"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Securex en NextConomy partners in de nieuwe wereld van werk

Securex en NextConomy slaan de handen in elkaar met een nieuw partnerschap waarbij Securex via het kennisplatform van NextConomy hoogwaardige en relevante inzichten zal delen met freelancers en zelfstandigen in België. Het accent zal liggen op twee recente initiatieven van Securex: Total Workforce en The House of Entrepreneurs,.

Securex heeft een trekkersrol in het vormgeven en realiseren van oplossingen voor “werk in the day after tomorrow”. Securex legt focus op markten die in beweging zijn op sociaaljuridisch en HR vlak. De markt van de freelancers is ook zo’n markt. Het bedrijf vond een logische partner in het kennisplatform NextConomy, dat opgericht is in juni 2017 om de werelden van opdrachtgevers en freelancers met elkaar te verbinden.

“We geloven dat elke actieve persoon op de arbeidsmarkt de kans moet krijgen om zijn of haar loopbaan in eigen handen te nemen.  We willen werk “smarter” maken.  Onze vernieuwende oplossingen bundelen wij onder de noemer Employment as a Service”, aldus Patrick Lootens, Director Innovation at Securex Group. “Samen met Nextconomy wil Securex de wereld van freelancers en zelfstandigen faciliteren. Omdat het volledig in de lijn ligt met onze ambitie: Employment as a Service. Door onderzoeken , best practices en inzichten te bundelen, brengen we trends in kaart.  Die trends zijn de basis om de juiste adviezen te formuleren over hoe  zelfstandigen en bedrijven zich het beste bewegen in de nieuwe wereld van werk.”

Marleen Deleu, Director Trends & Innovations van NextConomy haakt in: “ Met NextConomy streven we er naar kennis en inzichten over de nieuwe wereld van werk te brengen. Om kennis op te bouwen werkt Securex samen met diverse kennisinstellingen, zoals de universiteiten  van Luik, Leuven en Gent. Daarnaast gaan ze ook actief op zoek naar co-creatie met innovatieve bedrijven of startups, om samen de toekomst van het werken vorm te geven. Allemaal zaken waarover we op NextConomy graag informeren, en die mooi aansluiten op onze missie. We zijn dan ook erg verheugd met dit nieuwe partnership!”

Total Workforce en The House of Entrepreneurs

Securex zal via NextConomy vooral inzichten delen over twee recente initiatieven van Securex op vlak van co-creatie met innovatieve bedrijven of startups, waarmee ze samen de toekomst van het werken vorm geven. Een daarvan is Total Workforce, of hoe ga je als organisatie om met verschillende talenten en arbeidscontracten binnen je bedrijf. Een tweede initiatief is The House of Entrepreneurs. Dit is een vernieuwde ondersteuning naar zelfstandigen en freelancers, waarbij Securex hen maximaal ontzorgt in hun professionele administratie.

Verder brengen ze de meest recente onderzoeksresultaten uit de leerstoel die Securex HR Research heeft met de HEC- Universiteit  Liège bij Prof. Pichault, “ TOWARDS NEW OPPORTUNITIES FOR ORGANISATIONS, PEOPLE & EMPLOYMENT INTERMEDIARIES IN A CHANGING LABOUR MARKET” onder de aandacht. Ten slotte wil Securex ook hun instrument rond het berekenen van de kost van werk via dit partnership met NextConomy tot bij opdrachtgevers brengen.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy