"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De limosaplicht voor buitenlandse zelfstandigen alleen nog voor de bouw-, schoonmaak, en vleessector.

Een Limosa-aangifte is verplicht voor buitenlandse werkgevers die werknemers in België tewerkstellen. En voor zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken. Dat meldt L’Echo. Bedoeling is om via een centrale databank het overzicht van de tewerkstellingen van buitenlanders in België te bewaren, en tegelijkertijd het vrije verkeer van buitenlandse werknemers te bevorderen.

De Limosaplicht voor zelfstandigen ligt al langer onder vuur in Europa. Zo oordeelde het Europees hof van Justitie in 2012 dat de verplichte aangifte indruist tegen het vrij verkeer van diensten. Met een aanpassing voor de meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen als gevolg.

Alleen voor risicogevoelige sectoren

Een verdere versoepeling van de regelgeving staat in de stijgers. Zo zal volgens de ontwerptekst van federaal minister van zelfstandigen Denis Ducarme, de meldingsplicht voor zelfstandigen alleen nog van toepassing zijn voor risicogevoelige sectoren.

Sectoren worden als risicogevoelig beschouwd wanneer het risico op fraude hoger is dan gemiddeld. Zo werd bekendgemaakt dat de limosaplicht voor zelfstandigen blijft gelden voor de bouw-, schoonmaak- en vleessector. Dit om oneerlijke concurrentie en sociale dumping in deze sectoren in te dijken.

Op 25 oktober werd de ontwerptekst aan de Ministerraad voorgelegd.

TCP Solutions are a European Professional Employer Organization and Compliance specialist with over 20 years’ experience. Our expertise lies in the employment of skilled temporary/contract workers on behalf of clients across 12 European countries. We enable our clients to reduce administrative costs, simplify and centralise payments giving you the time to focus on your respective core tasks. Visit our website: TCP Belgium Bekijk alle berichten van TCP Solutions