de leden. Freelancers stellen hen vragen via telefoon, chat en e-mail. Daarmee samenhangend is de derde pijler het delen van informatie. “De studiedienst doet bevragingen om de vinger aan de pols te houden en de dossiers voor te bereiden.” Ten slotte organiseert de zelfstandigenorganisatie op het vlak van netwerken heel wat activiteiten. “Freelancers staan er vaak alleen voor, ze hebben nood aan een klankbord.”

Daarnaast organiseert UNIZO voor de freelancers ook nog De Dag van de Freelancer en webinars rond allerlei thema’s. “Ons rapport Freelancer Focus is een barometer die peilt naar de tendensen en evoluties in de freelancewereld”, aldus Nils Meyntjens. Het nieuwe rapport editie 2019 wordt voorgesteld op 10 oktober tijdens de Dag van de Freelancer. Je kan er bij zijn door je hier aan te melden.


Melanie De Vrieze is freelance journalist and reporter for NextConomy. Bekijk alle berichten van Melanie De Vrieze