"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitzendarbeid vindt nu ook zijn weg bij federale overheidsdiensten. “15 jaar geijverd voor erkenning.”

NextConomy sprak met Ann Cattelain, Legal Director bij Federgon.

Na Vlaamse, kunnen binnenkort ook federale overheidsdiensten gebruikmaken van tijdelijke arbeidskrachten via uitzendarbeid. Een doorbraak waar lang voor geijverd werd en die overheidsdiensten toelaat om een dynamischer HR-beleid toe te passen. “Wij zien uitzendarbeid als een moderne tool voor HR-bedrijven om snel en flexibel in te spelen bij tijdelijke knelpunten in de personeelsbezetting. Een tool die ook toegankelijk moet zijn voor overheidsdiensten” zegt Ann Cattelain, Legal Director bij Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners.

 

Waarom is het belangrijk uitzendarbeid toe te laten in overheidsdiensten?

 “Uitzendarbeid biedt een oplossing om de afwezigheid van een zieke collega op te vangen bijvoorbeeld. Zo komt de last niet bij een collega terecht, maar kan de continuïteit van de taken gegarandeerd worden tijdens die afwezigheid. Ook op overheidsdiensten die onderbemand zijn of waar lange wachttijden gelden door een plotse stijging van het aantal dossiers, kunnen uitzendkrachten schot in de zaak brengen.“

Er kan nu een kruisbestuiving tussen deze twee schijnbaar verschillende arbeidsmarktwerelden ontstaan.

“Het was belangrijk om de uitzendregeling die geldt in de privésector door te trekken naar de publieke sector en aparte juridische kaders te vermijden. De privé- en publieke sector bewegen zich bijna als twee verschillende arbeidsmarkten naast elkaar. Door eenzelfde regeling toe te passen rond uitzendarbeid streven we ernaar de wisselwerking tussen beide sectoren aan te zwengelen. Zo kan je gemakkelijker mensen aantrekken die ook ervaring hebben in de privésector. Het omgekeerde geldt ook. Mensen met ervaring in de publieke sector kunnen via uitzendarbeid even gemakkelijk de overstap maken naar de privésector. Zo ontstaat er op termijn een kruisbestuiving tussen deze twee schijnbaar verschillende arbeidsmarktwerelden.”

 

Het heeft wel lang geduurd vooraleer uitzendarbeid zijn weg vond in de openbare sector?

“Wij ijveren al 15 jaar voor een erkenning in de publieke sector. Maar het was wachten op ministers die deze knoop wilden doorhakken. Nu is er een doorbraak gerealiseerd op federaal en eerder ook op Vlaams niveau. Het regeerakkoord bevat ook de intentie om deze regeling in Wallonië uit te rollen, maar we zien dat de tijd te kort is om nog een doorbraak te verwachten. Het schoentje wrong onder meer bij vakbonden die vreesden dat iedereen uitzendkracht zou worden. Met de invoering van contractuelen werd een eerste toegeving gedaan om een antwoord te bieden op de vraag naar meer flexibiliteit. Maar nog steeds laat dat systeem niet toe om snel te reageren op acute personeelsproblemen. Door uitzendkrachten in te zetten, lukt dit wel.

 

Waarin verschilt de aanpak bij Vlaamse en federale overheidsdiensten?

“Ons streefdoel was om het systeem van uitzendarbeid zoals het in de privésector werkt, te kopiëren naar de publieke sector. Met dezelfde elektronische administratieve processen en met dezelfde structuren inzake motieven, duur, uitzonderlijk werk, enz. We werkten aan een evenwichtig systeem dat we op een correcte manier willen invullen en dat hetzelfde is tussen de verschillende overheidsniveau’s. Al zijn er kleine varianten tussen bijvoorbeeld federale overheidsinstellingen en autonome overheidsbedrijven.

 

Op Vlaams niveau wordt er al gebruik gemaakt van uitzendarbeid. Welke evoluties zie daar je momenteel?

“Na de goedkeuring op Vlaams niveau zien we dat er veel interesse is. Er beweegt heel wat maar het is belangrijk om telkens de juridische toepassingen te bewaken. We zien geen massale ommezwaai, maar een geleidelijke groei over verschillende overheidsdiensten heen.”

Meer weten? Lees dit bericht op de website van Federgon

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy