Een vennootschap oprichten vanaf midden 2019? Dit zijn de nieuwe spelregels

Een van de neteligste beslissingen bij de opstart van een eigen zaak? De juiste juridische vorm voor je zaak. Hoewel: dankzij het nieuwe vennootschapsrecht wordt die keuze al een stukje transparanter. Wat moet je weten als starter?

De keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap neem je niet overhaast. Je beslissing brengt namelijk een resem praktische en financiële gevolgen met zich mee: van oprichtingskosten over boekhouding tot aansprakelijkheid. De belangrijkste verschillen tussen de twee zetten we hier op een rij.

Het vennootschapsrecht krijgt evenwel een opfrisbeurt. Voor bestaande vennootschappen treedt die pas begin 2020 in werking. Nieuwe vennootschappen, daarentegen, komen vroeger in het nieuwe systeem terecht: waarschijnlijk in mei 2019. Dit zijn de 3 grootste veranderingen.

1. Van 17 naar 4 vennootschapsvormen

De wetshervorming maakt komaf met de historisch gegroeide wildgroei aan vennootschapsvormen. Op dit ogenblik zijn er maar liefst 17 (!) vennootschapsvormen. Sommige daarvan lijken heel goed op elkaar, maar verschillen toch op meer dan één essentieel punt.

Het nieuwe systeem veegt het overaanbod aan vennootschapsvormen van tafel en stelt 4 basisvormen voorop:

  • Bv: de besloten vennootschap wordt de standaardvorm met een laagdrempelige instap en meer flexibiliteit. De bv is dan ook de uitgelezen vennootschapsvorm voor starters. Daarom ligt de focus in de rest van dit artikel op de bv.
  • Nv: de naamloze vennootschap blijft bestaan, maar met iets meer flexibiliteit qua organisatie van bestuur en aandeelhouderschap.
  • Cv: de coöperatieve vennootschap blijft bestaan, maar zal enkel nog openstaan voor organisaties die handelen vanuit een ‘gemeenschappelijk gedachtegoed’.
  • De Maatschap, waaronder de Comm.v en Vof als subcategorie worden ondergebracht: bij deze ‘lichtere’ vennootschapsvormen, die kunnen worden opgericht zonder tussenkomst van een notaris, verandert er weinig of niets.

2. Geen minimumkapitaal nodig in de bv

Een bv oprichten kost vandaag iets meer moeite en geld dan een eenmanszaak oprichten. Je hebt bijvoorbeeld een financieel plan nodig. En in het oude systeem is ook nog een startkapitaal van minimaal 6.200 euro vereist. Geen evidentie als je net een eigen zaak opstart. Die drempel valt weg: in het nieuwe systeem kan je in theorie al met 1 euro een bv oprichten. In de praktijk zal het vermogen echter wel degelijk groter moeten zijn dan 1 euro, aangezien de bv bij de oprichting over een eigen vermogen moet beschikken dat toereikend is voor de geplande activiteit.

Als compensatie komt de lat voor het financieel plan wel een stuk hoger te liggen. Net zoals vandaag vormt dat plan de toetssteen voor aansprakelijkheid, maar de voorwaarden (een doordacht model, realistische prognoses … ) worden verankerd in de wet.

3. Meer flexibiliteit

Afspraken maken en samenwerken met (wisselende) vennoten: tot nu toe was dat een titanenwerk voor bvba’s, want er stonden nogal wat juridische hordes in de weg, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van de nodige toestemming van andere vennoten. Dat is binnenkort verleden tijd: in de nieuwe bv wordt het mogelijk (een) dagelijks bestuurder(s) aan te stellen, die de beslissingen van alledag kan/kunnen nemen. Bovendien zullen aandeelhouders veel makkelijker kunnen in- en uittreden.

Daarnaast zullen aandeelhouders kunnen instappen via (toekomstige) ‘arbeid’, en niet per se via een inbreng van vermogen. Stel dat een potentiële partner qua competenties een duidelijke meerwaarde heeft voor de zaak, dan kan die instappen als aandeelhouder door afspraken te maken over zijn of haar toekomstige prestaties. Zo kan een minder kapitaalkrachtige persoon toch deel uitmaken van je zaak.

Richt je een eigen zaak op? In je onze startersgids vind je alles wat je moet weten voor een vliegende start.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB