"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“De digitalisering brengt opportuniteiten, maar niet voor iedereen.”

Meer dan 500 vakbondsdelegaties kwamen recent samen in Brussel voor de derde gezamenlijke Europese ETUI-ETUC conferentie.

Uitgangspunt? Het debat aanzwengelen over de toekomst van werk. Wat zijn de veranderingen en welke rol is er weggelegd voor vakbonden op nationaal en Europees niveau? Iedereen is het erover eens dat the world(s) of work onderhevig is aan verschillende maatschappelijke evoluties. Politieke en sociale verschuivingen, industriële transformaties, een veranderende arbeidsmarkt en vernieuwde familiale waarden zijn trends die spelen en elkaar onderling beïnvloeden.

Een veranderende rol voor vakbonden

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt en wat betekent dit voor de arbeidsrechten? De huidige rechten van werknemers beschermen de nieuwe vormen van werkenden niet meer. Vakbonden zijn het erover eens: “We moeten opnieuw definiëren wat een werknemer en wat een bedrijf is.” Ondanks de steeds meer onafhankelijke vormen van werk wordt de beroepsbevolking op allerlei manieren steeds kwetsbaarder. Tegelijkertijd is het voor vakbonden moeilijker om mensen te bereiken en ze te vertegenwoordigen.

Simpele antwoorden volstaan niet

Eén ding is duidelijk, deze ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak. De maatschappelijke evoluties in zijn geheel samen benaderen en de verschillende partijen betrekken bij het ontwikkelen van oplossingen is noodzakelijk. Niet één antwoord is dé uitkomst. Er zijn vele antwoorden nodig op de verschillende onderlinge gerelateerde uitdagingen. Eenvoudige oplossingen voor complexe veelzijdige problemen zijn dus een mythe.

Lees het verslag van deze driedaagse en krijg inzicht in hoe vakbonden zich bewegen in de vier key trends waaraan de economie en maatschappij op vandaag onderhevig zijn.

  1. Het vrije verkeer van kapitaal, diensten en mensen, en de invloed ervan op de mobiliteit binnen de Europese arbeidsmarkten.
  2. Klimaatverandering en energietransitie, en de manier waarop de soorten jobs veranderen.
  3. De demografische transitie met de veranderende structuur van de beroepsbevolking, en de uitdagingen voor het sociale zekerheidssysteem.
  4. De digitalisering, en de impact op productieprocessen, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.
Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy