SLUIT MENU

Top 5 onmisbare ondernemersskills

Opdrachten binnenhalen, behouden of verliezen. Zonder meer is dit de kern van wat freelancers dagelijks bezighoudt. Daarbij draait het om één ding. Skills. De kennis en vaardigheden van de freelancer. Wat je kent en wat je kan.

Veel freelancers halen opdrachten binnen dankzij hun hard skills. Hun technische vaardigheden. Dat is ook een van de eerste criteria die opdrachtgevers screenen en gemakkelijk vergelijken met collega-freelancers. Maar waarmee je echt het verschil maakt? De soft skills. Het zijn de interpersoonlijke vaardigheden die ervoor zorgen dat freelancers hun opdrachten kunnen behouden of jammer genoeg soms verliezen.

Goeie soft skills, meer impact

Een combinatie van expertise en de impact waarmee freelancers opdrachten aanpakken zijn uiteindelijk de criteria waarop opdrachtgevers hun consultant evalueren. Soft skills zijn voor opdrachtgevers aanvankelijk moeilijk meetbaar, maar al heel snel gemakkelijk waarneembaar.

Succesvolle freelancers zijn volbloed ondernemers. Die weten hoe ze zichzelf presenteren. Ze werken continu aan hun skills. Bouwen een sterke reputatie op. En slagen erin diepgewortelde relaties uit te bouwen. Juist! Daar heb je een flinke portie soft skills voor nodig. Wij lijsten de belangrijkste even voor jou op volgens recent LinkedIn-onderzoek.

5 onmisbare skills voor freelancers en hoe je ze onderscheidend inzet

  1. Timemanagement

Slim werken. De juiste prioriteiten stellen, een strakke planning aanhouden en loepzuivere processen hanteren. Waar je tijd wint, creëer je meer omzet. Dus niet harder werken, maar slimmer. Je hebt er alle belang bij om je tijd zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Maar even belangrijk en zelfs belangrijker is de manier waarop je strategisch tegen je tijdsbesteding aankijkt: portfolio management. Niet alleen je tijd efficiënt indelen, maar ook strategisch bepalen wie en wat jouw tijd krijgt. Aan welke klant wijd je je tijd, aan welke niet? Welke tijdsinvestering steek je in merkbekendheid, klantenrelaties en bijspijkeren van je skills? Durf keuzes maken voor meer groei.

  1. Flexibiliteit 

Flexibiliteit staat hoog op het LinkedIn-ranglijstje. Wie houdt van voorspelbaarheid en moeite heeft om zich aan te passen, loopt het risico zich vast te rijden in het hoge tempo van de veranderingen die elkaar opvolgen. Openstaan voor verandering, je aanpassen aan nieuwe situaties en vlot de switch maken tussen opdrachtgevers zijn onontbeerlijke skills voor een freelancer. En daar stopt het niet. Aanpassingsvermogen vertaalt zich ook in de continue ontwikkelijking van je skills. Wat is morgen relevant en hoe kan ik mij hieraan aanpassen? Een typische mindset die freelancers onderscheidt.  De drang om skill-proof te zijn manifesteert zich opvallender bij freelancers dan bij medewerkers in vaste loondienst, zo leert ons een studie van Adecco en BCG.

  1. Samenwerken 

Een variatie aan werkstijlen, een waaier aan persoonlijkheden, een kluwen aan contactpersonen. Samenwerken is algemeen genomen de meest bevraagde eigenschap bij medewerkers. Voor freelancers komt daar nog een extra dimensie bij. Iedereen waarmee de freelancer contact heeft, speelt een niet te onderschatten rol in zijn netwerk. Het netwerk dat straks de basis vormt voor toekomstige opdrachten. Samenwerken betekent voor freelancers bouwen en onderhouden van waardevolle relaties. Met de personen die je aanwerven, maar ook die waarmee je samen aan een project werkt. Met collega-freelancers én je contacten bij verschillende marktplaatsen. Succesvolle freelancers omarmen elk persoonlijk contact.

  1. Overtuigen 

De mate waarin je je weet te focussen op de hoofdzaken. Hoe je efficiënt omgaat met de beschikbare tijd en middelen. De toewijding en het eigenaarschap waarmee je projecten aanpakt. En de manier waarop je verantwoordelijkheid opneemt voor je resultaten en ze nog eens helder en meetbaar maakt. Slaag je erin de verwachtingen van je klant in te lossen of nog beter, overtref je de verwachtingen? Dan leg je de basis voor het vertrouwen waarmee de klant jou associeert. Vertrouwen dat jouw overtuigingskracht wind bijzet. Overtuigen is dus evengoed een lange termijnvisie waar jouw niveau van presteren een belangrijk deel van uitmaakt.

  1. Creativiteit 

Van freelancers wordt verwacht dat ze traditionele ideeën, regels en patronen doorbreken en ze vanuit creatieve invalshoeken benaderen. Dat ze vernieuwende ideeën en aangepaste methodes aanreiken. De verwachtingen zijn hooggespannen bij opdrachtgevers. Wil je van creativiteit je stokpaardje maken? Zet die creatieve ideeën om naar nieuwe producten en nieuwe services. Blijf verder zoeken naar langdurige praktische, creatieve oplossingen. Zo zet je jezelf als innovatieve freelancer stevig op de kaart.