"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Is er nog toekomst voor Managed Service Provider (MSP) programma’s?

“De arbeidsmarkt staat onder druk en steeds vaker hoor ik de vraag of een MSP-model nog wel het juiste model is om, vaak schaarse, tijdelijke medewerkers in te huren.”

Vanaf 2009 hebben veel bedrijven een, uit Amerika en Verenigd Koninkrijk overgewaaid, MSP-model geïmplementeerd voor het inhuren van tijdelijk personeel. Oorspronkelijk om de business manager te ondersteunen die zonder tussenkomst van HR of Inkoop professionals inhuurde. Het doel van de eerste generatie MSP-programma’s was voornamelijk transparantie te verwerven in alle inhuurtransacties en een eenduidig proces op te zetten, vaak met behulp van een Vendor Management Systeem. Vanuit deze transparantie ontstond de mogelijkheid om bijvoorbeeld leveranciers te beoordelen op de prestaties, inhuurrisico’s uit te sluiten en efficiëntie te realiseren.

Bijkomend voordeel van deze transparantie is dat er actief op inkoopbesparingen kan gestuurd worden waarbij kostenbesparingen tot 10% per jaar niet ongewoon zijn.

Wat is de impact van huidige arbeidsmarkt- en economische ontwikkelingen op deze eerste generatie MSP-programma’s? 

Sinds 2009 zijn de economische omstandigheden volledig veranderd. De economische groei (bbp) in de Europese Unie is bijvoorbeeld omgeslagen van -4,7% in 2009 naar +2,5% in 2017. In 2018 en 2019 valt een groei van 2,1 en 2,0% te verwachten in de Eurozone volgens de Europese Commissie in haar meest recente prognoses.

Naast deze sterk gewijzigde economische situatie zijn er nog een aantal ontwikkelingen die een grote impact hebben op huidige en nieuwe MSP- programma’s

  • schaarste op de arbeidsmarkt
  • datagedreven rekrutering
  • opkomst van nieuwe technologieën

Schaarste op de arbeidsmarkt

Met een lagere werkloosheid worden MSP-programma’s meer en meer gedwongen andere wervingskanalen aan te spreken dan de traditionele uitzend- en projectsourcingbureaus. Alternatieven zoals marktplaatsen voor freelancers, online platforms en talentpools zijn meer dan noodzakelijk om snel te kunnen voorzien in de tijdelijke personeelsbehoefte. Daarnaast vraagt de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt om een meer holistische aanpak van de werving van vast én flex personeel.

Datagedreven rekrutering

Met de toenemende trend van rekrutering via sociale media wordt rekrutering nu écht datagedreven. Data zoals de criteria waaraan de gewenste kandidaat moet voldoen is gemakkelijk in kaart te brengen. Denk aan opleidingsniveau, kennis en ervaring. Door deze kenmerken om te zetten in een datamodel kun je bijvoorbeeld een scoringssysteem creëren om effectiever te werven en te selecteren. Dit alles om de voorselectie te vereenvoudigen en succesvoller te maken.

Opkomst van nieuwe technologieën

Chatbots, virtual reality en gamification zijn niet meer weg te denken uit hedendaagse rekruteringsstrategieën. Zeker als het gaat om de werving van millennials en nog jongere generaties. Zij verwachten dat je 24/7 bereikbaar bent en daarbij zijn deze technologieën niet meer weg te denken.

Terug naar de vraag. Is er nog toekomst voor Managed Service Provider (MSP) programma’s? 

Laten we vooropstellen dat een MSP niet blind achter iedere trend aan hoeft te rennen. Een chatbot of een een online gig platform aansluiten aan je VMS bijvoorbeeld voegt op zichzelf niets toe. Alleen als deze tools onderdeel zijn van de digital- en datagedreven recruitmentstrategie haal je hier reële waarde uit. Wil een MSP-leverancier toegevoegde waarde blijven bieden, haakt hij maar beter in op deze trends en de digitale ontwikkelingen. Up-to-date blijven zal altijd het resultaat zijn van een nauwe samenwerking tussen de MSP en de opdrachtgever. Stilstaan is hoe dan ook geen optie. MSP-leveranciers die tijdig op deze nieuwe ontwikkelingen inspelen en ze integreren in de huidige en/of nieuwe programma’s zullen ook in de toekomst toegevoegde waarde bieden. Zo blijven ze een rol van betekenis spelen.

Op 13 november organiseert TalentIn een Breakfast Roundtable met als titel “The Corporate Challenge: The Future Of Work With The Workforce Of Today” Zie meer informatie dit document

Ron Bosma is arbeidsmarktspecialist met een duidelijke passie voor techniek en innovatie. Ron heeft een eigen onafhankelijke visie op recruitment vraagstukken waarbij een juiste balans tussen techniek en mens (Tech & Touch) de basis is voor toekomstgerichte oplossingen. Naast de inzet van beproefde oplossingen kijkt Ron altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie. In zijn ogen kan het altijd beter. Ron heeft een ruime ervaring (25+) als eindverantwoordelijke binnen de hr- dienstverlening en is managing partner bij TalentIn. Partners en consultants bij TalentIn hebben decennialange internationale ervaring in de wereld van Talent Management oplossingen, zoals bijvoorbeeld MSP, RPO en Total Talent Management programma’s.TalentIn is onafhankelijk en pragmatisch. Zij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Bekijk alle berichten van Ron Bosma