"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Ook van toepassing op freelancers en opdrachtgevers?

De wet van 30 juli 2018 voorziet een wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Dit is informatie die aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • de informatie is geheim. Dit betekent dat de informatie niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk mag zijn voor personen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  • de informatie bezit handelswaarde nét omdat de informatie geheim is;
  • én de informatie is onderworpen aan redelijke maatregelen om ze geheim te houden. Bijvoorbeeld een contractuele geheimhoudingsplicht, anders gezegd, het afsluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Voorbeelden van bedrijfsgeheimen: een productieproces, klantenlijsten, cijfers m.b.t. marges, marketingconcepten, algoritmes, specifieke overeenkomsten met klanten, financiële documenten. Enz.

Wanneer is er sprake van een onrechtmatig gebruik van “bedrijfsgeheimen”?

Onder meer wanneer:

  • iemand een inbreuk begaat op een geheimhoudingsovereenkomst;
  • iemand een inbreuk begaat op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Is het sluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de freelancer aangewezen?

In het geval dat de freelancer in contact komt met bedrijfsgeheimen en de opdrachtgever/eindklant zich wil beschermen tegen het lekken van zijn bedrijfsgeheimen (geheimen die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 1) is het dus van belang een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten of geheimhoudingsclausules te voorzien.

De wet voorziet dat de opdrachtgever/eindklant schadevergoeding kan vorderen wanneer de freelancer de bedrijfsgeheimen openbaar maakt van de opdrachtgever/eindklant. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen die o.a. worden voorzien zoals:

  • de stakingsvordering in kort geding, met soms een dwangsom per dag overtreding tot gevolg;
  • de gehele of gedeeltelijke vernietiging of overhandiging aan de houder van het bedrijfsgeheim. Of van de documenten of voorwerpen die het bedrijfsgeheim bevatten of uitmaken.

Conclusie

Neemt de opdrachtgever voorzorgsmaatregelen om het geheim karakter te bewaren van wat als “bedrijfsgeheim” kan worden aanzien, dan is het aangewezen om een geheimhoudingsovereenkomsten/-clausules met de freelancer te sluiten.

Hoe ziet zo’n overeenkomst of clausule eruit? Laat je adviseren. Of neem contact op met onze legal-partner.

Ellen Pensaert is HR & juridisch adviseur en zaakvoerder van Furbo Legal & HR, specialist in het juridisch ondersteunen van freelancers, opdrachtgevers van freelancers en bemiddelaars van freelancers. Bekijk alle berichten van Ellen Pensaert