Als freelancer overstappen naar een vennootschap, geen zwart-witverhaal

Welke ondernemingsvorm is financieel het voordeligst? Sinds het Zomerakkoord is de overstap van eenmanszaak naar vennootschap hot topic. Ook bij freelancers. Het vlakke – en lagere – tarief van de vennootschapsbelasting lijkt in eerste instantie aanlokkelijker dan het maximale tarief van 50% in de personenbelasting. Maar zo eenduidig is de kwestie zelden.

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt vandaag standaard 29,58%, maar ‘kleine ondernemingen’ – waartoe de meeste freelancers behoren – kunnen genieten van het ‘verlaagd vast tarief’ in de vennootschapsbelasting van 20,4%. Dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro winst op jaarbasis, maar in de meeste gevallen komen freelancers niet tot aan dat plafond. Vanaf 2020 wordt dit verlaagd tarief 20%.

De ene taks is de andere niet

Puur de tarieven van personenbelasting en vennootschapsbelasting vergelijken is wat kort door de bocht. Beide hebben hun eigen fiscale spelregels. Bovendien zijn ze moeilijk vergelijkbaar: wie een vennootschap heeft, betaalt namelijk vennootschapsbelasting én personenbelasting. Een vennootschap is immers een aparte rechtspersoon die inkomsten int en uitgaven betaalt. U kunt in een vennootschap dus niet zomaar geld uit de kassa halen. Uzelf geld uitkeren kan dan alleen via geijkte technieken, zoals loon, dividend, kostenvergoedingen, voordeel alle aard enz.

Kortom: pas als uw personenbelasting hoger uitkomt dan een vennootschaps- en personenbelasting samen, is een overstap het overwegen waard.

Waaier aan factoren

De fiscale druk is namelijk lang niet de enige factor. Naar een vennootschap overstappen kan ook om andere redenen. Denk maar aan het beperken van aansprakelijkheid of de samenwerking met anderen formaliseren. In deze webinar doen we nog meer juridische, financiële en formele aspecten van dit thema uit de doeken.

Ook bij de overstap zelf komen een aantal zaken kijken. Fiscaal wordt uw zelfstandige activiteit bijvoorbeeld stopgezet. De stopzettingsmeerwaarden die hieruit voortvloeien, zijn – wat dacht u – belastbaar. Maar dit hoeft niet per se negatief te zijn, want dit biedt u de mogelijkheid om opnieuw fiscaal af te schrijven in de vennootschap.

Een overstap is, met andere woorden, een delicaat topic dat bij elke freelancer anders ligt, met eigen opportuniteiten, aandachtspunten en verplichtingen.

Vermoedt u dat uw zaak baat zou hebben bij een nieuwe ondernemingsvorm? Ga dan langs bij een accountant. Hij of zij kan een berekening maken op maat van uw situatie, u helpen met een financieel plan, en u door het doolhof van verplichtingen loodsen.

Voor- en nadelen van beide

Alle mogelijke factoren opsommen om voor het ene of het andere te kiezen, is onbegonnen werk. Maar dit overzicht kan alvast helpen:

Waaier aan situaties

Soms hoor je wel eens de leuze ‘vanaf 70.000 euro inkomsten is een vennootschap interessanter’. Dit is een loze slogan. Er bestaat niet één grens, maar om het financieel interessant te maken, moet het inkomen in de personenbelasting wel voldoende hoog zijn. Bovendien spelen ook uw gezinssituatie én het inkomen dat u uit uw vennootschap wilt halen mee.

Een rekenvoorbeeld

Laat ons even de hele kwestie concreet maken met drie overstapscenario’s.

  1. Een freelancer heeft een bruto-inkomen van 70.000 euro. Hij betaalt jaarlijks 1.500 euro administratiekosten en 10.000 euro beroepskosten. Hij wenst een bruto jaarbezoldiging als bedrijfsleider van 30.000 euro en krijgt een wagen ter beschikking (voordeel alle aard van 1.400 euro).
  2. Zelfde situatie als 1 maar hij behaalt een bruto-inkomen van 80.000 euro.
  3. Zelfde situatie als 1 maar hij wenst 35.000 euro bruto jaarbezoldiging.

Bij de berekeningen van de vennootschapsbelasting houden we onder meer rekening met oprichtingskosten, hogere administratiekosten, afschrijvingen en de uitgekeerde bezoldiging aan de freelancer-bedrijfsleider.

Op basis van onze interne SBB-rekentool houdt deze freelancer na 5 jaar volgende bedragen over:

In situatie 2 is het verhaal duidelijk: een overstap naar een vennootschap is – puur vanuit fiscaal oogpunt – zeker te overwegen.

Een simulatie op maat

Elke situatie is verschillend, dus de gepaste ondernemingsvorm is per definitie maatwerk. Wilt u graag een berekening op maat van uw zaak? Een SBB-adviseur helpt u graag verder.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik raad freelancers aan om niet te lang te wachten alvorens de berekening te maken. Vaak is een vennootschap al interessant zelfs als je omzet lager dan 70.000 euro is. Alles hangt af van de verhouding tussen je omzet en gewenst salaris dat je uit de vennootschap neemt.

    Zelfs al doe je maar 5.000 euro per jaar voordeel, dan nog kan de overstap interessant zijn. 5.000 euro extra inkomsten kun je bekijken als je 13de maand of inkomsten voor vakantie.